Publiczna obrona rozprawy doktorskiej – KROK 5

Do obrony rozprawy doktorskiej może być dopuszczony Kandydat, którego rozprawa uzyskała pozytywne recenzje od co najmniej 2 recenzentów.

Obrona rozprawy doktorskiej odbywa się na posiedzeniu powołanej przez Radę Naukową CMKP Komisji doktorskiej.