Studia doktoranckie

W Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego prowadzone są stacjonarne Studia Doktoranckie przygotowujące do samodzielnej działalności badawczej i dydaktycznej oraz umożliwiające uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk medycznych w dyscyplinie medycyna i biologia medyczna