Aktualności

Dyrektor

Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego

w Warszawie 

ogłasza rekrutację na 4-letnie stacjonarne, bezpłatne

STUDIA DOKTORANCKIE
w zakresie medycyny klinicznej i biologii medycznej

Przyjmujemy zgłoszenia do realizacji następujących projektów badawczych

  1. Próba identyfikacji nowych szlaków sygnalizacyjnych odpowiedzialnych za rozwój dysfunkcji lewej komory serca w niedoczynności tarczycy u szczura (Dr hab. Monika Duda)
  2. Poszukiwanie genetycznych uwarunkowań współwystępowania choroby Hashimoto u kobiet z zespołem policystycznych jajników przy użyciu sekwencjonowania eksomów (Prof. dr hab.Ewa Hennig)
  3. Metagenomika i metabolomika stolca w eksperymentalnym modelu ludzkiego ksenograftu (Prof. dr hab. Jerzy Ostrowski)
  4. Rola kaspazy-4 w ludzkich leukocytach w patogenezie wstrząsu septycznego w modelu myszy humanizowanych                         (Prof. dr hab. Michał Pirożyński)
  5. Epigenetyczne mechanizmy działania czynników opóźniających starzenie: metforminy, rapamycyny i resweratrolu na starzenie fibroblastów skóry człowieka (Prof. dr hab. Monika Puzianowska-Kuźnicka)

Termin składania dokumentów i podań o przyjęcie na studia upływa
09 lipca 2018 r.

(termin przedłużony do 31 sierpnia 2018 r.)

Konkursowy egzamin kwalifikacyjny odbędzie się
17 i 18 września 2018 r.

w siedzibie CMKP w Warszawie, ul. Marymoncka 99/103

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej

www.cmkp.edu.pl (w zakładce Studia Doktoranckie)

oraz w sekretariacie Studiów Doktoranckich,

01-813 Warszawa,  ul. Marymoncka 99/103, pokój 412

poniedziałek – piątek: 8:00 – 15:00

tel. 22 56 93 824

 

Wykłady z Historii medycyny w ramach „Bloku humanistycznego” dla doktorantów I, II i III roku odbędą się w dniach:

-25.10. 2017, godz. 14-17, sala RN

-29.11.2017, godz. 14-17, sala RN

-31.01.2018, godz. 14-17, sala Granatowa

-28.02.2018, godz. 14-17, sala Granatowa

-28.03. 2018, godz. 14-17, sala Granatowa

Wykład z Etyki badań medycznych i biologicznych w ramach „Bloku humanistycznego” dla doktorantów I, II i III roku odbędzie się w dniu:

-14.03.2018, godz. 14-17, sala RN

 

Wykłady z Filozofii w ramach „Bloku humanistycznego” dla doktorantów I, II i III roku odbędą się w dniach:

-04.04.2018, godz. 17-20, sala Granatowa

-11.04.2018, godz. 17-20, sala Granatowa

-18.04.2018, godz. 17-20, sala Granatowa

25.04.2018, godz. 17-20, sala Granatowa