Aktualności

Wykłady obowiązkowe dla doktorantów I roku:

„Przygotowanie dydaktyczne”-I zajęcia

26.03.2019 r. – ul. Schroegera 82, sala S-2, godz. 14-17

„Statystyka medyczna”- część teoretyczna

21-25.01.2019 r.- ul. Marymoncka 99/103, sala 415 B (IV piętro), godz. 9-13

„Statystyka medyczna”- część praktyczna

25.02.2019-01.03.2019 r. – ul. Kleczewska 61/63, sala Komputerowa 202, godz. 9-13

Język angielski (dla I roku i dla chętnych z II, III i IV)

30 godzin konwersacji (rozpoczęcie listopad 2018 r). Zajęcia odbywają się w każdą środę. (2h. – 15 spotkań) godz. 16

  •  sala granatowa, ul. Marymoncka 99/103.