Aktualności

Wykłady obowiązkowe dla doktorantów I roku:

 

„Pozyskiwania funduszy na badania naukowe” oraz

„Zagadnienia etyczne związane z publikacją prac naukowych” (dla I roku)

29 listopada 2018 r. – ul. Kleczewska 61/63, sala 101 ( I piętro), godz.: 14:30-17  

Język angielski (dla I roku i dla chętnych z II, III i IV)

30 godzin konwersacji (rozpoczęcie listopad 2018 r). Zajęcia odbywają się raz w tyg. (2h. – 15 spotkań) 

  • pierwsze zajęcia (7 listopada 2018 r., godz. 15:30), sala granatowa, ul. Marymoncka 99/103.

Szkolenie biblioteczne, medyczne bazy danych (dla I roku)

6 listopada 2018 r. – ul. Kleczewska 61/63, sala 202 (s.komputerowa), godz. 9.00-14.00.