Rekrutacja uzupełniająca 2019/2020 !!!

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

DO SZKOŁY DOKTORSKIEJ MEDYCYNY TRANSLACYJNEJ

Rok akademicki 2019/2020

LISTA OSÓB PRZYJĘTYCH

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie

  1. Mgr Suchismita Masanta Tytuł projektu: Biologiczna funkcja amylazy Fmp40 u S. cerevisiae – regulacja kompleksu oksydazy cytochromowej i syntazy ATP.  Opiekun: dr hab. Róża Kucharczyk
  2. Mgr Tuguldur Enkhbaatar.  Tytuł projektu: Poznanie mechanizmu zależności prawidłowych podziałów jąderka od aktywności kompleksu LAS17-Vrp1, drożdżowego odpowiednika ludzkiego kompleksu WASP-WIP, którego dysfunkcja odpowiada za zespół Wiskotta-Aldricha. Opiekun: dr hab. Adrianna Skoneczna
  3. Mgr Justyna PiotrowskaTytuł projektu: Analiza sygnałowej roli O-acetyloseryny w roślinach. Opiekun: prof. dr hab. Agnieszka Sirko/dr Anna Wawrzyńska
  4. Mgr Magdalena Wrona. Tytuł projektu: Identyfikacja nieznanych regulatorów wtórnego czasu spoczynkowego nasion u Arabidopsis. Opiekun: dr hab. Szymon Świeżewski/dr Ruslan Yatusevich

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN w Warszawie

  1. Mgr Klaudia Kiel. Tytuł projektu: Udział de-represji IncMEG3 (maternall expressed 3 long non-coding RNA) w terapeutycznym działaniu microRNA-128 w komórkach macierzystych glejaka. Opiekun: prof. dr hab. Elżbieta Salińska/ dr Agnieszka Bronisz
  2. Mgr Martyna Podgajna. Tytuł projektu: Arginaza 2 w prążkowiu i jej upośledzenie w chorobie Huntingtona. Opiekun: prof. dr hab. Magdalena Zielińska/dr Michał Węgrzynowicz