Rekrutacja uzupełniająca 2019/2020 !!!

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO SZKOŁY DOKTORSKIEJ 

MEDYCYNY TRANSLACYJNEJ

Rok akademicki 2019/2020

Poszukujemy kandydatów do realizacji dwóch projektów badawczych.

Projekty będą realizowane w Instytucie Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego, PAN.

Szczegółowe informacje: http://www.imdik.pan.pl/pl/ksztalcenie-doktorantow/szkoly-doktorskie/rekrutacja-szkola

Wymagane dokumenty:

Podanie

Kwestionariusz osobowy kandydata

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych