Zakład Historii Medycyny

  • Działalność dydaktyczna

    • Prowadzenie egzaminów z historii medycyny dla doktorantów z CMKP, IP CZD i IMDiK PAN.
    • Wykłady z historii medycyny w ramach Studiów Doktoranckich CMKP.
    • Wykłady z historii medycyny na kursach specjalizacyjnych CMKP.
    • Publikacje w polskich i zagranicznych czasopismach medycznych.
    • Wykłady na konferencjach naukowych.
  • Główne kierunki badawcze

    • Historia nefrologii, leczenia nerkozastępczego i innych dyscyplin medycznych.
    • Wpływ polskich lekarzy na rozwój medycyny europejskiej.
    • Patroni szpitali klinicznych i uniwersytetów medycznych.
    • Historia szczepień.
  • Co wyróżnia jednostkę

    Działalność Kierownika Zakładu m.in.:

    • Prezydent International Association for the History of Nephrology (IAHN) na lata 2018-2019.
    • Sekretarz Sekcji Historycznej Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego od 2008 roku.
    • Współpraca z Główną Biblioteką Lekarską.
    • Organizacja 10 Kongresu IAHN w Wieńcu-Zdroju w 2017 roku (Congress President).
    • Członek Komitetu Organizacyjnego i Naukowego 11 Kongresu IAHN w Larissie, Grecja w 2019 roku.