Klinika Chirurgii Kolorektalnej, Ogólnej i Onkologicznej

 • Pracownicy

  prof. dr hab. n. med. Marek Szczepkowski – Kierownik Kliniki

  Asystent nauk.-dydakt.:
  lek. Wojciech Drewniak
  lek. Michał Klimkowski
  lek. Adam Kobus
  lek. Maria Niemirowicz-Szczyt
  lek. Alicja Przywózka-Suwała
  lek. Tomasz Zieliński
  lek. Bartosz Ziółkowski

  Adiunkt:
  dr n. med. Grzegorz Gil