Studia doktoranckie

W Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego kontynuowane są stacjonarne Studia Doktoranckie przygotowujące do samodzielnej działalności badawczej i dydaktycznej oraz umożliwiające uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk medycznych w dyscyplinie nauki medyczne

  –

Kierownik Studiów Doktoranckich

Dr hab. n. med. Urszula Mackiewicz, prof. CMKP

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
ul. Marymoncka 99/103
01-813 Warszawa
pok. 412 (IV piętro)