Studia specjalizacyjne dla farmaceutów

Szanowni Państwo,

Informujemy, że na podstawie Art. 107a ust. 16. ustawy Prawo Farmaceutyczne z dnia 6 września 2001 (Dz. U. 2017.2211 z późn. zm.)  Dyrektor CMKP publikuje na swojej stronie internetowej i w SMK listę staży kierunkowych oraz listę kursów specjalizacyjnych, objętych programem specjalizacji, które zawierają:

  1. Nazwę i siedzibę podmiotu, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, lub imię, nazwisko i adres osoby fizycznej prowadzącej kurs specjalizacyjny;
  2. Termin, miejsce oraz liczbę osób mogących uczestniczyć w stażu kierunkowym albo kursie specjalizacyjnym.

Zgodnie z Art. 107a  ust. 17. w/w ustawy Jednostki szkolące i podmioty, o których mowa w ust. 2 pkt 3, przekazują na bieżąco do CMKP informacje niezbędne do prowadzenia staży kierunkowych i kursów specjalizacyjnych,  za pomocą SMK.

Do czasu wprowadzenia w SMK funkcjonalności umożliwiającej zbieranie powyższych danych prosimy o wypełnienie poniższego formularza i przesłanie go pocztą na adres CMKP.

Informacje wymagane w celu uzyskania wpisu na listę staży  kierunkowych dla farmaceutów

Informacje wymagane w celu uzyskania wpisu na listę kursów specjalizacyjnych dla farmaceutów (wersja 2019)

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
Marymoncka 99/103
01-813 Warszawa


 

 https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/07/FARMACJA-KLINICZNA1.doc|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/07/FARMACJA-PRZEMYS-OWA1.doc|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/07/FARMACJA-SZPITALNA1.doc|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/07/FARMACJA-APTECZNA1.doc|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/07/FARMAKOLOGIA.doc|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/07/LEK-RO-LINNY1.doc|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/07/MIKROBIOLOGIA-I-BIOTECHNOLOGIA-FARMACEUTYCZNA1.doc|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/07/TOKSYKOLOGIA1.doc|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/07/ANALITYKA-FARMACEUTYCZNA1.doc|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/07/BROMATOLOGIA1.doc|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/07/ZDROWIE-PUBLICZNE1.doc|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/07/ZDROWIE-RODOWISKOWE1.doc|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/05/Zalacznik-o-rozpoczecie-specjalizacji-farmaceutycznej.doc|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/05/Farmacja-wykaz-jednostek-szkolacych.pdf|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/05/Farmacja-wykaz-jednostek-szkolacych-1.pdf|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2016/11/Farmacja-wykaz-jednostek-szkolacych.pdf|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2016/11/WYKAZ-JEDNOSTEK-szkolacych-30.03.2017.pdf|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2017/11/Formularz-zgłoszeniowy-kursu_w_dziedzinie-FARMACJA.doc|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2016/11/WYKAZ-JEDNOSTEK-SZKOLĄCYCH-31-10-2017.pdf|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2016/11/WYKAZ-JEDNOSTEK-SZKOLĄCYCH-UPRAWNIONYCH-DO-PROWADZENIA-SPECJALIZACJI-DLA-FARMACEUTÓW-24-01-2018.pdf|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2018/08/1.-Informacje-wymagane-w-celu-uzyskania-wpisu-na-listę-kursów-specjalizacyjnych-dla-farmaceutów.docx|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2018/10/Informacje-wymagane-w-celu-uzyskania-wpisu-na-listę-staży-kierunkowych-dla-farmaceutów-który-znajduję-się-na-stronie-.docx|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2018/10/Informacje-wymagane-w-celu-uzyskania-wpisu-na-listę-staży-kierunkowych-dla-farmaceutów-1-2.pdf|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2018/10/Informacje-wymagane-w-celu-uzyskania-wpisu-na-listę-staży-kierunkowych-dla-farmaceutów-1-3.pdf|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2019/06/Informacje-wymagane-w-celu-uzyskania-wpisu-na-listę-kursów-specjalizacyjnych-dla-farmaceutów.docx – Wniosek o wpisanie na listę jednostek organizacyjnych prowadzących specjalizację w zakresie farmacji klinicznej|Wniosek o wpisanie na listę jednostek organizacyjnych prowadzących specjalizację w zakresie farmacji przemysłowej|Wniosek o wpisanie na listę jednostek organizacyjnych prowadzących specjalizację w zakresie farmacji szpitalnej|Wniosek o wpisanie na listę jednostek organizacyjnych prowadzących specjalizację w zakresie farmacji aptecznej|Wniosek o wpisanie na listę jednostek organizacyjnych prowadzących specjalizację w zakresie farmakologii|Wniosek o wpisanie na listę jednostek organizacyjnych prowadzących specjalizację w zakresie leków roślinnych|Wniosek o wpisanie na listę jednostek organizacyjnych prowadzących specjalizację w zakresie mikrobiologii i biotechnologii farmaceutycznej|Wniosek o wpisanie na listę jednostek organizacyjnych prowadzących specjalizację w zakresie toksykologii|Wniosek o wpisanie na listę jednostek organizacyjnych prowadzących specjalizację w zakresie analityki farmaceutycznej|Wniosek o wpisanie na listę jednostek organizacyjnych prowadzących specjalizację w zakresie bromatologii|Wniosek o wpisanie na listę jednostek organizacyjnych prowadzących specjalizację w zakresie zdrowia publicznego|Wniosek o wpisanie na listę jednostek organizacyjnych prowadzących specjalizację w zakresie zdrowia środowiskowego|Wzór wniosku o rozpoczęcie specjalizacji.|farmacja-wykaz-jednostek-szkolacych|farmacja-wykaz-jednostek-szkolacych|farmacja-wykaz-jednostek-szkolacych|WYKAZ-JEDNOSTEK-szkolacych-30.03.2017|Formularz zgłoszeniowy kursu w dziedzinie farmacja|WYKAZ JEDNOSTEK SZKOLĄCYCH 31-10-2017|WYKAZ JEDNOSTEK SZKOLĄCYCH UPRAWNIONYCH DO PROWADZENIA SPECJALIZACJI DLA FARMACEUTÓW 24-01-2018|Informacje wymagane w celu uzyskania wpisu na listę kursów specjalizacyjnych dla farmaceutów|Informacje wymagane w celu uzyskania wpisu na listę staży kierunkowych dla farmaceutów ( który znajduję się na stronie )|Informacje-wymagane-w-celu-uzyskania-wpisu-na-listę-staży-kierunkowych-dla-farmaceutów|Informacje-wymagane-w-celu-uzyskania-wpisu-na-listę-staży-kierunkowych-dla-farmaceutów|Informacje-wymagane-w-celu-uzyskania-wpisu-na-listę-kursów specjalizacyjnych dla-farmaceutów

FARMACJA-KLINICZNA1.doc|FARMACJA-PRZEMYS-OWA1.doc|FARMACJA-SZPITALNA1.doc|FARMACJA-APTECZNA1.doc|FARMAKOLOGIA.doc|LEK-RO-LINNY1.doc|MIKROBIOLOGIA-I-BIOTECHNOLOGIA-FARMACEUTYCZNA1.doc|TOKSYKOLOGIA1.doc|ANALITYKA-FARMACEUTYCZNA1.doc|BROMATOLOGIA1.doc|ZDROWIE-PUBLICZNE1.doc|ZDROWIE-RODOWISKOWE1.doc|Zalacznik-o-rozpoczecie-specjalizacji-farmaceutycznej.doc|Farmacja-wykaz-jednostek-szkolacych.pdf|Farmacja-wykaz-jednostek-szkolacych-1.pdf|Farmacja-wykaz-jednostek-szkolacych.pdf|WYKAZ-JEDNOSTEK-szkolacych-30.03.2017.pdf|Formularz-zgłoszeniowy-kursu_w_dziedzinie-FARMACJA.doc|WYKAZ-JEDNOSTEK-SZKOLĄCYCH-31-10-2017.pdf|WYKAZ-JEDNOSTEK-SZKOLĄCYCH-UPRAWNIONYCH-DO-PROWADZENIA-SPECJALIZACJI-DLA-FARMACEUTÓW-24-01-2018.pdf|1.-Informacje-wymagane-w-celu-uzyskania-wpisu-na-listę-kursów-specjalizacyjnych-dla-farmaceutów.docx|Informacje-wymagane-w-celu-uzyskania-wpisu-na-listę-staży-kierunkowych-dla-farmaceutów-który-znajduję-się-na-stronie-.docx|Informacje-wymagane-w-celu-uzyskania-wpisu-na-listę-staży-kierunkowych-dla-farmaceutów-1-2.pdf|Informacje-wymagane-w-celu-uzyskania-wpisu-na-listę-staży-kierunkowych-dla-farmaceutów-1-3.pdf|Informacje-wymagane-w-celu-uzyskania-wpisu-na-listę-kursów-specjalizacyjnych-dla-farmaceutów.docx