Studia specjalizacyjne w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia

Szanowni Państwo,

Informujemy, że rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 31 stycznia 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz.U. 2020, poz. 857) została wprowadzona nowa dziedzina, w której można uzyskać tytuł specjalisty –  psychoterapia dzieci i młodzieży.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 28 ust. 1  ustawy z dnia 24 lutego 2017 r.  o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz.U. 2020, poz. 1169) minister właściwy do spraw zdrowia,  na wniosek osoby legitymującej się dorobkiem naukowym lub zawodowym w danej dziedzinie ochrony zdrowia, w drodze decyzji, może uznać ten dorobek za równoważny ze zrealizowaniem programu szkolenia specjalizacyjnego w tej dziedzinie.

Osoby, którym zostanie uznany dorobek, po zdaniu Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego w dziedzinie ochronie zdrowia, uzyskają tytuł specjalisty w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży.

Uznanie dorobku naukowego lub zawodowego za równoważny ze zrealizowaniem  programu  szkolenia  specjalizacyjnego w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży będzie mogło mieć miejsce po opracowaniu przez zespół ekspertów programu specjalizacji  i  zatwierdzeniu  go przez ministra właściwego do spraw zdrowia. Program specjalizacji zostanie opublikowany na stronie internetowej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego.

Szczegółowe  informacje dotyczące zasad i trybu postępowania w sprawie uznania dorobku naukowego i zawodowego w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia znajdują się w zakładce Komunikaty.

Kwalifikację do odbywania specjalizacji przeprowadza Urząd Wojewódzki.


Informujemy, że na podstawie Art. 23 ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz.U. 2020, poz. 1169). Dyrektor CMKP publikuje na stronie internetowej CMKP i w SMK listę staży kierunkowych oraz listę kursów specjalizacyjnych, objętych programem specjalizacji, które zawierają:

  1. Nazwę kursu specjalizacyjnego lub stażu kierunkowego oraz nazwę i adres siedziby jednostki organizacyjnej albo imię, nazwisko i adres osoby fizycznej, prowadzącej ten kurs lub staż;
  2. Termin, miejsce odbywania oraz liczbę miejsc szkoleniowych na danym kursie specjalizacyjnym lub stażu kierunkowym.

Zgodnie z Art. 23. w/w ustawy Jednostki szkolące i podmioty, o których mowa w ust. 2 pkt 3, przekazują na bieżąco do CMKP informacje niezbędne do prowadzenia staży kierunkowych i kursów specjalizacyjnych,  za pomocą SMK.

Do czasu wprowadzenia w SMK funkcjonalności umożliwiającej zbieranie powyższych danych prosimy o wypełnienie poniższego formularza i przesłanie go pocztą na adres CMKP.

Informacje wymagane w celu uzyskania wpisu na listę staży kierunkowych w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia

Informacje wymagane w celu uzyskania wpisu na listę kursów specjalizacyjnych w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (wersja 2019)

 

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
ul. Marymoncka 99/103
01-813 Warszawa

 https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/07/LISTA_JEDNOSTEK_SZKOLACYCH_OCHRONA_ZDROWIA_07_2013.pdf|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/07/LISTA_-JEDNOSTEK_SZKOLACYCH_OCHRONA_ZDROWIA_10_2013.pdf|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/10/REGULAMIN-ORGANIZACYJNY-DZIEDZINY-ZO.doc|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/07/LISTA_JEDNOSTEK_SZKOLACYCH_OCHRONA_ZDROWIA_02_2014.pdf|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/07/LISTA_-JEDNOSTEK_SZKOLACYCH_OCHRONA_ZDROWIA_03_2014.pdf|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/07/LISTA-JEDNOSTEK-SZKOLACYCH-OCHRONA-ZDROWIA_07_2014.pdf|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/07/LISTA-JEDNOSTEK-SZKOLACYCH-OCHRONA-ZDROWIA-2015-03-10.pdf|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2015/05/Formularz-zgloszeniowy-dla-specjalizujacych-sie-w-dziedzinach-majacych-zastosowanie-w-ochronie-zdrowia-2015.doc|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2015/05/Formularz-zgloszeniowy-dla-diagnostow-laboratoryjnych-2015.doc|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/07/Lista-jednostek-szkolacych-czerwiec-2015.pdf|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/07/Lista-jednostek-szkolacych-lipiec-2015.pdf|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/07/Lista-jednostek-szkolących-styczeń-2016.pdf|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/07/Lista-jednostek-szkolących-w-dziedzinach-mających-zastosowanie-w-ochronie-zdrowia-14.04.2016.pdf|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/07/LISTA-JEDNOSTEK-SZKOLACYCH-OCHRONA-ZDROWIA-07.09.2016.pdf|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/07/LISTA-JEDNOSTEK-SZKOLACYCH-OCHRONA-ZDROWIA-14.03.2017.pdf|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/07/LISTA-JEDNOSTEK-SZKOLACYCH-OCHRONA-ZDROWIA-31.03.2017.pdf|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/07/LISTA-JEDNOSTEK-SZKOLACYCH-OCHRONA-ZDROWIA-04.07.2017.pdf|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/07/LISTA-JEDNOSTEK-SZKOLACYCH-OCHRONA-ZDROWIA-04.07.2017-1.pdf|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/07/LISTA-JEDNOSTEK-SZKOLACYCH-OCHRONA-ZDROWIA-04.08.2017.pdf|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2015/05/Formularz-zgloszeniowy-dla-specjalizujacych-sie-w-dziedzinach-majacych-zastosowanie-w-ochronie-zdrowia-2015-1.doc|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/07/LISTA-JEDNOSTEK-SZKOLACYCH-OCHRONA-ZDROWIA-06.11.2017.pdf|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/07/LISTA-JEDNOSTEK-SZKOLACYCH-OCHRONA-ZDROWIA-29.11.2017.pdf|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2018/08/2.-Informacje-wymagane-w-celu-uzyskania-wpisu-na-listę-kursów-specjalizacyjnych-w-dziedzinach-mających-zastosowanie-w-ochronie-zdrowia.docx|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2018/10/Informacje-wymagane-w-celu-uzyskania-wpisu-na-listę-staży-kierunkowych-w-dziedzinach-mających-zastosowanie-w-ochronie-zdrowia.docx|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2018/11/2.-Informacje-wymagane-w-celu-uzyskania-wpisu-na-listę-kursów-specjalizacyjnych-w-dziedzinach-mających-zastosowanie-w-ochronie-zdrowia.docx – Wykaz jednostek prowadzących specjalizacje|LISTA_ JEDNOSTEK_SZKOLACYCH_OCHRONA_ZDROWIA_10_2013|REGULAMIN ORGANIZACYJNY DZIEDZINY ZO|Lista jednostek szkolących 02/2014|LISTA JEDNOSTEK SZKOLĄCYCH 03/2014|LISTA LISTA JEDNOSTEK SZKOLĄCYCH – lipiec 2014 r.|Lista jednostek szkolących – marzec 2015|Formularz zgloszeniowy dla specjalizujacych sie w dziedzinach majacych zastosowanie w ochronie zdrowia 2015|Formularz zgłoszeniowy dla diagnostów laboratoryjnych|Lista jednostek szkolacych – czerwiec 2015|Lista jednostek szkolących – lipiec 2015|Lista jednostek szkolących – styczeń 2016|Lista jednostek szkolących w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia – 14.04.2016|lista-jednostek-szkolacych-ochrona-zdrowia-07-09-2016|LISTA JEDNOSTEK SZKOLACYCH OCHRONA ZDROWIA 14.03.2017|LISTA JEDNOSTEK SZKOLACYCH OCHRONA ZDROWIA 31.03.2017|LISTA JEDNOSTEK SZKOLACYCH OCHRONA ZDROWIA 04.07.2017|LISTA JEDNOSTEK SZKOLACYCH OCHRONA ZDROWIA 04.07.2017|LISTA JEDNOSTEK SZKOLACYCH OCHRONA ZDROWIA 04.08.2017|Formularz zgłoszeniowy dla specjalizujących się w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia|LISTA JEDNOSTEK SZKOLACYCH OCHRONA ZDROWIA 06.11.2017|LISTA JEDNOSTEK SZKOLACYCH OCHRONA ZDROWIA 29.11.2017|Informacje wymagane w celu uzyskania wpisu na listę kursów specjalizacyjnych w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia|Informacje wymagane w celu uzyskania wpisu na listę staży kierunkowych w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia|2. Informacje-wymagane-w-celu-uzyskania-wpisu-na-listę-kursów specjalizacyjnych w-dziedzinach-mających-zastosowanie-w-ochronie-zdrowia

LISTA_JEDNOSTEK_SZKOLACYCH_OCHRONA_ZDROWIA_07_2013.pdf|LISTA_-JEDNOSTEK_SZKOLACYCH_OCHRONA_ZDROWIA_10_2013.pdf|REGULAMIN-ORGANIZACYJNY-DZIEDZINY-ZO.doc|LISTA_JEDNOSTEK_SZKOLACYCH_OCHRONA_ZDROWIA_02_2014.pdf|LISTA_-JEDNOSTEK_SZKOLACYCH_OCHRONA_ZDROWIA_03_2014.pdf|LISTA-JEDNOSTEK-SZKOLACYCH-OCHRONA-ZDROWIA_07_2014.pdf|LISTA-JEDNOSTEK-SZKOLACYCH-OCHRONA-ZDROWIA-2015-03-10.pdf|Formularz-zgloszeniowy-dla-specjalizujacych-sie-w-dziedzinach-majacych-zastosowanie-w-ochronie-zdrowia-2015.doc|Formularz-zgloszeniowy-dla-diagnostow-laboratoryjnych-2015.doc|Lista-jednostek-szkolacych-czerwiec-2015.pdf|Lista-jednostek-szkolacych-lipiec-2015.pdf|Lista-jednostek-szkolących-styczeń-2016.pdf|Lista-jednostek-szkolących-w-dziedzinach-mających-zastosowanie-w-ochronie-zdrowia-14.04.2016.pdf|LISTA-JEDNOSTEK-SZKOLACYCH-OCHRONA-ZDROWIA-07.09.2016.pdf|LISTA-JEDNOSTEK-SZKOLACYCH-OCHRONA-ZDROWIA-14.03.2017.pdf|LISTA-JEDNOSTEK-SZKOLACYCH-OCHRONA-ZDROWIA-31.03.2017.pdf|LISTA-JEDNOSTEK-SZKOLACYCH-OCHRONA-ZDROWIA-04.07.2017.pdf|LISTA-JEDNOSTEK-SZKOLACYCH-OCHRONA-ZDROWIA-04.07.2017-1.pdf|LISTA-JEDNOSTEK-SZKOLACYCH-OCHRONA-ZDROWIA-04.08.2017.pdf|Formularz-zgloszeniowy-dla-specjalizujacych-sie-w-dziedzinach-majacych-zastosowanie-w-ochronie-zdrowia-2015-1.doc|LISTA-JEDNOSTEK-SZKOLACYCH-OCHRONA-ZDROWIA-06.11.2017.pdf|LISTA-JEDNOSTEK-SZKOLACYCH-OCHRONA-ZDROWIA-29.11.2017.pdf|2.-Informacje-wymagane-w-celu-uzyskania-wpisu-na-listę-kursów-specjalizacyjnych-w-dziedzinach-mających-zastosowanie-w-ochronie-zdrowia.docx|Informacje-wymagane-w-celu-uzyskania-wpisu-na-listę-staży-kierunkowych-w-dziedzinach-mających-zastosowanie-w-ochronie-zdrowia.docx|2.-Informacje-wymagane-w-celu-uzyskania-wpisu-na-listę-kursów-specjalizacyjnych-w-dziedzinach-mających-zastosowanie-w-ochronie-zdrowia.docx