Aktualności Szkoły Zdrowia Publicznego

Aktualności Szkoły Zdrowia Publicznego

X Forum Ochrony Zdrowia w Krynicy

W dniach 3-5 września w Krynicy w ramach XXIX Forum Ekonomicznego odbyło się X Forum Ochrony Zdrowia. W forum aktywnie uczestniczył prof. Jarosław Pinkas. Prof. Pinkas brał udział w trzech panelach, tj. „Narodowa strategia dobrego jedzenia i zdrowego życia”, „Zdrowie publiczne – dlaczego wciąż lepiej leczymy niż zapobiegamy”, „Value – Based Healthcare – finansowanie w oparciu o efekt terapeutyczny” oraz debacie pt. „Nowoczesna profilaktyka i medycyna stylu życia: szanse na długie […]

3 września 2019
Więcej
Aktualności Szkoły Zdrowia Publicznego

Publikacja artykułu nt. wiedzy i postaw polskich lekarzy wobec e-papierosów

Rosnąca popularność e-papierosów w Polsce sprawia, że lekarze są coraz częściej pytani przez pacjentów o zagrożenia dla zdrowia związane z używaniem tych urządzeń. Zespół Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP przeprowadził w roku akademickim 2018/2019 badanie, którego celem była ocena wiedzy i postaw lekarzy wobec e-papierosów. Wyniki badania wykazały, że zdecydowana większość lekarzy w Polsce uznaje e-papierosy za szkodliwe dla zdrowia użytkownika (96.5%) oraz osób przebywających w jego otoczeniu (80%). Ponadto […]

23 sierpnia 2019
Więcej
Aktualności Szkoły Zdrowia Publicznego

Uroczyste zakończenie roku akademickiego 2018/2019 w Szkole Zdrowia Publicznego CMKP

W dniu 24 czerwca w Szkole Zdrowia Publicznego CMKP odbyło się uroczyste zakończenie roku akademickiego 2018/2019. W uroczystości oprócz pracowników Szkoły wzięli udział: prof. dr hab. n. med. Ryszard Gellert, Dyrektor CMKP, prof. dr hab. n. med. Wojciech Bik, Z-ca Dyrektora CMKP ds. Dydaktycznych i Naukowych, mgr inż. Zbigniew Piotrowski, Z-ca Dyrektora CMKP ds. Organizacyjno-Ekonomicznych, dr hab. n. med. Agnieszka Piekiełko-Witkowska, prof. CMKP Z-ca Kierownika Studium Kliniczno-Dydaktycznego, dr hab. n. med. […]

24 czerwca 2019
Więcej
Aktualności Szkoły Zdrowia Publicznego

25. Seminarium Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP

W dniu 17 czerwca odbyło się dwudzieste piąte z cyklu seminariów Szkoły Zdrowia Publicznego w roku akademickim 2018/2019. Podczas seminarium Pani Doktor Anna Augustynowicz zaprezentowała temat „Czynniki determinujące prowadzenie programów polityki zdrowotnej przez gminy wiejskie i miejsko-wiejskie”. Doktor Augustynowicz omówiła koncepcję i wyniki prowadzonych przez siebie badań, których głównym celem była identyfikacja czynników determinujących prowadzenie gminnych programów polityki zdrowotnej oraz opracowanie modelu prognostycznego uwarunkowań prowadzenia […]

17 czerwca 2019
Więcej
Aktualności Szkoły Zdrowia Publicznego

24. Seminarium Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP

W dniu 10 czerwca odbyło się dwudzieste czwarte z cyklu seminariów Szkoły Zdrowia Publicznego w roku akademickim 2018/2019. Podczas seminarium Pani Doktor Emilia Sarnacka zaprezentowała temat „Szczepienia ochronne w systemie prawnym”. Dr Sarnacka omówiła obecną sytuację prawną w zakresie szczepień zarówno z perspektywy pacjentów, jak i profesjonalistów medycznych, a także przedstawiła propozycje zmian. Wystąpienie było okazją do dyskusji na temat roli lekarzy w zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania systemu szczepień […]

10 czerwca 2019
Więcej
Aktualności Szkoły Zdrowia Publicznego

23. Seminarium Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP

W dniu 3 czerwca odbyło się dwudzieste trzecie z cyklu seminariów Szkoły Zdrowia Publicznego w roku akademickim 2018/2019. Podczas seminarium Pani Sara Shamsa, Pani Magdalena Kapica i Pani Agnieszka Bauman zaprezentowały wstępne wyniki trzech badań, które są prowadzone w tym roku akademickim wśród słuchaczy kursów specjalizacyjnych organizowanych przez CMKP. Zaprezentowane tematy to „Postrzeganie witaminy D przez lekarzy” , „Styl życia lekarzy a zdrowie” oraz „Publiczna i prywatna […]

3 czerwca 2019
Więcej
Aktualności Szkoły Zdrowia Publicznego

22. Seminarium Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP

W dniu 27 maja odbyło się dwudzieste drugie z cyklu seminariów Szkoły Zdrowia Publicznego w roku akademickim 2018/2019. Podczas seminarium dr Mateusz Jankowski przedstawił temat „Nowe wyzwania i zagrożenia dla polityki antytytoniowej”. Dr Mateusz Jankowski przedstawił m.in. wyniki badania dotyczącego problemu palenia tytoniu i używania papierosów elektronicznych wśród lekarzy, które zostało zrealizowane przez Zespół Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP. Wystąpienie było okazją od dyskusji na temat aktualnych wyzwań […]

27 maja 2019
Więcej
Aktualności Szkoły Zdrowia Publicznego

Konferencja NEMP 2019

W dniu 24 maja 2019 r. w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie odbyła się konferencja – NEMP 2019 – Nowoczesna Edukacja Medyczna w Polsce. Była to II edycja, organizowanej przez MEDtube, ogólnopolskiej konferencji poświęconej rozwojowi profesjonalnego kształcenia medycznego, jak również wdrażania nowoczesnych rozwiązań w szkoleniu od poziomu studenta do eksperta. Podczas konferencji wykłady wygłosili dwaj przedstawiciele CMKP, tj. prof. Ryszard Gellert, Dyrektor CMKP, wygłosił wykład pt.„Cechy dobrego e-learningu. Rola CMKP […]

24 maja 2019
Więcej