Aktualności Szkoły Zdrowia Publicznego

Aktualności Szkoły Zdrowia Publicznego

15. Seminarium Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP

W dniu 21 stycznia odbyło się piętnaste z cyklu seminariów Szkoły Zdrowia Publicznego w roku akademickim 2018/2019. Podczas seminarium lek. stom. Sara Shamsa przedstawiła temat  Hipomineralizacji trzonowcowo-siekaczowej, omawiając częstość i przyczyny występowania tego schorzenia w kontekście zdrowia publicznego. Seminarium było również okazją do omówienia stanu prac nad artykułami przygotowywanymi przez Zespół SZP.

21 stycznia 2019
Więcej
Aktualności Szkoły Zdrowia Publicznego

Seminarium Szkoły Zdrowia Publicznego

Tematem seminarium była nowa sytuacja prawna CMKP.  Podczas seminarium Michał Waszkiewicz omówił najważniejsze zagadnienia związane z ustawą z dnia 13 września 2018 r. o Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2024) oraz zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie nadania statutu Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego (Dz. Urz. MZ z 2018 r. poz. 125). Ustawa o CMKP-1 Zarządzenie MZ w sprawie nadania statutu CMKP

14 stycznia 2019
Więcej