Aktualności Szkoły Zdrowia Publicznego

Aktualności Szkoły Zdrowia Publicznego

21. Seminarium Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP

W dniu 13 maja odbyło się dwudzieste pierwsze z cyklu seminariów Szkoły Zdrowia Publicznego w roku akademickim 2018/2019. Podczas seminarium Bartosz Kobuszewski przedstawił temat „Organizacja i działanie AOTMiT”, który sprowokował pytania o system refundacji leków w Polsce. Seminarium było okazją do oficjalnego powitania Pana Janusza Engela w zespole pracowników Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP.

13 maja 2019
Więcej
Aktualności Szkoły Zdrowia Publicznego

I Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Stylu Życia

W dniach 13-14 kwietnia w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym odbył się I Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Stylu Życia, którego organizatorem było Polskie Towarzystwo Medycyny Stylu Życia. Szkoła Zdrowia Publicznego CMKP była współorganizatorem tego wydarzenia, a Dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego prof. Ryszard Gellert objął kongres patronatem honorowym. Kongres poświęcony był badaniom, prewencji i leczeniu problemów zdrowotnych związanych ze stylem życia i takimi czynnikami ryzyka jak […]

13 kwietnia 2019
Więcej
Aktualności Szkoły Zdrowia Publicznego

20. Seminarium Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP

W dniu 8 kwietnia odbyło się dwudzieste z cyklu seminariów Szkoły Zdrowia Publicznego w roku akademickim 2018/2019. Podczas seminarium przedstawiono dwie prezentacje. Profesor Janusz Ostrowski, kierownik Zakładu Historii Medycyny SZP CMKP,  zaprezentował biografię prof. Hilarego Koprowskiego i jego dorobek naukowy, ze szczególnym uwzględnieniem prac nad szczepionką przeciw wirusowi polio. W drugim wystąpieniu dr Jacek Pruszyński przedstawił zagadnienie wpływu autorytetu na zachowania ludzi na przykładzie propagatorów medycyny alternatywnej. […]

8 kwietnia 2019
Więcej
Aktualności Szkoły Zdrowia Publicznego

18. Seminarium Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP

W dniu 25 marca odbyło się osiemnaste z cyklu seminariów Szkoły Zdrowia Publicznego w roku akademickim 2018/2019. Podczas seminarium dr Jacek Putz przedstawił temat „Dokumentacja Medyczna, jako przykład  problemów etyczno-zawodowych w pracy lekarzy rodzinnych”. Wystąpienie było okazją do dyskusji na temat organizacji opieki zdrowotnej w Polsce, w tym w szczególności organizacji pracy lekarzy.

25 marca 2019
Więcej
Aktualności Szkoły Zdrowia Publicznego

16. Seminarium Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP

W dniu 25 lutego odbyło się szesnaste z cyklu seminariów Szkoły Zdrowia Publicznego w roku akademickim 2018/2019. Podczas seminarium dr Jacek Putz wygłosił wykład pt. „Być-mieć – Codzienne problemy etyczno-moralne w praktyce lekarza”. Wykład dotyczył najważniejszych problemów w sferze moralno-etycznej przed jakimi stoją współcześnie lekarze w Polskim systemie opieki zdrowotnej. Seminarium było również okazją do zaprezentowania przez dr Wojciecha S. Zgliczyńskiego monografii autorstwa pracowników Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP […]

25 lutego 2019
Więcej
Aktualności Szkoły Zdrowia Publicznego

Lista 100 najbardziej wpływowych osób w polskim systemie ochrony zdrowia w 2018 r.

W dniu 18 lutego 2019 r. redakcja „Pulsu Medycyny” po raz piąty ogłosiła wyniki plebiscytu Lista Stu najbardziej wpływowych osób w polskim systemie ochrony zdrowia. Wśród laureatów plebiscytu dotyczącego 2018 r. znalazło się dwóch pracowników Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP, tj. dr hab. Jarosław Pinkas (6 miejsce) oraz dr Paweł Grzesiowski (10 miejsce).

18 lutego 2019
Więcej
Aktualności Szkoły Zdrowia Publicznego

15. Seminarium Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP

W dniu 21 stycznia odbyło się piętnaste z cyklu seminariów Szkoły Zdrowia Publicznego w roku akademickim 2018/2019. Podczas seminarium lek. stom. Sara Shamsa przedstawiła temat  Hipomineralizacji trzonowcowo-siekaczowej, omawiając częstość i przyczyny występowania tego schorzenia w kontekście zdrowia publicznego. Seminarium było również okazją do omówienia stanu prac nad artykułami przygotowywanymi przez Zespół SZP.

21 stycznia 2019
Więcej
Aktualności Szkoły Zdrowia Publicznego

Seminarium Szkoły Zdrowia Publicznego

Tematem seminarium była nowa sytuacja prawna CMKP.  Podczas seminarium Michał Waszkiewicz omówił najważniejsze zagadnienia związane z ustawą z dnia 13 września 2018 r. o Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2024) oraz zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie nadania statutu Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego (Dz. Urz. MZ z 2018 r. poz. 125). Ustawa o CMKP-1 Zarządzenie MZ w sprawie nadania statutu CMKP

14 stycznia 2019
Więcej