Aktualności Szkoły Zdrowia Publicznego

Aktualności Szkoły Zdrowia Publicznego

Pierwszy miesiąc kursów specjalizacyjnych w formie niestacjonarnej

W Szkole Zdrowia Publicznego od 9 marca do 3 kwietnia odbyło się 13 kursów specjalizacyjnych w formie niestacjonarnej, w których uczestniczyło ok. 250 osób. Co warto podkreślić żaden z zaplanowanych kursów nie został odwołany. Bardzo dziękujemy zarówno wszystkim wykładowcom, jak i pracownikom administracyjnym za zaangażowanie i wysiłek związany z przygotowaniem oraz obsługą techniczną wykładów.

3 kwietnia 2020
Więcej
Aktualności Szkoły Zdrowia Publicznego

Wybory dyrektora CMKP

W dniu 25 marca 2020 r. odbyły się wybory dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego na kadencję 2020-2024. W wyniku tajnego głosowania elektorów przeprowadzonego w trybie on-line wybrany na tę funkcję został prof. Ryszard Gellert, dotychczasowy dyrektor CMKP.

25 marca 2020
Więcej
Aktualności Szkoły Zdrowia Publicznego

Kursy specjalizacyjne wyłącznie w formie niestacjonarnej

W celu ograniczenia ryzyka związanego z infekcją SARS-CoV-2 oraz rekomendacją Głównego Inspektora Sanitarnego, a także w trosce o zachowanie ciągłości procesu kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów w Polsce, prof. Ryszard Gellert Dyrektor CMKP podjął decyzję, że od dnia 16 marca 2020 r. wszystkie kursy realizowane przez Szkołę Zdrowia Publicznego CMKP prowadzone są w formie niestacjonarnej jako transmisje online oraz wykłady e-learningowe.

16 marca 2020
Więcej
Aktualności Szkoły Zdrowia Publicznego

Pierwszy kurs specjalizacyjny w transmisji on-line

W trosce o ograniczenie potencjalnego ryzyka związanego z koronawirusem SARS-CoV-2 oraz w związku z rekomendacją Głównego Inspektora Sanitarnego w Szkole Zdrowia Publicznego CMKP w dniu 9 marca 2020 r. został uruchomiony kurs specjalizacyjny Prawo medyczne, który jest transmitowany on-line do uczestników zalogowanych na platformie e-learningowej CMKP. Jest to pierwszy kurs w historii SZP CMKP, w którym słuchaczom umożliwiono podjecie decyzji, czy chcą uczestniczyć w kursie w formie stacjonarnej, czy wolą uczestniczyć w nim on-line.

9 marca 2020
Więcej
Aktualności Szkoły Zdrowia Publicznego

Wybory do Kolegium Elektorów CMKP

W wyborach do Kolegium Elektorów w związku z wyborami Dyrektora CMKP na kadencję 2020-2024 w wyniku tajnych głosowań zostało wybranych 5 członków zespołu Szkoły Zdrowia Publicznego, w tym: z grona nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego 26 lutego zostali wybrani prof. Dorota Cianciara, prof. Janusz Ostrowski oraz prof. Jarosław Pinkas; z grona nauczycieli akademickich nie posiadających tytułu naukowego profesora lub stopnia naukowego doktora habilitowanego 4 marca został […]

6 marca 2020
Więcej
Aktualności Szkoły Zdrowia Publicznego

Wybory do Rady Naukowej CMKP na kadencję 2020-2024

W wyborach na członków Rady Naukowej CMKP w grupie nauczycieli akademickich nieposiadających tytułu naukowego profesora lub stopnia naukowego doktora habilitowanego wybranych zostało troje pracowników Szkoły Zdrowia Publicznego, tj. dr Agnieszka Jasik, dr Iwona Wrzesniewska-Wal oraz dr Wojciech S. Zgliczyński. W składach Komisji skrutacyjnej i mandatowej zasiadali odpowiednio mgr Bartosz Kobuszewski i dr Jacek Pruszyński.

4 marca 2020
Więcej
Aktualności Szkoły Zdrowia Publicznego

Wystąpienie w Sejmie RP nt. zagrożenia epidemii koronawirusa

W dniu 2 marca 2020 r. podczas specjalnego posiedzenia Sejmu RP poświęconego działaniom i stanie przygotowań państwa w związku z zagrożeniem epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 w Polsce, wystąpił Główny Inspektor Sanitarny, prof. Jarosław Pinkas, Dyrektor Szkoły Zdrowia Publicznego. Prof. Pinkas podkreślał znaczenie pracy wykonywanej codziennie przez kilkanaście tysięcy funkcjonariuszy służb sanitarnych w walce z zagrożeniem epidemicznym. Wystąpienie można obejrzeć w serwisie YouTube.

2 marca 2020
Więcej
Aktualności Szkoły Zdrowia Publicznego

Publikacje członków Zespołu Szkoły Zdrowia Publicznego

W czasopiśmie „Stomatologia Współczesna” ukazały się dwa artykuły przygotowane przez członków zespołu SZP, tj. praca poglądowa pt. „Opieka gerontologiczna – ważnym elementem polityki zdrowotnej w dobie starzejących się społeczeństwa”, której autorami są dr Jacek Putz i dr Jacek J. Pruszyński oraz opis praca kazuistyczna pt.”Sukces terapeutyczny dwuseansowego leczenia górnego przedtrzonowca z rozległą zmianą zapalną – opis przypadku”, której autorkami są Magdalena Kapica, dr Justyna Grudziąż-Sękowska, Magda Mazurek.

29 lutego 2020
Więcej