Uroczystość nadania imienia profesora Romualda Dębskiego – Klinicznemu Oddziałowi Ginekologii i Położnictwa w Szpitalu Bielańskim

14 lutego w Szpitalu Bielańskim odbędzie się uroczystość nadania imienia profesora Romualda Dębskiego – Klinicznemu Oddziałowi Ginekologii i Położnictwa.

Osoby, które chciałyby  uczcić  pamięć Ś.P.  Pana Profesora zapraszamy do Auli Szpitala Bielańskiego na V piętrze o godz. 9:30.

Pismo Szpital Bielański 14.02.2019