Wybór na Przewodniczącą Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego

28 lutego 2019 r. prof. dr hab. n. med. Teresa Jackowska wybrana została przez Walne Zgromadzenie Członków Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego na Przewodniczącą OWPTP w kadencji 2019-2023.

Do Zarządu wybrani zostali również: dr n. med. August Wrotek (adiunkt w Klinice Pediatrii CMKP) oraz lek. Joanna Załęska-Ponganis (wykładowca w Klinice Pediatrii CMKP).