Wybory Dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego

Decyzją Kolegium Elektorów na funkcję Dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w kadencji 2016-2020,
został wybrany prof. dr hab. n. med. Ryszard Gellert. Funkcję Dyrektora CMKP pełnić będzie od 1.09 2016 r.

Prof. dr hab. n. med. Ryszard Gellert zatrudniony jest w CMKP na stanowisku profesora nadzwyczajnego, od 2006 r. pełni funkcję Kierownika Kliniki Nefrologii i Chorób Wewnętrznych Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego.
W 2013 r. powołany został na stanowisko Pełnomocnika Dyrektora CMKP ds. koordynacji kształcenia podyplomowego, uczestniczył w przygotowaniach i wdrażaniu modułowego systemu specjalizacji.

W 2014 r. został wybrany przez Radę Naukową na Kierownika Studium Kliniczno-Dydaktycznego CMKP. Jednym z pierwszych działań na tym stanowisku była gruntowna  zmiana organizacyjna Studium Kliniczno-Dydaktycznego, realizującego kluczowe zadania dydaktyczne CMKP. Działania prof. Ryszarda Gellerta znacznie usprawniły koordynację kształcenia podyplomowego oraz dostosowały Studium do nowych wyzwań związanych z reformą kształcenia podyplomowego lekarzy.

Poza działalnością naukową i dydaktyczną Prof. Ryszard Gellert jest doświadczonym menadżerem w ochronie zdrowia. W 1991 r. ukończył kurs Health Services Management na Uniwersytecie Birmingham, a w latach 2004 – 2006 podyplomowe studia menadżerskie „Zarządzanie zakładami opieki zdrowotnej i administracja zdrowiem” w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Jako menadżer sprawował kierownicze funkcje w kraju i za granicą, m.in. w latach 2005/2006 pełnił obowiązki Dyrektora Szpitala Bielańskiego, funkcję Dyrektora Europejskiego Rejestru Dializ i Transplantacji  w Londynie (1996-1998) oraz Dyrektora ds. Informatyki Medycznej ICL Poland (1992-1999).