Wybory Zastępców Dyrektora CMKP na kadencję 2016-2020.

25 maja 2016 roku Kolegium Elektorów CMKP zdecydowaną większością głosów wybrało dr hab. n. med. Wojciecha Bika, prof. nadzw. w CMKP – na funkcję z-cy dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego ds. dydaktycznych i naukowych oraz prof. dr hab. n. med. Wojciecha Zgliczyńskiego – na funkcję z-cy dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego ds. klinicznych.

Zebranie wyborcze, podczas którego wybrano Zastępców Dyrektora, prowadziła Przewodnicząca Uczelnianej Komisji Wyborczej dr hab. n. med. Urszula Mackiewicz. Kandydatów na Zastępców Dyrektora CMKP zgłosił  i przedstawił Dyrektor Elekt CMKP – prof. dr hab. n. med. Ryszard Gellert.

Kadencja będzie trwała od 1 września 2016 do 31 sierpnia 2020 roku.

Prof. dr hab. n. med. Wojciech Zgliczyński jest specjalistą II stopnia w zakresie chorób wewnętrznych i endokrynologii. Od 2005 roku kieruje Kliniką Endokrynologii CMKP, a od 2007 r. pełni również funkcję Zastępcy Dyrektora ds. Klinicznych Szpitala Bielańskiego. Dorobek prof. Wojciecha Zgliczyńskiego obejmuje ponad 230 publikacji cytowanych w sumie 1557 razy, w tym w New England Journal of Medicine i Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, których  indeks Hirscha (H) wynosi 17, a łączny IF wynosi 250,4. W 2014 roku uzyskał tytuł profesora nauk medycznych, w tym samym roku został powołany na Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie endokrynologii dla województwa mazowieckiego. Jest członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego (PTE) oraz prezesem Polskiego Towarzystwa Menopauzy i Andropauzy. W roku 2009 Klinika Endokrynologii CMKP pod kierownictwem Prof. Wojciecha Zgliczyńskiego została wyróżniona prestiżowym Godłem „Teraz Polska”.  Prof. Wojciech Zgliczyński jest kierownikiem naukowym kilkunastu kursów specjalizacyjnych i atestacyjnych dla lekarzy specjalizujących się w chorobach wewnętrznych i endokrynologii oraz organizatorem dorocznych ogólnopolskich konferencji „Postępy Endokrynologii i Diabetologii” oraz „Jesienna Szkoła Endokrynologii”.

Dr hab. n. med. Wojciech Bik, prof. CMKP jest lekarzem specjalistą chorób wewnętrznych i endokrynologii, członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Neuroendokrynologii. Dorobek naukowy dr hab. Wojciecha Bika obejmuje 53 prace naukowe o łącznym Impact Factor 63 i Indeksie H 10. Od roku 2008  kieruje Zakładem Neuroendokrynologii Klinicznej CMKP, a od roku 2010 pełni również funkcję zastępcy kierownika Studium Kliniczno-Dydaktycznego CMKP, w styczniu 2016 r. objął stanowisko profesora nadzwyczajnego w CMKP. Od 6 lat bierze  czynny udział w realizacji unijnych projektów dydaktycznych realizowanych przez CMKP w ramach POKL. Prof. Wojciech Bik kieruje zorganizowanymi przez siebie Poradniami Endokrynologiczną oraz Osteoporozy z Pracownią Densytometrii Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim, w których leczonych jest rocznie ok. 4500 pacjentów.