Wynik konkursu na stanowisko adiunkta w Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Informacja o wyniku konkursu

 

Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie badawczo-dydaktycznej

 

Jednostka organizacyjna: Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii

 

Wymiar: pełny etat

 

Data ogłoszenia: 11.02.2019 r.

 

Termin składania dokumentów: 12.03.2019 r.

 

Data rozstrzygnięcia: 27.03.2019 r.

 

Liczba zgłoszeń: 1

 

Kandydat rekomendowany do zatrudnienia: dr Anna Rupniewska-Ładyko

 

Uzasadnienie:

Kandydat spełnia wymogi formalne i merytoryczne. Posiada wymagany stopień naukowy, stosowną specjalizację, dorobek naukowy i doświadczenie dydaktyczne.