Wynik konkursu na stanowisko doktorant-stypendysta

Konkurs na stanowisko Doktorant-Stypendysta (2 osoby) do realizacji zadań projektu badawczego finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki pt.: „Wpływ mikrobiomu jelitowego skrajnie otyłych ludzi na progresję zespołu metabolicznego w mysich modelach”

Jednostka Organizacyjna: Klinika Gastroenterologii, Hepatologii i Onkologii Klinicznej

Wymiar: stypendium w wysokości 2 250 zł/mies./os. (36 mies.)

Data ogłoszenia: 21.02.2019 r.

Termin składania dokumentów: 07.03.2019 r.

Data rozstrzygnięcia: 14.03.2019 r.

Liczba zgłoszeń: 4

Kandydaci rekomendowany do zatrudnienia w projekcie: Patrycja Cybula, Karolina Skubisz

 

Uzasadnienie:

Osoby uzyskały największą liczbę punków w ramach oferowanej liczby stypendiów, zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki (załącznik do uchwały Rady NCN 96/2016 z dnia 27 października 2016 roku).