Zakład Medycyny Ratunkowej

Zakład Medycyny Ratunkowej  jest jednym z najnowocześniejszych tego typu w Europie. Jego celem jest prowadzenie działalności naukowo-dydaktycznej  z zakresu medycyny ratunkowej, jak również wdrażanie symulacji medycznej. Medycyna ratunkowa jest dziedziną  niezwykle trudną, wymagającą podejmowania jak najszybszych działań, które mają wpływ na dalsze leczenie pacjenta.

https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/06/IMG_9471.jpg|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/06/IMG_9523.jpg|https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2013/06/06.jpg

  –

ul. Marymoncka 99/103,
01-813 Warszawa

tel: 22-5693-890
fax: 22-5693-899
e-mail: kzr@cmkp.edu.pl

 

Historia

Zakład Medycyny Ratunkowej CMKP rozpoczął swoją działalność 14 stycznia 2011r. Powstał on w wyniku przekształcenia Kliniki Medycyny Ratunkowej CMKP oraz Ośrodka Nowoczesnych Metod Kształcenia. Pomysłodawcą utworzenia Centrum Symulacji w CMKP i pierwszym Kierownikiem Zakładu był prof. dr hab. n. med. Jacek Jastrzębski.

Do współpracy zaprosił doświadczonych specjalistów w zakresie medycyny ratunkowej oraz anestezjologii i intensywnej terapii tworząc podwaliny rozwoju symulacji medycznej i jej wykorzystania w procesie doskonalenia kadr medycznych. W tym czasie Zakład Medycyny Ratunkowej zorganizował pierwszy kurs e-learningu w zakresie bronchoskopii pod naukowym kierownictwem prof. dr hab. n. med. Michała Pirożyńskiego. Koordynatorem wykorzystywania symulacji oraz sprzętu dedykowanego tym zagadnieniom od samego początku był mgr Piotr Werżanowski, a kierownikiem administracyjnym prowadzonych kursów początkowo mgr Monika Wójtowicz-Popiel, a następnie mgr Aneta Binkowska oraz mgr Zofia Kopyść. Wykorzystanie symulacji medycznej w nauczaniu lekarzy było kontynuowane przez kolejnych kierowników Zakładu, dr n. med. Annę Nielepiec – Jałosińską oraz dr n. med. Ryszarda Wiśniewskiego.

Obecnie Zakład Medycyny Ratunkowej jest jednostką organizacyjną Centrum Alergologii, Pneumonologii i Medycyny Ratunkowej CMKP, którym kieruje prof. Michał Pirożyński. Kierownikiem Zakładu jest dr n. med. Krzysztof Karwan, lekarz – specjalista medycyny ratunkowej z wieloletnim doświadczeniem pracy w Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych i Centrum Urazowym, entuzjasta nowoczesnych metod nauczania z wykorzystaniem narzędzi symulacji medycznej. Swoją pasję, zainteresowania zawodowe i doświadczenie kliniczne, łączy z misją nauczania kolejnych pokoleń medyków związanych zawodowo z medycyną ratunkową i medycyną katastrof.

Działalność dydaktyczna

Symulacja medyczna jest nieodzownym elementem nowoczesnej edukacji w zakresie nauk medycznych. Zakład Medycyny Ratunkowej podążając za światowymi trendami organizuje i realizuje kursy w ramach kształcenia podyplomowego kadr medycznych. W ramach prowadzonych szkoleń, obok tradycyjnych metod dydaktycznych stosujemy techniki i narzędzia symulacji medycznej, a ich programy naukowe dostosowujemy do potrzeb wynikających z różnego poziomu zaawansowania naszych kursantów.

W ramach działalności dydaktycznej w Zakładzie Medycyny Ratunkowej prowadzimy:

* kursy specjalizacyjne i doskonalące z zakresu medycyny ratunkowej,

* kursy specjalizacyjne z zakresu ratownictwa medycznego dla wszystkich specjalizacji,

* kursy z zakresu ratownictwa medycznego dla lekarzy stażystów,

* wakacyjne zajęcia ze zdolną młodzieżą organizowane przez Ex Ante Sp. z o.o.

Co wyróżnia jednostkę ?

Od początku swojego istnienia nasz Zakład podąża za najnowszymi trendami w dziedzinie symulacji medycznej, wykorzystując najnowocześniejsze fantomy, trenażery i zaawansowane symulatory pacjenta, zakupione w ramach realizacji projektu UE pt. „Wsparcie systemu ratownictwa medycznego poprzez kształcenie zawodowe lekarzy, ratowników medycznych i dyspozytorów medycznych”. Nasze szkolenia prowadzą eksperci z wieloletnim doświadczeniem zawodowym. Prezentowane w trakcie wykładów i seminariów treści są oparte na najnowszych doniesieniach oraz obowiązujących standardach i wytycznych towarzystw naukowych, a ćwiczenia praktyczne są wzbogacone o analizę realnych zdarzeń i przypadków klinicznych. Uczymy praktycznie i nowocześnie.

Sukcesy i otrzymane wyróżnienia

Jako pierwsi w Polsce posiadamy symulator ambulansu ze specjalistycznym wyposażeniem, umożliwiającym prowadzenie zajęć z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz medycznych czynności ratunkowych podczas transportu.

Pracownicy Zakładu

dr n. med. Krzysztof Karwan -p.o. Kierownika Zakładu
dr n. med. Dorota Gawlikowska – starszy wykładowca

Misja

Misją Zakładu Medycyny Ratunkowej CMKP jest prowadzenie badań naukowych oraz nauczanie postępowania w stanach powodujących bezpośrednie zagrożenie dla życia pacjenta, które są nieodzownym elementem praktyki zawodowej każdego lekarza. W trakcie naszych kursów obok tradycyjnych metod nauczania stosujemy nowoczesne narzędzia pozwalające na praktyczną weryfikację i ugruntowanie zdobytej wiedzy. Zajęcia prowadzimy wykorzystując techniki symulacji medycznej, konfrontując naszych kursantów w trakcie sesji symulacyjnych z realistycznymi przypadkami klinicznymi. W naszym Zakładzie narzędzia symulacji medycznej i scenariusze symulacyjne niskiej i wysokiej wierności są nieodłącznym elementem zaawansowanego szkolenia personelu medycznego w zakresie procedur klinicznych medycyny ratunkowej. Mamy ambicję tworzenia platformy wymiany wiedzy, doświadczeń i prowadzenia badań naukowych dla szerokiego grona osób związanych zawodowo z medycyną ratunkową.