Zakład Neuroendokrynologii Klinicznej

  –

ul. Marymoncka 99/103,
01-813 Warszawa

tel: 22 5693 851
fax: 22 5693 859
e-mail: kzn@cmkp.edu.pl

 

Pracownicy

prof. dr hab. n. med. Wojciech Bik – Kierownik Zakładu
dr n. med. Magdalena Chmielowska
dr n. med. Małgorzata Kalisz
dr n. wet. Anna Litwiniuk
dr n. med. Lidia Martyńska
mgr Anita Gołaszewska
mgr Sylwia Jędrzejewska
Natalia Mroczek