Zakład Zarządzania i Organizacji Systemu Ochrony Zdrowia

Asystent

mgr Piotr Bromber
e-mail: piotr.bromber@cmkp.edu.pl