Zakończenie roku akademickiego UTW 2018/2019

31 maja 2019 r. odbyło się uroczyste zakończenie roku akademickiego 2018/2019.

Zaszczycili nas Goście: pan dyrektor Zbigniew Piotrowski z CMKP, pan burmistrz Grzegorz Pietruczuk z Urzędu Gminy Bielany, pan poseł Michał Szczerba z Sejmu RP.

Pani prezes Irena Moskal przedstawiła zebranym „Sprawozdanie z działalności dydaktyczno-programowej Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Haliny Szwarc przy Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie w roku akademickim 2018/2019”.

Część artystyczną wypełnił chór „Belcanto”.

Prezes Zarządu UTW
Irena Moskal