Zmarł Profesor Ryszard Brzozowski

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość  o śmierci profesora Ryszarda Brzozowskiego,
Dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w latach 1984-1990,
Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia w latach 1969-1984,
Inspektora Sanitarnego w latach 1969-1984,
wieloletniego Kierownika Kliniki Chorób Wewnętrznych CMKP.

 Żegnamy cenionego nauczyciela akademickiego, wielki autorytet medyczny
i wychowawcę wielu pokoleń lekarzy.
Za wybitne osiągnięcia dydaktyczne i naukowe oraz za działalność na rzecz rozwoju polskiej medycyny
odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Rodzinie Zmarłego

 wyrazy głębokiego współczucia składają

Dyrektor, Rada Naukowa i  Pracownicy
Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego