ZP-194/2019

Zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest wdrożenie Open Journal Systems – otwartego systemu do obsługi czasopism – dla czasopisma Wiedza Medyczna

.

Termin składania ofert: do dnia 24 kwietnia 2019 r., do godz. 15:00

Termin otwarcia ofert: w dniu 24 kwietnia 2019 r., o godz. 15:30

 

Ogłoszenie_Zapytanie ofertowe_10.04.2019

Załącznik nr 1 do Ogłoszenia_opis przedmiotu zamówienia_10.04.2019

Załącznik nr 2-3 do Ogłoszenia_formularze do wypełnienia_10.04.2019

Załącznik nr 4 do Ogłoszenia_wzór umowy_10.04.2019

Załącznik nr 5 do Ogłoszenia_klauzula informacyjna art. 13 RODO_10.04.2019

Załącznik nr 6 do Ogłoszenia_klauzula informacyjna art. 14 RODO_10.04.2019