Collegium Iuvenum CMKP serdecznie zaprasza do udziału w II Forum Młodych Naukowców

15.06.2024 | godz. 9.00 – 22.00 | forum hybrydowe

Agenda

09:00 – 09:15 | Uroczyste Otwarcie

Dyrektor CMKP, Prof. Dr n. med. Ryszard Gellert
Przedstawiciel ministerstwa

09:15 – 09:30 | Prezentacja Collegium Iuvenum

Dr hab. J. Bogusławska

Sesja ekspertów I

09:30-10:00 | „Od przypadkowego maila do nieprzypadkowego konsorcjum, czyli jak nawiązać współpracę międzynarodową?”

dr hab. Aleksandra Gąsecka-van der Pol

10:00-10.30 |

dr Małgorzata Gałązka-Sobotka

10:30 – 10:45 | Przerwa kawowa 15 min

10:45 – 12:15 | Sesja ustna abstraktów I

12:15 – 13:45 | Sesja ustna abstraktów II

13:45 – 14:45 | Lunch

Sesja ekspertów II

14:45 – 15:15 | „Finansowanie nauki w Polsce”

Prof. Dr hab. Maciej Żylicz

15:15 – 15:45 | "Wolnokrążące mikroRNA jako biomarkery w onkologii i nie tylko"

Prof. Dr hab. Wojciech Fendler

15:45 – 16:15 | "Aktywność mamy w genach - bo biologia to nie tylko badania naukowe"

dr hab. Anna Wójcicka

16:15 – 16.30 | Przerwa kawowa 15 minut

16:30 – 17:30 | Moderowana dyskusja z udziałem gości

moderatorzy: Dr Dorota Sys; Dr hab. Joanna Bogusławska

17:30 – 17:40 | Wprowadzenie do sesji plakatowej

17:40 – 18:40 | Sesja Plakatowa (Sala Rady Naukowej)

18:40 – 22:00 | Kolacja i występ artystyczny

Zapraszamy do rejestracji i zgłaszania abstraktów

Udział w forum jest płatny 250 zł (z opłaty zwolnieni są pracownicy CMKP)*

*Opłata za udział czynny oraz bierny w konferencji wynosi 250 PLN, płatne do 7 dni po dokonaniu rejestracji, jednak nie później niż do 31.05.2024. Z opłaty, zwolnieni są pracownicy CMKP oraz placówek, na terenie których funkcjonują jednostki CMKP oraz doktoranci Szkoły Medycyny Translacyjnej.

Sponsorzy wydarzenia

CI_log

W razie pytań prosimy o kontakt:

collegium.iuvenum@cmkp.edu.pl

Stronę opracował Zespół Komunikacji i Promocji CMKP © 2024