Poznaj naszych ekspertów na II Forum Młodych Naukowców

15.06.2024 | godz. 9.00 – 22.00 | forum hybrydowe

prof. dr hab. n. med. Wojciech Fendler

Lekarz, Prezes Agencji Badań Medycznych, dyrektor ds. Naukowo-Medycznych w Centrum Wsparcia Badań Klinicznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz kierownik Zakładu Biostatystyki i Medycyny Translacyjnej, profesor wizytujący w Harvard Medical School (Dana-Farber Cancer Institute), członek Akademii Młodych Uczonych Polskiej Akademii Nauk (w 2016). Specjalista w dziedzinie biostatystyki i medycyny translacyjnej, intensywnie działa również na rzecz rozwoju Młodych Naukowców i popularyzacji nauki. 

dr hab. n. med. Aleksandra Gąsecka

Lekarka, specjalistka w dziedzinie kardiologii. Swoje umiejętności rozwijała podczas staży w renomowanych ośrodkach w Amsterdamie, Wiedniu i Zurychu, jest członkinią licznych prestiżowych organizacji, takich jak Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne czy International Society for Extracellular Vesicles. Laureatka wielu nagród, w tym Programu TopMinds i Nagrody Medwoman jako Naukowczyni Roku. Obecnie pracuje w I Katedrze i Klinice Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i jest zaangażowana w rozwój nowych metod diagnozowania i leczenia chorób sercowo-naczyniowych. 

dr n. ekon. Małgorzata Gałazka-Sobotka

Dziekan Centrum Kształcenia Podyplomowego oraz Dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego. Od 2015 r. wiceprzewodnicząca Rady Narodowego Funduszu Zdrowia (członek rady od 2010 r.). Doradca Prezesa Zarządu Pracodawców RP w obszarze ochrony zdrowia. Dyrektor programu MBA w Ochronie Zdrowia oraz kierownik merytoryczny wielu certyfikowanych przez Uczelnię Łazarskiego programów szkoleniowych dedykowanych profesjonalistom medycznym, kadrze zarządzającej placówkami leczniczymi oraz pracownikom instytucji publicznych z sektora zdrowia. Inicjatorka i liderka Sektorowej Rady ds. Kompetencji w opiece zdrowotnej i opiece społecznej. W okresie od 2019 do 2022 r. była aktywnie zaangażowana w opracowywanie metodyki i systemu wykorzystywania HB-HTA w ramach projektu „Wdrożenie Systemu Hospital-Based HTA (HB-HTA) – Szpitalna Ocena Innowacyjnych Technologii Medycznych” zrealizowanego przez Konsorcjum składające się z Uczelni Łazarskiego, Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Narodowego Instytutu Kardiologii. Autorka licznych publikacji naukowych i eksperckich poświęconych ekonomiczno-społecznym aspektom ochrony zdrowia i nowoczesnym modelom jej organizacji i finansowania w takich dziedzinach jak m.in. onkologia, hematoonkologia, kardiologia, neurologia, psychiatria, gastroenterologia, bariatria, alergologia, reumatologia itp. Propagatorka koncepcji „Ochrony zdrowia nakierowanej na wartość” (Value Based Healthcare). Laureatka konkursu Sukces Roku 2022 w Ochronie Zdrowia w kategorii Zdrowie publiczne. Już po raz siódmy w pierwszej dziesiątce LISTY STU najbardziej wpływowych osób w polskim systemie ochrony zdrowia. W kolejnych dwóch edycjach plebiscytu Kobieta Rynku Zdrowia znalazła się wśród 50 najbardziej wpływowych kobiet działających w obszarze zdrowia, w 2023 r. zajęła miejsce 3. W tym samym roku przyznano jej również prestiżową nagrodę „Wizjonerzy Zdrowia” w kategorii Ambasadorka Zdrowia. Integratorka ludzi i idei. Za propagowanie wzorów świadomego przywództwa pełnego empatii, szacunku i uważności laureatka pierwszej edycji konkursu Sustainable Impact” w kategorii Lider 

dr hab. n. med. Anna Wójcicka

Lekarka, biotechnolożka i menadżerka innowacji. Jest absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, odbyła także staże badawcze w USA, Królestwie Niderlandów i Wielkiej Brytanii. Wierzy, że diagnostyka genetyczna jest jednym z najistotniejszych elementów zmieniających współczesną onkologię. Była przez wiele lat związana z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym oraz Uniwersytetem Warszawskim. Współzałożycielka firmy Warsaw Genomics, zajmującej się diagnostyką genetyczną, z której odeszła w 2023 roku. Aktualnie prowadzi Fundację Wiedziec Więcej i kontynuuje w niej swoją misję związaną z szerzeniem prewencji i opieki onkologicznej opartej o zdobycze współczesnej medycyny i biologii, w tym o genetykę. 

prof. dr hab. n. przyr. Maciej Żylicz

Biochemik i biolog molekularny, prezes zarządu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk, członek Niemieckiej Akademii Nauk – Leopoldina, Academia Europea i Europejskiej Akademii Badań nad Rakiem, członek korespondent Polskiej Akademii Umiejętności, członek Senatu Towarzystwa Maxa Plancka i European Molecular Biology Organization (EMBO). Specjalizuje się w biologii molekularnej, głównie w temacie białek szoku cieplnego. 

Zapraszamy do rejestracji i zgłaszania abstraktów

Udział w forum jest płatny 250 zł (z opłaty zwolnieni są pracownicy CMKP)*

*Opłata za udział czynny oraz bierny w konferencji wynosi 250 PLN, płatne do 7 dni po dokonaniu rejestracji, jednak nie później niż do 31.05.2024. Z opłaty, zwolnieni są pracownicy CMKP oraz placówek, na terenie których funkcjonują jednostki CMKP oraz doktoranci Szkoły Medycyny Translacyjnej.

Sponsorzy wydarzenia

CI_log

W razie pytań prosimy o kontakt:

collegium.iuvenum@cmkp.edu.pl

Stronę opracował Zespół Komunikacji i Promocji CMKP © 2024