I MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA PERINATALNA OPIEKA PALIATYWNA

08.09.2022 (ON-LINE)

Agenda

Rozpoczęcie

10.00

Prof. Ryszard Gellert, Dyrektor CMKP, Warszawa, Polska

Dr Alena Lochmannová, Vice Dean University of West Bohemia in Pilsen, Czech Republic

Sesja 1: Modele perinatalnej opieki paliatywnej

10.30 – 11.30

Sesję prowadzi:  Dr Izabela Kaptacz, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

  1. Dr Kateřina Ratislavová, Perinatal Palliative Care in the Czech Republic
  2. Prof. Denise Côté-Arsenault, Creating a Safe Space: Perinatal Palliative Care Coordinators Study
  3. Mgr Joanna Krzeszowiak, Model szpitalnej okołoporodowej opieki paliatywnejw Polsce

Sesja 2: Kształcenie przed i podyplomowe kadry medycznej

11.30 – 12.30

Sesję prowadzi: Prof. Konrad Janowski, Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie

  1. Prof. Magdalena Rutkowska, Wpływ kształcenia podyplomowego kadry medycznej na podejmowanie decyzji w paliatywnej opiece perinatalnej
  2. Dr Beata Szlendak, Perinatalna opieka paliatywna w kształceniu podyplomowym pielęgniarek i położnych
  3. Dr Agnieszka Iwan, Opieka nad kobietą z niepomyślną diagnozą prenatalną – czy studenci położnictwa są przygotowani do perinatalnej opieki paliatywnej?

Sesja 3: Doświadczenia rodzin i personelu medycznego

12.30-13.30

Sesję prowadzi: Dr Urszula Tataj-Puzyna, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego

  1. Erin M. Denney-Koelsch, MD, Perinatal Parenting after Life-Limiting Fetal Diagnosis
  2. Prof. Robert Śmigiel, Przekazywanie niekorzystnych informacji w perinatologii i pediatrii
  3. Alena Lochmannová, PhD, Maternal needs and expectations after perinatal loss

PRZERWA

13.30- 14.00

Spotkanie: Porozmawiajmy o Hospicjach Perinatalnych

14.00 -15.00

Spotkanie prowadzi: Dr Dorota Sys, Zakład Zdrowia Prokreacyjnego CMKP

Uczestnicy: O. dr Filip Buczyński (Lublin); Ewa Liegman (Gdańsk); Agnieszka Chmiel-Baranowska (Warszawa) 

Prezentacje do pobrania

Dołącz do I konferencji naukowej o perinatalnej opiece paliatywnej!

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Stronę opracował Zespół Komunikacji i Promocji CMKP

CMKP © 2022