Ankieta dotycząca wyboru specjalizacji lekarskich

Szanowna Pani Doktor, Szanowny Panie Doktorze,

w niektórych dziedzinach medycyny braki lekarzy specjalistów są większe niż w innych. Brakuje jednak aktualnych badań dotyczących możliwości kształcenia podyplomowego specjalistów w dziedzinach uznanych za priorytetowe. Wiadomo też, że lekarze specjalizujący się w trybie rezydenckim i pozarezydenckim napotykają rozmaite przeszkody w wyborze wymarzonej specjalizacji oraz w realizacji programu szkolenia specjalizacyjnego.

Dlatego zwracam się do Państwa, w imieniu CMKP i Ministerstwa Zdrowia, z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na postawione w ankiecie pytania dotyczące: sytuacji zawodowej specjalizujących się, powodów wyboru specjalizacji oraz trudności dotyczących otwarcia i realizacji programu specjalizacji.

Ankieta jest anonimowa.

Odrębną ankietę o wywiązywaniu się kierowników specjalizacji z ustawowych obowiązków zamieściliśmy równolegle do niniejszej ankiety. Wyniki obu ankiet zostaną zestawione z wynikami Państwowych Egzaminów Specjalizacyjnych z lat 2020-2021, które opublikujemy na stronach CMKP już 29.03.2022 r.

Z wyrazami szacunku,
Prof. dr hab. n. med. Ryszard Gellert
Dyrektor
Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego
dyrektor@cmkp.edu.pl

Link do ankiety https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZtXsWrh8LT8ZwBpf9KQv1tznApOgi137LJHs0QronAJV-IA/viewform


Ankietę opracował dr n. o zdr. Wojciech S. Zgliczyński

Aktualności

Nowy projekt CMKP – Zdrowie Młodego Badacza

Rusza nowy projekt popularyzujący naukę i wiedzę pt. Zdrowie Młodego Badacza realizowany przez CMKP i Fundację Stan. To NIEODPŁATNE zajęcia dla dzieci i młodzieży w trzech grupach wiekowych: 9-11 lat, 12-13 lat oraz 14-15 lat. Oferujemy fascynujące lekcje na temat profilaktyki zdrowia. Pierwsze zajęcia odbędą się już w tę sobotę tj. 25 maja w siedzibie […]

23.05.2024
Więcej
Aktualności

II Forum Młodych Naukowców: interdyscyplinarność, innowacje i wybitni eksperci

15 czerwca 2024 roku w Warszawie w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego odbędzie się II Forum Młodych Naukowców. W konferencji naukowej mogą wziąć udział młodzi biolodzy, biomedycy, lekarze, ale także studenci i rezydenci. – Nasza konferencja wyróżnia się interdyscyplinarnością – mówi prof. CMKP Joanna Bogusławska z Collegium Iuvenum, które organizuje wydarzenie. – W jednym miejscu spotkają […]

21.05.2024
Więcej
Aktualności

Innowacyjny termometr owulacyjny

Reprezentacja I Kliniki Położnictwa i Ginekologii CMKP oraz Szpitala Św. Zofii uczestniczyła w obradach 21. Światowego Kongresu Endokrynologii Ginekologicznej (ISGE). Zespół w składzie: dr Agnieszka Strojny, dr Radosław Maksym i prof. CMKP Anna Scholz przygotował doniesienie na temat badań nad wykorzystaniem innowacyjnego termometru owulacyjnego prowadzonych we współpracy z polskim startup-em. Praca ta została wyróżniona nagrodą […]

14.05.2024
Więcej