Ankieta dotycząca wyboru specjalizacji lekarskich

Szanowna Pani Doktor, Szanowny Panie Doktorze,

w niektórych dziedzinach medycyny braki lekarzy specjalistów są większe niż w innych. Brakuje jednak aktualnych badań dotyczących możliwości kształcenia podyplomowego specjalistów w dziedzinach uznanych za priorytetowe. Wiadomo też, że lekarze specjalizujący się w trybie rezydenckim i pozarezydenckim napotykają rozmaite przeszkody w wyborze wymarzonej specjalizacji oraz w realizacji programu szkolenia specjalizacyjnego.

Dlatego zwracam się do Państwa, w imieniu CMKP i Ministerstwa Zdrowia, z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na postawione w ankiecie pytania dotyczące: sytuacji zawodowej specjalizujących się, powodów wyboru specjalizacji oraz trudności dotyczących otwarcia i realizacji programu specjalizacji.

Ankieta jest anonimowa.

Odrębną ankietę o wywiązywaniu się kierowników specjalizacji z ustawowych obowiązków zamieściliśmy równolegle do niniejszej ankiety. Wyniki obu ankiet zostaną zestawione z wynikami Państwowych Egzaminów Specjalizacyjnych z lat 2020-2021, które opublikujemy na stronach CMKP już 29.03.2022 r.

Z wyrazami szacunku,
Prof. dr hab. n. med. Ryszard Gellert
Dyrektor
Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego
dyrektor@cmkp.edu.pl

Link do ankiety https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZtXsWrh8LT8ZwBpf9KQv1tznApOgi137LJHs0QronAJV-IA/viewform


Ankietę opracował dr n. o zdr. Wojciech S. Zgliczyński

Aktualności

Projekt badawczy CMKP otrzymał dofinansowanie ABM

Projekt badania klinicznego pt. Leczenie farmakologiczne zaburzeń kompulsywnych zachowań seksualnych, realizowany przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, otrzymał ponad 10 mln zł dofinansowania z Agencji Badań Medycznych. Badanie będzie realizowane przez Klinikę Psychiatrii CMKP, w ramach konkursu na niekomercyjne badania kliniczne lub eksperymenty medyczne – badania typu head to head. Prezes Agencji Badań Medycznych, dr hab. n. […]

31.03.2023
Więcej
Aktualności

Wycofanie dwóch czasopism z bazy Web of Science Core Collection

Szanowni Państwo, na stronie wydawnictwa MDPI pojawiła się informacja, że od połowy lutego 2023 r. dwa tytuły tego wydawcy: International Journal of Environmental Research and Public Health (IJERPH) Journal of Risk and Financial Management (JRFM) nie będą już indeksowane w bazie Web of Science Core Collection (WoS), ponieważ nie spełniły kryteriów indeksacji (https://www.mdpi.com/about/announcements/5536). Zaprzestanie indeksowania […]

29.03.2023
Więcej
Aktualności

Obrona rozprawy doktorskiej lek. Ewy Ślizień-Kuczapskiej

Dzisiaj w CMKP odbyła się obrona rozprawy doktorskiej lek. Ewy Ślizień-Kuczapskiej z Zakładu Zdrowia Prokreacyjnego CMKP. Jako rozprawę przedstawiła pracę pt. Analiza czynników związanych z wystąpieniem pierwszego krwawienia po porodzie u kobiet karmiących piersią. Promotorem pracy jest dr hab. n. med. Michał Rabijewski, prof. CMKP. Serdecznie gratulujemy!

28.03.2023
Więcej