Ankieta dotycząca wyboru specjalizacji lekarskich

Szanowna Pani Doktor, Szanowny Panie Doktorze,

w niektórych dziedzinach medycyny braki lekarzy specjalistów są większe niż w innych. Brakuje jednak aktualnych badań dotyczących możliwości kształcenia podyplomowego specjalistów w dziedzinach uznanych za priorytetowe. Wiadomo też, że lekarze specjalizujący się w trybie rezydenckim i pozarezydenckim napotykają rozmaite przeszkody w wyborze wymarzonej specjalizacji oraz w realizacji programu szkolenia specjalizacyjnego.

Dlatego zwracam się do Państwa, w imieniu CMKP i Ministerstwa Zdrowia, z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na postawione w ankiecie pytania dotyczące: sytuacji zawodowej specjalizujących się, powodów wyboru specjalizacji oraz trudności dotyczących otwarcia i realizacji programu specjalizacji.

Ankieta jest anonimowa.

Odrębną ankietę o wywiązywaniu się kierowników specjalizacji z ustawowych obowiązków zamieściliśmy równolegle do niniejszej ankiety. Wyniki obu ankiet zostaną zestawione z wynikami Państwowych Egzaminów Specjalizacyjnych z lat 2020-2021, które opublikujemy na stronach CMKP już 29.03.2022 r.

Z wyrazami szacunku,
Prof. dr hab. n. med. Ryszard Gellert
Dyrektor
Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego
dyrektor@cmkp.edu.pl

Link do ankiety https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZtXsWrh8LT8ZwBpf9KQv1tznApOgi137LJHs0QronAJV-IA/viewform


Ankietę opracował dr n. o zdr. Wojciech S. Zgliczyński

Aktualności

Obrony rozpraw doktorskich

24 listopada 2022 r. w CMKP odbyły się dwie kolejne obrony rozpraw doktorskich.  Lek. Dorota Kulhawik z Zakładu Diagnostyki Radiologicznej i Obrazowej CMKP jako rozprawę doktorską przedstawiła pracę pt. Ocena przydatności wybranych technik tomografii komputerowej w diagnozowaniu i prognozowaniu gojenia złamania kości łódeczkowej. Promotorem pracy jest prof. dr hab. n. med. Stanisław Pomianowski. Lek. Monika […]

24.11.2022
Więcej
Aktualności

Prof. Wojciech Bik wiceprezesem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Neuroendokrynologii

Prof. Wojciech Bik, zastępca dyrektora ds. dydaktycznych i naukowych Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, został wiceprezesem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Neuroendokrynologii. 18-19 listopada odbył się VI Zjazd Polskiego Towarzystwa Neuroendokrynologii oraz V Łódzkie Spotkania Przysadkowe organizowane przez Polskie Towarzystwo Neuroendokrynologii przy współudziale naukowców z jednostek naukowych krajowych i zagranicznych. Zjazd odbył się pod Honorowymi Patronatami: Dyrektora […]

24.11.2022
Więcej
Aktualności

Obrona rozprawy doktorskiej

Miło nam poinformować, że 23 listopada 2022 r. w CMKP odbyła się obrona rozprawy doktorskiej magistra Mariusza Marciszka z Zakładu Fizjologii Klinicznej CMKP. Jako rozprawę doktorską przedstawiła pracę pt. Mechanizmy przeciwarytmicznego działania iwabradyny po zawale lewej komory serca u szczura. Ocena obiegu wapnia i analiza molekularna. Promotorem pracy jest dr hab. n. med. Michał Mączewski, […]

23.11.2022
Więcej