Ankieta dotycząca wyboru specjalizacji lekarskich

Szanowna Pani Doktor, Szanowny Panie Doktorze,

w niektórych dziedzinach medycyny braki lekarzy specjalistów są większe niż w innych. Brakuje jednak aktualnych badań dotyczących możliwości kształcenia podyplomowego specjalistów w dziedzinach uznanych za priorytetowe. Wiadomo też, że lekarze specjalizujący się w trybie rezydenckim i pozarezydenckim napotykają rozmaite przeszkody w wyborze wymarzonej specjalizacji oraz w realizacji programu szkolenia specjalizacyjnego.

Dlatego zwracam się do Państwa, w imieniu CMKP i Ministerstwa Zdrowia, z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na postawione w ankiecie pytania dotyczące: sytuacji zawodowej specjalizujących się, powodów wyboru specjalizacji oraz trudności dotyczących otwarcia i realizacji programu specjalizacji.

Ankieta jest anonimowa.

Odrębną ankietę o wywiązywaniu się kierowników specjalizacji z ustawowych obowiązków zamieściliśmy równolegle do niniejszej ankiety. Wyniki obu ankiet zostaną zestawione z wynikami Państwowych Egzaminów Specjalizacyjnych z lat 2020-2021, które opublikujemy na stronach CMKP już 29.03.2022 r.

Z wyrazami szacunku,
Prof. dr hab. n. med. Ryszard Gellert
Dyrektor
Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego
dyrektor@cmkp.edu.pl

Link do ankiety https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZtXsWrh8LT8ZwBpf9KQv1tznApOgi137LJHs0QronAJV-IA/viewform


Ankietę opracował dr n. o zdr. Wojciech S. Zgliczyński

Aktualności

Obrona rozprawy doktorskiej

Miło nam poinformować, że 25 września 2023 r., odbyła się obrona rozprawy doktorskiej lek. Julity Majszyk-Ionescu z Kliniki Okulistyki CMKP. Jako rozprawę przedstawiła pracę pt. Zmiany w narządzie wzroku w aspekcie chorób rogówki i neuropatii jaskrowej u pacjentów z autoimmunologicznymi chorobami wątroby na przykładzie pierwotnego zapalenia dróg żółciowych. Promotorem jest prof. Iwona Grabska-Liberek. Serdecznie gratulujemy!

25.09.2023
Więcej
Aktualności

Prof. Wojciech Bik wziął udział w posiedzeniu Komisji Nauki KRAUM

Prof. Wojciech Bik, zastępca dyrektora ds. dydaktycznych i naukowych, prorektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego i kierownik Zakładu Neuroendokrynologii Klinicznej CMKP wziął udział w posiedzeniu Komisji Nauki Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych. Głównym tematem spotkania były: zmiany zasad w ewaluacji dyscyplin naukowych, perspektywa finansowania nauki w roku 2024 oraz plan finansowania konkursów zaplanowanych przez Agencję Badań […]

25.09.2023
Więcej
Aktualności

Zapraszamy na spotkanie naukowe Meet The Expert

Zapraszamy na wyjątkowe spotkanie naukowe: „Meet the Expert” organizowane wspólnie przez Collegium Iuvenum i Centrum Badań Translacyjnych. Gościem specjalnym będzie dr Jan Witowski, lekarz i naukowiec, który rewolucjonizuje dziedzinę medycznego obrazowania i diagnostyki nowotworów. Nie przegap okazji, aby dowiedzieć się  jak prace dr. Jana Witowskiego wpływają na rozwój medycyny! Program spotkania naukowego: 14:00 – 14:02 […]

21.09.2023
Więcej