Ankieta dotycząca wyboru specjalizacji lekarskich

Szanowna Pani Doktor, Szanowny Panie Doktorze,

w niektórych dziedzinach medycyny braki lekarzy specjalistów są większe niż w innych. Brakuje jednak aktualnych badań dotyczących możliwości kształcenia podyplomowego specjalistów w dziedzinach uznanych za priorytetowe. Wiadomo też, że lekarze specjalizujący się w trybie rezydenckim i pozarezydenckim napotykają rozmaite przeszkody w wyborze wymarzonej specjalizacji oraz w realizacji programu szkolenia specjalizacyjnego.

Dlatego zwracam się do Państwa, w imieniu CMKP i Ministerstwa Zdrowia, z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na postawione w ankiecie pytania dotyczące: sytuacji zawodowej specjalizujących się, powodów wyboru specjalizacji oraz trudności dotyczących otwarcia i realizacji programu specjalizacji.

Ankieta jest anonimowa.

Odrębną ankietę o wywiązywaniu się kierowników specjalizacji z ustawowych obowiązków zamieściliśmy równolegle do niniejszej ankiety. Wyniki obu ankiet zostaną zestawione z wynikami Państwowych Egzaminów Specjalizacyjnych z lat 2020-2021, które opublikujemy na stronach CMKP już 29.03.2022 r.

Z wyrazami szacunku,
Prof. dr hab. n. med. Ryszard Gellert
Dyrektor
Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego
dyrektor@cmkp.edu.pl

Link do ankiety https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZtXsWrh8LT8ZwBpf9KQv1tznApOgi137LJHs0QronAJV-IA/viewform


Ankietę opracował dr n. o zdr. Wojciech S. Zgliczyński

Aktualności

Obrona rozprawy doktorskiej

Miło nam poinformować, że dziś w CMKP odbyła się obrona rozprawy doktorskiej lek. Jana Modzelewskiego z Zakładu Zdrowia Prokreacyjnego CMKP. Jako rozprawę doktorską przedstawił pracę pt. „Wyniki położnicze ciąż powikłanych zaburzeniami wzrastania płodu ”. Promotorem pracy jest dr hab. n. med. Michał Rabijewski, prof. CMKP, promotorem pomocniczym natomiast dr n. med. Anna Kajdy. Serdecznie gratulujemy!

17.05.2022
Więcej
Aktualności

Światowy ranking naukowców Research.com

Z przyjemnością informujemy, że prof. dr hab. n. med. Andrzej Budaj oraz prof. dr hab. n. med. Adam Torbicki znaleźli się w gronie dwudziestu lekarzy z Polski, uwzględnionych w światowym rankingu naukowców. Ranking stworzyło Research.com, jedna z głównych witryn, dotyczących badań w medycynie. Autorzy listy oparli się na wskaźniku Hirscha, wykazującym znaczenie prac naukowych danego autora, charakteryzującym tym samym jego całkowity dorobek naukowy. Jak czytamy na stronie rankingu – […]

16.05.2022
Więcej
Aktualności

I. Kongres Humanizacji Medycyny

9-10 czerwca 2022 r. na Uniwersytecie Warszawskim odbędzie się I. Kongres Humanizacji Medycyny, organizowany przy współpracy Ministerstwa Zdrowia, Agencji Badań Medycznych i Uniwersytetu Warszawskiego. Wśród zaproszonych do udziału w Kongresie ekspertów są pracownicy Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, w tym prof. dr hab. n. med. Ryszard Gellert Dyrektor CMKP, który weźmie udział w wydarzeniu jako członek Komitetu Naukowego. Jednym z celów Kongresu jest podjęcie tematyki, dotyczącej potrzeby komunikowania się […]

16.05.2022
Więcej