Biuro Koordynacji Kształcenia

Do zadań Biura należy przede wszystkim:

  • organizowanie kształcenia podyplomowego, w zakresie wyznaczonym obowiązującymi przepisami, poprzez koordynację, planowanie i bieżące monitorowanie zapotrzebowania na kursy specjalizacyjne lekarzy i lekarzy dentystów;
  • współpraca z Ministerstwem Zdrowia, konsultantami krajowymi i wojewódzkimi, rektorami ds. kształcenia podyplomowego uczelni medycznych i jednostek uprawnionych do prowadzenia kształcenia specjalizacyjnego w zakresie zapotrzebowania i planowania programu dydaktycznego dla lekarzy i lekarzy dentystów;
  • weryfikacja zgłoszeń lekarzy oraz kwalifikacja ich do udziału w kursach szkoleniowych objętych programami specjalizacji, o których mowa w art. 19g Ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty;
  • obsługa administracyjna i rozliczanie finansowe i dydaktyczne kursów organizowanych przez SNM i SZP i realizowanych na zlecenie Biura;
  • organizowanie działań zmierzających do realizacji kursów specjalizacyjnych na mocy przepisów PZP zgodnie z planem kształcenia podyplomowego;
  • przyjmowanie druków – „Informacje wymagane w celu uzyskania wpisu kursów szkoleniowych na listę Centrum Medycznego” – zwanych dalej Wnioskami, prowadzenie rejestru tych Wniosków, sprawdzanie danych w nich zawartych, w aspekcie wymagań Ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz przypisywanie zgłaszanym kursom właściwych, podstawowych kodów identyfikacyjnych;
  • wprowadzanie do serwisu internetowego Centrum Medycznego danych na temat wszystkich realizowanych kursów, na podstawie informacji zawartych we Wnioskach oraz generowanie na stronie internetowej Centrum Medycznego, ogólnokrajowej listy kursów dla lekarzy i lekarzy dentystów;
  • prowadzenie działań zmierzających do publikacji w SMK, kursów specjalizacyjnych dla lekarzy i lekarzy dentystów, zgodnie z obowiązującymi przepisami;
  • prowadzenie działań zmierzających do publikacji na stronie internetowej CMKP kursów specjalizacyjnych, innych niż lekarskie, w jednostkach uprawnionych do ich realizacji na mocy odrębnych przepisów.

PRACOWNICY

Naczelnik Biura
mgr Karolina Duma

Z-cy Naczelnika Biura

mgr Marek Tomecki
mgr Małgorzata Kiszkowiak – Kierownik Dziekanatu Szkoły Nauk Medycznych
mgr inż. Katarzyna Partyka – Kierownik Działu Postępowań Kwalifikacyjnych

Obsługa administracyjna kursów organizowanych przez CMKP – kwalifikacja na kursy, przyjmowanie rezygnacji, wystawianie potwierdzeń udziału w kursie:

mgr Zofia Kopyść
22 5693 802 pok. 2
zofia.kopysc@cmkp.edu.pl

mgr Iwona Kuźma
22 5693 805 pok. 2
iwona.kuzma@cmkp.edu.pl

mgr Alicja Luba
22 5693 882 pok. 3
alicja.luba@cmkp.edu.pl

mgr inż. Marta Ambrozik
22 5693 752 pok. 3
marta.ambrozik@cmkp.edu.pl

mgr Marzena Płaska
22 5693 809 pok. 5
marzena.plaska@cmkp.edu.pl

Małgorzata Brzozowska
22 5693 803 pok. 5
malgorzata.brzozowska@cmkp.edu.pl

Jolanta Kuzmowicz
22 5693 806 pok. 7
jolanta.kuzmowicz@cmkp.edu.pl

Paulina Kowalska
22 5693 754 pok. 19
paulina.kowalska@cmkp.edu.pl

Karolina Bala
22 5693 751 pok. 20
karolina.bala@cmkp.edu.pl

Obsługa administracyjna kursów organizowanych przez jednostki zewnętrzne (kwalifikacja na kursy,  przyjmowanie rezygnacji):

Kinga Rutkowska
22 5693 896 pok. 7
kinga.rutkowska@cmkp.edu.pl

Edyta Gersińska
22 5693 804 pok. 7
edyta.gersinska@cmkp.edu.pl

mgr Anna Długosz
22 5693 811 pok. 20
anna.dlugosz@cmkp.edu.pl

Igor Szaciłło
22 5693 750 pok. 20
igor.szacillo@cmkp.edu.pl

Obsługa finansowa kursów CMKP, rozliczanie umów wykładowców na kursach organizowanych przez Szkołę Nauk Medycznych i Szkołę Zdrowia Publicznego:

mgr Alicja Luba
22 5693 882 pok. 3
alicja.luba@cmkp.edu.pl

mgr inż. Marta Ambrozik
22 5693 752 pok. 3
marta.ambrozik@cmkp.edu.pl

mgr Katarzyna Sterna
22. 5693 770 pok.2
katarzyna.sterna@cmkp.edu.pl

Rozliczanie pensum dydaktycznego:

mgr Iwona Kuźma
22 5693 805 pok. 2
iwona.kuzma@cmkp.edu.pl

mgr Karolina Duma
22 5693 800 pok. 4a
karolina.duma@cmkp.edu.pl

Współpraca z jednostkami organizującymi kursy w zakresie przyjmowania „Informacji wymaganych w celu uzyskania wpisu na listę kursów prowadzoną przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego”:

Kinga Rutkowska
22 5693 896 pok. 7
kinga.rutkowska@cmkp.edu.pl

mgr Katarzyna Sterna
22 5693 770 pok. 2
katarzyna.sterna@cmkp.edu.pl

Współpraca w zakresie koordynacji kształcenia z jednostkami organizującymi kursy, konsultantami krajowymi oraz Ministerstwem Zdrowia:

mgr Marek Tomecki
22 5693 874   pok. 4
marek.tomecki@cmkp.edu.pl

mgr Karolina Duma
22 5693 800 pok. 4a
karolina.duma@cmkp.edu.pl

Współpraca w zakresie koordynacji kształcenia z jednostkami organizacyjnymi Szkoły Nauk Medycznych

mgr Małgorzata Kiszkowiak – Kierownik Dziekanatu SNM
22 5693 868 pok. 4a
malgorzata.kiszkowiak@cmkp.edu.pl

Postępowania kwalifikacyjne do specjalizacji lekarskich i lekarsko-dentystycznych:

mgr inż. Katarzyna Partyka – Kierownik Działu Postępowań Kwalifikacyjnych
22 5693 801 pok. 4
katarzyna.partyka@cmkp.edu.pl

mgr inż. Marta Ambrozik
22 5693 752 pok. 3
marta.ambrozik@cmkp.edu.pl

Publikowanie kursów na stronie internetowej CMKP, zmiany terminów, odwoływanie kursów:

Marek Marciniak
22 5693 792 pok. 19
marek.marciniak@cmkp.edu.pl

mgr inż. Katarzyna Partyka
tel. 22 5693 801 pok.4
katarzyna.partyka@cmkp.edu.pl

Paulina Kowalska
22 5693 754 pok. 19
paulina.kowalska@cmkp.edu.pl

mgr Karolina Duma
22 5693 800 pok. 4a
karolina.duma@cmkp.edu.pl

Koordynacja kursów w ramach specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia, fizjoterapii, diagnostyce laboratoryjnej, farmacji i dla ratowników medycznych:

Ochrona zdrowia:
mgr inż. Katarzyna Partyka
tel. 22 5693 801 pok.4
katarzyna.partyka@cmkp.edu.pl

Ratownicy medyczni:
mgr Katarzyna Sterna
22 5693 770 pok. 2
katarzyna.sterna@cmkp.edu.pl

Studia podyplomowe organizowane przez CMKP:

mgr Małgorzata Kiszkowiak
22 5693 868 pok. 4a
malgorzata.kiszkowiak@cmkp.edu.pl

Pomoc dla wykładowców, przy obsłudze kursów streamingowych prowadzonych przez Szkołę Nauk Medycznych:

mgr inż. Marta Ambrozik
22 5693802 pok. 3
marta.ambrozik@cmkp.edu.pl

mgr Alicja Luba
22 5693 882 pok. 3
alicja.luba@cmkp.edu.pl

Aktualizacja danych osobowych lekarzy:

mgr Katarzyna Sterna
22 5693 770 pok. 2
katarzyna.sterna@cmkp.edu.pl