Biuro Koordynacji Kształcenia

Do zadań Biura należy przede wszystkim:

  • organizowanie kształcenia podyplomowego, w zakresie wyznaczonym obowiązującymi przepisami, poprzez koordynację, planowanie i bieżące monitorowanie zapotrzebowania na kursy specjalizacyjne lekarzy i lekarzy dentystów;
  • współpraca z Ministerstwem Zdrowia, konsultantami krajowymi i wojewódzkimi, rektorami ds. kształcenia podyplomowego uczelni medycznych i jednostek uprawnionych do prowadzenia kształcenia specjalizacyjnego w zakresie zapotrzebowania i planowania programu dydaktycznego dla lekarzy i lekarzy dentystów;
  • weryfikacja zgłoszeń lekarzy oraz kwalifikacja ich do udziału w kursach szkoleniowych objętych programami specjalizacji, o których mowa w art. 19g Ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty;
  • obsługa administracyjna i rozliczanie finansowe i dydaktyczne kursów organizowanych przez SNM i SZP i realizowanych na zlecenie Biura;
  • organizowanie działań zmierzających do realizacji kursów specjalizacyjnych na mocy przepisów PZP zgodnie z planem kształcenia podyplomowego;
  • przyjmowanie druków – „Informacje wymagane w celu uzyskania wpisu kursów szkoleniowych na listę Centrum Medycznego” – zwanych dalej Wnioskami, prowadzenie rejestru tych Wniosków, sprawdzanie danych w nich zawartych, w aspekcie wymagań Ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz przypisywanie zgłaszanym kursom właściwych, podstawowych kodów identyfikacyjnych;
  • wprowadzanie do serwisu internetowego Centrum Medycznego danych na temat wszystkich realizowanych kursów, na podstawie informacji zawartych we Wnioskach oraz generowanie na stronie internetowej Centrum Medycznego, ogólnokrajowej listy kursów dla lekarzy i lekarzy dentystów;
  • prowadzenie działań zmierzających do publikacji w SMK, kursów specjalizacyjnych dla lekarzy i lekarzy dentystów, zgodnie z obowiązującymi przepisami;
  • prowadzenie działań zmierzających do publikacji na stronie internetowej CMKP kursów specjalizacyjnych, innych niż lekarskie, w jednostkach uprawnionych do ich realizacji na mocy odrębnych przepisów.

PRACOWNICY

Naczelnik Biura
mgr Karolina Duma
tel. 22 5693 800
798 522 789

Z-cy Naczelnika Biura

mgr Małgorzata Kiszkowiak
tel. 22 5693 868

mgr Marek Tomecki
tel. 22 5693874

Obsługa administracyjna kursów organizowanych przez CMKP (kwalifikacja na kursy, przyjmowanie rezygnacji, wystawianie potwierdzeń udziału w kursie):

mgr Marzenna Kostka
22 5693 751 pok. 2
marzena.kostka@cmkp.edu.pl
Małgorzata Brzozowska
22 5693 803 pok. 2
malgorzata.brzozowska@cmkp.edu.pl
Paulina Niedzielska
22 5693 802 pok. 3
paulina.niedzielska@cmkp.edu.pl
mgr Alicja Luba
22 5693 882 pok. 3
alicja.luba@cmkp.edu.pl
mgr Marek Tomecki
22 5693 801   pok. 4
marek.tomecki@cmkp.edu.pl
Paulina Żukowska
22 5693 808 pok. 4
paulina.zukowska@cmkp.edu.pl
Izabella Grabowska
22 5693805 pok. 5
izabella.grabowska@cmkp.edu.pl
mgr Marzena Płaska
22 5693 809 pok. 5
marzena.plaska@cmkp.edu.pl
Jolanta Kuzmowicz
22 5693 806 pok. 7
jolanta.kuzmowicz@cmkp.edu.pl
mgr Renata Piwowar
22 5693 750 pok. 19
renata.piwowar@cmkp.edu.pl
Teresa Witkowska
22. 5693 754 pok.19
teresa.witkowska@cmkp.edu.pl
Justyna Górmińska
22 5693 775 pok. 20
justyna.gorminska@cmkp.edu.pl
Ewa Sosnowska
22 5693 811 pok. 20
ewa.sosnowska@cmkp.edu.pl

Obsługa administracyjna kursów organizowanych przez jednostki CMKP  współfinansowanych ze środków UE (kwalifikacje na kursy, przyjmowanie rezygnacji):

mgr Alicja Luba
22 5693 882 pok. 3
alicja.luba@cmkp.edu.pl
mgr Karolina Duma
22 5693 800 pok. 4a
karolina.duma@cmkp.edu.pl
mgr Małgorzata Kiszkowiak
22 5693 868 pok. 4a
malgorzata.kiszkowiak@cmkp.edu.pl
Izabella Grabowska
22 5693 805 pok. 5
izabella.grabowska@cmkp.edu.pl
mgr Dorota Kleniewska
22 5693 807 pok. 5
dorota.kleniewska@cmkp.edu.pl
Edyta Gersińska
22 5693 804 pok. 7
edyta.gersinska@cmkp.edu.pl
Teresa Witkowska
22. 5693 754 pok.19
teresa.witkowska@cmkp.edu.pl

Obsługa administracyjna kursów organizowanych przez jednostki zewnętrzne (kwalifikacja na kursy,  przyjmowanie rezygnacji):

Joanna Komar
22 5693 770 pok. 2
joanna.komar@cmkp.edu.pl
mgr Dorota Kleniewska
22 5693 807 pok. 5
dorota.kleniewska@cmkp.edu.pl
Kinga Rutkowska
22 5693 896 pok. 7
kinga.rutkowska@cmkp.edu.pl
Edyta Gersińska
22 5693 804 pok. 7
edyta.gersinska@cmkp.edu.pl

Obsługa finansowa kursów, rozliczanie umów wykładowców na kursach organizowanych przez Szkołę Nauk Medycznych:

mgr Alicja Luba
22 5693 882 pok. 3
alicja.luba@cmkp.edu.pl
Paulina Niedzielska
22 5693 802 pok. 3
paulina.niedzielska@cmkp.edu.pl

Obsługa finansowa kursów, rozliczanie umów wykładowców na kursach organizowanych w ramach programu POWER:

Marek Marciniak
22 5693 792 pok. 19
marek.marciniak@cmkp.edu.pl

Rozliczanie pensum dydaktycznego:

Justyna Górmińska
22 5693 775 pok. 20
justyna.gorminska@cmkp.edu.pl

Rozliczanie dofinansowania uczestników kursów realizowanych w ramach programu POWER:

Jolanta Kuzmowicz
22 5693 806 pok.7
jolanta.kuzmowicz@cmkp.edu.pl

Współpraca z jednostkami organizującymi kursy w zakresie przyjmowania „Informacji wymaganych w celu uzyskania wpisu na listę kursów prowadzoną przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego”:

mgr Marzenna Kostka
22 5693 751 pok. 2
marzenna.kostka@cmkp.edu.pl
Izabella Grabowska
22 5693 805 pok. 5
izabella.grabowska@cmkp.edu.pl

Współpraca w zakresie koordynacji kształcenia z jednostkami organizującymi kursy, konsultantami krajowymi oraz Ministerstwem Zdrowia:

mgr Karolina Duma
22 5693 800 pok. 4a
karolina.duma@cmkp.edu.pl
mgr Marek Tomecki
22 5693 801   pok. 4
marek.tomecki@cmkp.edu.pl
mgr Małgorzata Kiszkowiak
22 5693 868 pok. 4a
malgorzata.kiszkowiak@cmkp.edu.pl

Publikowanie kursów na stronie internetowej CMKP, zmiany terminów, odwoływanie kursów:

Marek Marciniak
22 5693 792 pok. 19
marek.marciniak@cmkp.edu.pl
mgr Karolina Duma
22 5693 800 pok. 4a
karolina.duma@cmkp.edu.pl
Paulina Żukowska
tel. 22 5693 808 pok.4
paulina.zukowska@cmkp.edu.pl.pl

Koordynacja kursów w ramach specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia, diagnostyce laboratoryjnej, farmacji i dla ratowników medycznych:

mgr Renata Piwowar
22 5693 750 pok. 19
renata.piwowar@cmkp.edu.pl

Studia podyplomowe organizowane przez CMKP:

Ewa Sosnowska
22 5693 811 pok. 20
ewa.sosnowska@cmkp.edu.pl

Pomoc dla wykładowców, przy obsłudze kursów streamingowych prowadzonych przez Szkołę Nauk Medycznych:

Justyna Górmińska
22 5693 775 pok. 20
justyna.gorminska@cmkp.edu.pl
mgr Alicja Luba
22 5693 882 pok. 3
alicja.luba@cmkp.edu.pl

Aktualizacja danych osobowych lekarzy:

mgr Dorota Kleniewska
22 5693 807 pok. 5
dorota.kleniewska@cmkp.edu.pl