Centrum Badań Translacyjnych CMKP

Centrum Badań Translacyjnych CMKP (CBT CMKP) skupia jednostki CMKP prowadzące badania naukowe, których celem jest wskazywanie kierunków i rozwiązań metod diagnostycznych i terapeutycznych w medycynie klinicznej. Podstawą badań jest ścisła współpraca laboratoriów podstawowych z klinikami CMKP, umożliwiająca dwukierunkowy transfer danych „od łóżka pacjenta do stołu laboratoryjnego”, „od stołu laboratoryjnego do łóżka chorego” („bench-to-bedside”; „bedside-to-bench”). Przykłady badań obejmują identyfikację biomarkerów i nowych molekularnych celów terapii chorób. CBT bazuje na modelach in vitro (hodowle komórkowe), ex vivo (badania na materiale klinicznym) oraz in vivo (badania oparte na modelach zwierzęcych).

Zespoły badawcze wchodzące w skład CBT współpracują z innymi klinikami/zakładami CMKP w ramach realizowanych wspólnie projektów badawczych. Informacje o aparaturze i technikach badawczych stosowanych w CBT są dostępne pod linkiem Techniki badawcze stosowane w CBT i Aparatura badawcza w CBT.

CBT zajmuje się również działalnością usługową w zakresie realizowania usług badawczych opartych na metodach biologii molekularnej, komórkowej i modelowania in vivo. Informacje na temat oferowanych usług badawczych są dostępne pod linkiem Usługi badawcze oferowane w CBT 

W skład CBT wchodzą:

Seminaria naukowe CBT 

19 marca 2024, g. 14.00 – Prof. Ryszard Gellert: SGLT2i w zespole sercowo-nerkowo-metabolicznym – opinia nefrologa”

16 kwietnia 2024, g. 14.00 – dr hab. Michał Mączewski, prof. CMKP: prezentacja wyników badań Zakładu Fizjologii Klinicznej

Prezentacja wyników badań Zakładu Fizjologii Klinicznej

prof. dr hab. Urszula Mackiewicz i dr hab. Monika Duda, prof. CMKP
18 czerwca 2024 r. - 14:00

Wprowadzenie do tematyki badań translacyjnych

(film dydaktyczny przeznaczony dla pracowników CMKP)

System Identyfikacji Wizualnej Centrum Badań Translacyjnych CMKP

Archiwum spotkań

Koordynator:

prof. dr hab. Agnieszka Piekiełko-Witkowska
e-mail: agnieszka.piekielko-witkowska@cmkp.edu.pl
tel.: 22 56 93 810 

Kontakt dla osób zainteresowanych współpracą z Centrum Badań Translacyjnych:

dr hab. Monika Duda, prof. CMKP
e-mail: cbt@cmkp.edu.pl
tel.: 22 56 93 844