Rada Naukowa

W sprawach dotyczących Rady Naukowej proszę kontaktować się na poniższe adresy: rada.naukowa@cmkp.edu.pl .


Skład Rady Naukowej w kadencji 2020-2024

 

Przewodniczący

prof. dr hab. n. med. Ryszard Gellert

Sekretarz

dr hab. n. med. Damian Gaweł, prof. CMKP

Rzecznik Dyscyplinarny

prof. dr hab. n. med. Jacek Kowalczewski

Prezydium Rady Naukowej

 • prof. dr hab. n. med. Ryszard Gellert – Przewodniczący
 • prof. dr. hab. n. med. Wojciech Bik
 • prof. dr. hab. n. med. Wojciech Zgliczyński
 • prof. dr. hab. n. med. Andrzej Budaj
 • prof. dr. hab. n. med. Jarosław Czubak
 • dr hab. n. med. Michał Mączewski, prof. CMKP
 • prof. dr hab. n. med. Jarosław Pinkas
 • prof. dr. hab. n. med. Jarosław Reguła
 • prof. dr. hab. n. med. Adam Torbicki
 • dr n. med. Alicja Bauer
 • mgr Michał Waszkiewicz
 • dr hab. n. med. Joanna Jędrzejczak, prof. CMKP – z głosem doradczym, jako były Dyrektor CMKP

Profesorowie i doktorzy habilitowani

 • dr hab. n. med. Michał Ambroziak, prof. CMKP
 • prof. dr hab. n. med. Piotr Andziak
 • dr hab. n. med. Jakub Baran, prof. CMKP
 • dr hab. n. med. Barbara Baranowska, prof. CMKP
 • dr hab. n. med. Agnieszka Baranowska-Bik, prof. CMKP
 • dr hab. n. med.  Lucyna Bednarek-Papierska, prof. CMKP
 • dr hab. n. med. Bronisław Bednarz, prof. CMKP
 • dr hab. n. med. Jerzy Białecki, prof. CMKP
 • prof. dr hab. n. med. Wojciech Bik
 • dr hab. n. med. Joanna Bogusławska, prof. CMKP
 • prof. dr hab. n. med. Krzysztof Bojakowski
 • prof. dr hab. n. med. Andrzej Budaj
 • dr hab. n. med. Dorota Cianciara, prof. CMKP
 • dr hab. n. med. Michał Ciebiera, prof. CMKP
 • prof. dr hab. n. med. Jarosław Czubak
 • dr hab. n. med. Szymon Darocha, prof. CMKP
 • prof. dr hab. n. med. Jakub Dobruch
 • dr hab. n. med. Monika Duda, prof. CMKP
 • dr hab. n. med. Marek Durlik, prof. CMKP
 • prof. dr hab. n. med. Magdalena Dutsch-Wicherek
 • dr hab. n. med. Karolina Dżaman, prof. CMKP
 • prof. dr hab. n. med. Urszula Fiszer
 • dr hab. n. biol. Alina Gajewska, prof. IFiŻZ PAN
 • dr hab. n. med. Damian Gaweł, prof. CMKP
 • prof. dr hab. n. med. Ryszard Gellert
 • dr hab. n. med. Małgorzata Gietka-Czernel, prof. CMKP
 • prof. dr hab. n. med. Robert Gil
 • dr hab. n. med. Marlena Godlewska, prof. CMKP
 • prof. dr hab. n. med. Iwona Grabska-Liberek
 • prof. dr hab. n. med. Ryszard Grenda
 • prof. dr hab. n. med. Ewa Hennig
 • prof. dr hab. n. med. Teresa Jackowska
 • prof. dr hab. n. med. Grzegorz Jakiel
 • prof. dr hab. n. med. Piotr Jankowski
 • dr hab. n. med. Mateusz Jankowski, prof. CMKP
 • dr hab. n. med. Tomasz Jaxa-Chamiec, prof. CMKP
 • dr hab. n. med. Joanna Jędrzejczak, prof. CMKP
 • dr hab. n. med. Beata Jurkiewicz, prof. CMKP
 • dr hab. n. med. Anna Kajdy, prof. CMKP
 • dr hab. n. med. Michał Kamiński, prof. CMKP
 • dr hab. n. med. Rafał Kamiński, prof. CMKP
 • dr hab. n. med. Ireneusz Kantor, prof. CMKP
 • prof. dr hab. n. med. Wacław Kochman
 • dr hab. n. med. Janusz Kocik, prof. CMKP
 • dr hab. n. med. Katarzyna Kosińska-Kaczyńska, prof. CMKP
 • prof. dr hab. n. med. Jacek Kowalczewski
 • dr hab. n. med. Piotr Kryst, prof. CMKP
 • prof. dr hab. n. med. Piotr Kułakowski
 • prof. dr hab. n. med. Marcin Kurzyna
 • prof. dr hab. n. med. Ewa Lech-Marańda
 • dr hab. n. med. Paweł Lewandowski, prof. CMKP
 • dr hab. n. med. Michał Lew-Starowicz, prof. CMKP
 • dr hab. n. med. Małgorzata Łukowicz, prof. CMKP
 • prof. dr hab. n. med. Urszula Mackiewicz
 • dr hab. n. med. Grzegorz Madycki, prof. CMKP

 • dr hab. n. med. Małgorzata Malec-Milewska, prof. CMKP
 • dr hab. n. med. Dariusz Marczak, prof. CMKP
 • dr hab. n. med. Diana Massalska, prof. CMKP
 • dr hab. n. med. Michał Mączewski, prof. CMKP
 • dr hab. n. med. Waldemar Misiorowski, prof. CMKP
 • dr hab. n. med. Beata Mrozikiewicz-Rakowska, prof. CMKP
 • prof. dr hab. n. med. Andrzej Mróz
 • prof. dr hab. n. med. Artur Niedzielski
 • prof. dr hab. n. med. Bartłomiej Noszczyk
 • dr hab. n. o zdr. Janusz Ostrowski, prof. CMKP
 • dr hab. n. med. Grzegorz Panek, prof. CMKP
 • prof. dr hab. n. med. Agnieszka Piekiełko-Witkowska
 • dr hab. n. med. Tadeusz Pieńkowski, prof. CMKP
 • prof. dr hab. n. med. Jarosław Pinkas
 • prof. dr hab. n. med. Michał Pirożyński
 • dr hab. n. med. Sławomir Poletajew, prof. CMKP
 • prof. dr hab. n. med. Marcin Polkowski
 • prof. dr hab. n. med. Stanisław Pomianowski
 • dr hab. n. med. Piotr Popławski, prof. CMKP
 • dr hab. n. med. Michał Rabijewski, prof. CMKP
 • dr hab. n. o zdr. Dorota Raczkiewicz, prof. CMKP
 • prof. dr hab. n. med. Jarosław Reguła
 • dr hab. n. o zdr. Urszula Religioni, prof. CMKP
 • prof. dr hab. n. med. Andrzej Rydzewski
 • dr hab. n. med. Tomasz Skirecki, prof. CMKP
 • dr hab. n. med. Katarzyna Sklinda, prof. CMKP
 • dr hab. n. med. Aneta Słabuszewska-Jóźwiak, prof. CMKP
 • dr hab. n. med. Krzysztof Smarż, prof. CMKP
 • dr hab. n. med. Jacek Sobocki, prof. CMKP
 • prof. dr hab. n. med. Piotr Socha
 • dr hab. n. med. Anna Stachurska-Skrodzka, prof. CMKP
 • prof. dr hab. n. med. Piotr Suwalski
 • dr hab. n. med. Adam Sybilski, prof. CMKP
 • prof. dr hab. n. med. Marek Szczepkowski
 • prof. dr hab. n. med. Cezary Szczylik
 • dr hab. n. med. Sebastian Szmit, prof. CMKP
 • prof. dr hab. n. med. Joanna Szymkiewicz-Dangel
 • dr hab. n. med. Marek Tałałaj, prof. CMKP
 • prof. dr hab. n. med. Wiesław Tarnowski
 • prof. dr hab. n. med. Adam Torbicki
 • Prof. dr hab. n. med. Marcin Tyrakowski
 • prof. dr hab. n. med. Irena Walecka-Herniczek
 • dr hab. n. med. Gabriel Wcisło, prof. CMKP
 • prof. dr hab. n. med. Łukasz Wicherek
 • dr hab. n. med. Maria Wilińska, prof. CMKP
 • dr hab. n. med.  Edyta Zagórowicz, prof. CMKP
 • dr hab. n. med. Mirosław Ząbek, prof. CMKP
 • prof. dr hab. n. med. Wojciech Zgliczyński
 • dr hab. n. med. Marcin Złotorowicz, prof. CMKP

Przedstawiciele nauczycieli akademickich

 • dr n. biol. Katarzyna Arczewska
 • mgr Magdalena Bandyszewska
 • dr n. med. Barbara Baranowska
 • dr n. med. Alicja Bauer
 • mgr Łukasz Bilski
 • dr n. med. Aneta Brągiel-Pieczonka
 • dr n. med. Tomasz Bużański
 • dr n. med. Izabella Czajka-Oraniec
 • dr n. med. Dorota Daniewska
 • mgr Anita Domańska
 • dr n. med. Piotr Dudek
 • mgr Ewa Gajda
 • dr n. med. Małgorzata Grzanka
 • dr n. med. Karolina Hanusek
 • dr n. med. Katarzyna Jankowska
 • dr n. med. Agnieszka Jasik
 • dr n. med. Małgorzata Kalisz
 • dr n. med. Krzysztof Karwan
 • dr n. med. Magdalena Kochman
 • dr n. med. Jarosław Kozakowski
 • dr n. med. Aleksandra Kruszyńska
 • dr n. wet. Anna Litwiniuk
 • dr n. med. Lidia Martyńska
 • mgr Marta Oknińska
 • dr n. med. Aleksandra Paterek
 • lek. Ada Sawicka
 • dr n. med. Michał Skrzypczyk
 • dr n. med. Maria Stelmachowska-Banaś
 • lek. Bartłomiej Wódarski
 • dr n. praw. Iwona Wrześniewska-Wal
 • dr hab. n. o zdr. Wojciech Zgliczyński, prof. CMKP
 • lek. Tomasz Żelek

Przedstawiciele uczestników Studiów Doktoranckich

 • dr Michał Frączek
 • lek. Małgorzata Kobiałka
 • lek. Agnieszka Majos
 • mgr Magdalena Ostrowska
 • dr Maciej Ratajczak
 • dr Ewa Szczepańska
 • lek. Kamila Tańska

Zastępca Dyrektora ds. operacyjnych

 • mgr inż. Zbigniew Piotrowski

Przedstawiciele pracowników nie będący nauczycielami akademickimi

 • mgr Karolina Duma
 • mgr Marta Opałka
 • mgr inż. Michał Świątek
 • mgr inż. Katarzyna Tomaszewska
 • mgr Michał Waszkiewicz
 • mgr Piotr Werżanowski

Osoby uczestniczące w posiedzeniach Rady Naukowej z głosem doradczym

 • mgr Renata Seweryniak – Kierownik Biblioteki
 • dr n. przyr. Grażyna Hoser – Przedstawiciel NSZZ „Solidarność”
 • Józefa Szczurek-Żelazko

Osoby uczestniczące w posiedzeniach bez prawa do głosowania

 • dr hab. n. med. Jolanta Antoniewicz-Papis, prof. CMKP
 • dr hab. n. med. Jacek Bil, prof. CMKP
 • dr n. med. Anna Boguradzka
 • prof. dr hab. n. med. Mirosław Dłużniewski
 • dr hab. n. med. Wiesława Grajkowska, prof. CMKP
 • prof. dr hab. n. med. Iwona Hus
 • dr hab. n. med. Jacek Imiela
 • dr hab. n. med. Tomasz Kubiatowski, prof. CMKP
 • dr n. med. Małgorzata Kupisz-Urbańska
 • dr hab. n. med. Elżbieta Lachert, prof. CMKP
 • prof. dr hab. n. med. Zbigniew Lew-Starowicz
 • prof. dr hab. n. med. Magdalena Łętowska
 • prof. dr hab. n. med. Ewa Marcinowska-Suchowierska
 • prof. dr hab. n. med. Wojciech Marczyński
 • prof. dr hab. n. med. Jerzy Ostrowski
 • dr hab. n. med. Tomasz Pawłowski, prof. CMKP
 • dr hab. n. med. Beata Pięta, prof. CMKP
 • prof. dr hab. n. med. Ryszard Pogłód
 • prof. dr hab. n. med. Monika Puzianowska-Kuźnicka
 • prof. dr hab. n. med. Piotr Radziszewski
 • prof. dr hab. n. med. Jadwiga Słowińska-Srzednicka
 • dr hab. n. med. Ilona Seferyńska, prof. CMKP
 • dr hab. n. med. Zoran Stojčew, prof. CMKP
 • prof. dr hab. n. med. Piotr Szymański
 • dr hab. n. hum. Janusz Sytnik-Czetwertyński, prof. CMKP
 • prof. dr hab. n. med. Jerzy Walecki
 • dr hab. n. med. Marcin Waśko, prof. CMKP
 • prof. dr hab. n. med. Jerzy Windyga
 • dr n. med. Jacek Witwicki

Przedstawiciele podmiotów
współpracujących z CMKP

 • Teresa Maria Bogiel – Prezes Zarządu Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego
 • dr hab. n med. Beata Jagielska – Prezes Zarządu Szpitala Grochowskiego
 • prof. dr hab. n. med. Jarosław Czubak – Dyrektor SPSK im. Prof. A. Grucy CMKP (członek RN)
 • Dorota Gałczyńska-Zych – Dyrektor Szpitala Bielańskiego im. ks. J. Popiełuszki
 • Artur Januszaniec – Prezes Fundacji Warszawskie Hospicjum dla Dzieci
 • Tomasz Kopiec – Dyrektor SPSK im. Prof. W. Orłowskiego CMKP
 • dr n. med. Andrzej Krupa – Zastępca Dyrektora ds. Medycznych SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym
 • mgr Robert Lasota – Dyrektor SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym
 • Agnieszka Łyda – Członek Zarządu – Dyrektor ds. administracyjnych Centrum Medycznego „Żelazna”
 • Wiesław Malicki – Wiceprezes Zarządu Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego
 • dr n. med. Marek Migdał – Dyrektor IP Centrum Zdrowia Dziecka
 • dr n. med. Wojciech Puzyna – Prezes Zarządu – Dyrektor Centrum Medycznego „Żelazna”
 • Krzysztof Rajewski – Prezes Zarządu Europejskiego Centrum Zdrowia w Otwocku
 • prof. dr hab. n. med. Jan Walewski – Dyrektor Centrum Onkologii, Instytutu im. M. Skłodowskiej-Curie

 

Konkursy

Ogłoszenia o publicznych obronach