Kształcenie ustawiczne farmaceutów

Komunikat w sprawie ciągłego szkolenia farmaceutów

Na podstawie Art. 107a ust. 1 i Art. 107zf ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz.U. 2019 poz. 499) oraz § 5. 2. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie ciągłych szkoleń farmaceutów zatrudnionych w aptekach i hurtowniach farmaceutycznych (Dz.U. 2018 poz. 499), szkolenia ciągłe dla farmaceutów mogą być prowadzone w jednostkach szkolących – tj. podstawowych jednostkach organizacyjnych uczelni prowadzących studia na kierunku farmacja, które posiadają akredytację.

Jednostka szkoląca ma obowiązek najpóźniej do dnia 15 grudnia każdego roku podać do publicznej wiadomości wstępny harmonogram kursów zaplanowanych w ramach kształcenia ciągłego na następny rok, wraz z imionami i nazwiskami osób prowadzących kursy.


Program kursów w ramach szkolenia ciągłego farmaceutów zatrudnionych w aptekach i hurtowniach farmaceutycznych 2020-2021

Program-kursów-w-ramach-szkolenia-ciągłego-farmaceutów-zatrudnionych-w-aptekach-i-hurtowniach-farmaceutycznych-2020-2021


Program kursów w ramach szkolenia ciągłego farmaceutów zatrudnionych w aptekach i hurtowniach farmaceutycznych 2016-2017

Program kursów szkolenie ciągłe farmaceutów w latach 2016-2017 wersja z 27.01.2016 (1.20MB)


Jednostki akredytowanie do prowadzenia kształcenia ustawicznego farmaceutów

Archiwalne tematy i programy kursów