Przewody doktroskie – stary tryb

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego jest uprawnione do nadawania stopnia naukowego w dziedzinie nauk medycznychw dyscyplinie nauki medyczne

Najwyższą godnością nadawaną przez Radę Naukową Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju medycyny, nauki lub życia społecznego jest tytuł doktora honoris causa.

Przewody doktorskie wszczęte przed dniem 30 kwietnia 2019 r.  i niezakończone do dnia 31 grudnia 2022 r. zamyka się !!!


Obrony


Komisja ds. Stopni Naukowych

Przewodniczący:

 • Prof. dr hab. n. med. Adam Torbicki

Członkowie:

 • Dr hab. n. med. Bronisław Bednarz, prof. CMKP – wiceprzewodniczący
 • Prof. dr hab. n. med. Jarosław Czubak
 • Prof. dr hab. n. med. Iwona Grabska-Liberek
 • Prof. dr hab. n. med. Ewa Hennig
 • Dr hab. n. med. Urszula Mackiewicz, prof. CMKP
 • Dr hab. n. med. Michał Mączewski, prof. CMKP
 • Dr hab. n. med. Artur Niedzielski, prof. CMKP
 • Prof. dr hab. n. med. Marek Szczepkowski
 • Dr hab. n. med. Sebastian Szmit, prof. CMKP
 • Prof. dr hab. n. med. Wiesław Tarnowski
 • Prof. dr hab. n. med. Jerzy Walecki
 • Prof. dr hab. n. med. Wojciech Zgliczyński
 • Mgr Michał Waszkiewicz

Terminy posiedzień:
 • 10 styczeń 2019 r., godz. 13.00 – sala Rady Naukowej, ul. Marymoncka 99/103
 • 24 styczeń 2019 r., godz.13.00 – sala Rady Naukowej, ul. Marymoncka 99/103
 • 14 luty 2019 r., godz. 13.00 – sala Rady Naukowej, ul. Marymoncka 99/103
 • 21 luty 2019 r., godz.13.00 – sala Rady Naukowej, ul. Marymoncka 99/103
 • 07 marzec 2019 r., godz.13.00 – sekretariat SK-D , ul. Marymoncka 99/103
 • 14 marzec 2019 r., godz. 13.00 – sala nr 12, ul. Marymoncka 99/103
 • 21 marca 2019 r., godz. 13.00 – Mała Aula, ul. Marymoncka 99/103
 • 28 marca 2019 r., godz. 13.00 sala Rady Naukowej, ul. Marymoncka 99/103
 • 04 kwietnia 2019 r., godz. 13.00 sala Rady Naukowej, ul. Marymoncka 99/103
 • 11 kwiecień 2019 r., godz. 13.00 – sala Rady Naukowej, ul. Marymoncka 99/103

Wymagane dokumenty:

Komplet dokumentów wymaganych przez Komisję ds. Stopni Naukowych wskazany jest na stronie Przewody doktorskie, w zakładce „Wymagane dokumenty”.

Dokumentację w celu zaopiniowania przez Komisję ds. Stopni Naukowych należy złożyć w Studium Studiów Doktoranckich (ul. Marymoncka 99/103, pok. 412), co najmniej 10 dni przed posiedzeniem Komisji.


Dokumenty składane na kolejnych etapach przewodu doktorskiego

Wniosek o wyznaczenie składu komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie

Przyjęcie rozprawy i wniosek o wyznaczenie-recenzentów

Oświadczenie o publikacji wyników rozprawy doktorskiej

Oświadczenie autora rozprawy doktorskiej

Licencja dla CMKP

Egzaminy doktorskie

Osoby posiadające certyfikat językowy wymieniony na załączonej liści może zostać zwolniony z egzaminu doktorskiego z języka nowożytnego (obowiązuje tylko doktorantów, którzy wszczęli przewód doktorski do dnia 30.04.2019 r.)

certyfikaty uprawinające do zwolnieniea z egzaminu doktorskiego 

Dyscyplina podstawowa: Meydycyna/ Bilogia Medyczna

Dycyplina dodatkowa: Filozofia/ Historia Medycyny

Język nowożytny

Stypendia doktorskie

Zasady przyznawania

O stypendia mogą ubiegać się wyłącznie pracownicy CMKP, którzy mają wszczęty przewód doktorski.

Rozporzadzenie_MNiSW_stypendia_doktorskie

Zarzadzenie CMKP_stypendia_doktorskie

Wnioski o przyznanie stypendium doktorskiego opiniuje Komisja ds. Rozwoju Kadry Naukowej w następującym składzie:

Przewodniczący: Prof. dr hab. n. med. Andrzej Budaj
Wiceprzewodnicząca: Dr hab. n. med. Agnieszka Piekiełko-Witkowska

Członkowie:

 • Prof. dr hab. n. med.  Iwona Grabska-Liberek
 • Prof. dr hab. n. med. Piotr Kułakowski
 • Dr hab. n. med. Marcin Kurzyna, prof.  CMKP
 • Dr hab. n. med. Grzegorz Madycki, prof.  CMKP
 • Dr hab. n. med. Michał Mączewski, prof. CMKP
 • Dr hab. n. med. Monika Duda
 • Dr hab. n. med. Damian Gaweł
 • Dr hab. n. med. Małgorzata Gietka-Czernel
 • Dr hab. n. med. Artur Niedzielski, prof. CMKP