Przewody doktorskie wszczęte do 30 kwietnia 2019 r.

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego jest uprawnione do nadawania stopnia naukowego w dziedzinie nauk medycznych w dyscyplinie nauki medyczne

Przewody doktorskie wszczęte przed dniem 30 kwietnia 2019 r.  i niezakończone do dnia 31 grudnia 2022 r. zamyka się !!!


Obrony


 

Dokumenty składane na kolejnych etapach przewodu doktorskiego

Wniosek o wyznaczenie składu Komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie

Opinia promotora i wniosek o wyznaczenie recenzentów

Oświadczenie o publikacji wyników rozprawy doktorskiej

Oświadczenie o autorstwie rozprawy doktorskiej

Licencja dla CMKP


Egzaminy doktorskie

Osoby posiadające certyfikat językowy wymieniony na załączonej liści może zostać zwolniony z egzaminu doktorskiego z języka nowożytnego (obowiązuje tylko doktorantów, którzy wszczęli przewód doktorski do dnia 30.04.2019 r.)

Certyfikaty uprawniające do zwolnienia z egzaminu doktorskiego 

Dyscyplina podstawowa: Meydycyna/ Bilogia Medyczna

Dycyplina dodatkowa: Filozofia/ Historia Medycyny

Język nowożytny

 


Akty prawne

Uchwała ws Kryteriów w przewodzie doktorskim i zasad wyróżniania prac doktorskich

Uchwała dotycząca zasad przeliczania punktacji czasopism

Ustawa z dnia 3 lipca 2018r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym

Rozporządzenie MNiSW w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim

Wykaz punktowanych czasopism z 21 grudnia 2021 , obowiązuje dla artykułów opublikowanych od 1 stycznia 2019 r. –  AKTUALNY

Wykaz czasopism

Wykaz czasopism naukowych z 25 stycznia 2017 r. , obowiązuje dla artykułów opublikowanych w latach 2017-2018

Część A

Część B

Część C

Wykaz wydawnictw publikujących punktowane monografie naukowe z 17 grudnia 2019 r., obowiązuje dla monografii opublikowanych od 1 stycznia 2017 r.

Lista wydawnictw