e-Learning

Platforma e-learningowa CMKP na potrzeby kursów specjalizacyjnych i doskonalących dla lekarzy i lekarzy dentystów – e-learning.cmkp.edu.pl 

Platforma e-learningowa CMKP na potrzeby szkoleń dla różnych medycznych grup zawodowych – med-learning.cmkp.edu.pl

E-learning i kształcenie hybrydowe w CMKP
CMKP wspiera tradycyjny tok kształcenia nowoczesnymi formami multimedialnej edukacji. Realizuje kursy w formie e-learningowej (wideowykłady i wykłady online (na żywo) oraz w formie hybrydowej (łączenie tradycyjnej formy kształcenia z e-learningiem).

Organizowanie i prowadzenie szkoleń w formie webinarów
CMKP realizuje szkolenia w formie webinarów prowadzonych „na żywo” dla różnych medycznych grup zawodowych do 5000 osób jednocześnie.

Dział e-Learningu:

 • przygotowuje i wdraża model kształcenia e-learningowego i hybrydowego w CMKP;
 • zajmuje się bieżącą obsługą platformy e-learningowej CMKP;
 • zajmuje się obsługą kursów e-learningowych z wykładami realizowanymi w formie online (streamingowej);
 • projektuje i produkuje wykłady e-learningowe oraz moduły interaktywne do kursów hybrydowych;
 • zajmuje się produkcją, nagraniem i postprodukcją prezentacji audiowizualnych (wideo wykładów);
 • opracowuje strategię testowania i wdrażania zajęć przygotowanych na platformę e-learningową CMKP;
 • zajmuje się organizacją i moderowaniem technicznym szkoleń w formie webinarów prowadzonych „na żywo”;
 • zapewnia wsparcie metodyczne i techniczne w projektowaniu kursów zdalnych oraz w przygotowywaniu i produkcji materiałów multimedialnych (nagrań audio i wideo, animacji, prezentacji itp.), wzbogacających wykorzystanie nowoczesnych technologii w dydaktyce akademickiej.

Wytyczne dotyczące prowadzenia wykładów online na platformie e-learningowej CMKP
Szablon do testów znajdą Państwo poniżej w zakładce „Dokumenty do pobrania”

laptop na biurku obok szklanka i zeszyt z długopisem dział e-Learningu
Jak nagrywamy w studiu CMKP

Do prawidłowej realizacji nagrań (w technologii green box) bardzo ważny jest właściwy
ubiór, prosimy o uwzględnienie poniższych zaleceń – zdecydowanie unikamy:

 • koloru białego, czarnego, szarego i zielonego;
 •  materiałów odbijających światło – satyny, lycry itp;
 •  biżuterii, zegarków i innych elementów stroju, które mogą odbijać światło;
 •  Paniom rekomendujemy długość sukienek lub spódnic – za kolano;
 •  materiałów sztruksowych oraz wzorzystych.

W razie wątpliwości proszę o kontakt z pracownikami obsługującymi studio nagrań:
Radosław Kołodziej (22 5601 037)
Paweł Malicki (22 5601 040)
Robert Duma (22 5601 094)
Krzysztof Stępień (22 5601 036)

Dokumenty do pobrania

Zasady prowadzenia zajęć na platformie e-learningowej CMKP określa Zarządzenie Dyrektora nr 92/2021  w sprawie prowadzenia w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego zajęć dydaktycznych  z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Zgłoszenie kursu e-learningowego/hybrydowego – tak jak w przypadku kursów stacjonarnych – formularze

Szablon do testu

Szablon do wideo wykładów

Studio nagrań
Studio nagrań 2
Pracownicy Działu

dr n. społ. Agnieszka Siemińska-Łosko

kierownik Działu e-Learningu
koordynator Zespołu projektowania
telefon 22-5601-041
e-mail: asieminska@cmkp.edu.pl
ul. Schroegera 82, pok. 201

 • koordynowanie zadań Zespołu projektowania;
 • zarządzanie projektami e-learningowymi CMKP;
 • kontakty i współpraca z jednostkami dydaktycznymi CMKP oraz partnerami zewnętrznymi w obszarze e-learningu;
 • planowanie i wdrażanie projektów promujących e-learning w CMKP;
 • organizacja i prowadzenie szkoleń z e-dydaktyki oraz obsługi platformy eCMKP;
 • pomoc dla słuchaczy i wykładowców Centrum – zamieszczanie materiałów dydaktycznych na platformie e-learningowej;
 • konsultacje z obsługi platformy – zaawansowane funkcjonalności;
 • ocena jakości i efektywności e-zajęć;
 • pisanie scenariuszy kursów hybrydowych i e-learningowych
Zespół projektowania

mgr Karolina Rosińska
specjalista ds. metodyki e-learningu
telefon 22-5601-017
e-mail: karolina.rosinska@cmkp.edu.pl
ul. Schroegera 82, pok. 201

 • projektowanie kursów e-learningowych, hybrydowych oraz wsparcie techniczne i metodyczne autorów kursów;
 • opracowywanie struktury, koncepcji, scenariuszy do kursów e-learningowych i hybrydowych, w tym do wideowykładów;
 • wsparcie dla użytkowników (słuchaczy, nauczycieli, kierowników kursów) platformy e-learningowej w zakresie jej obsługi, szczególnie w obszarze
 • opracowania składowych kursu i aktywności, zamieszczania materiałów, zakładania kursów, dodawania użytkowników;
 • tworzenie raportów metodycznych z platformy e-learningowej na użytek innych jednostek CMKP;
 • organizowanie i prowadzenie wewnętrznych szkoleń dla pracowników CMKP w zakresie tworzenia materiałów dydaktycznych na potrzeby e-learningu.
 • szkolenie wykładowców, pracowników administracyjnych z prowadzenia wykładów online (webinariów);
 • przygotowywanie filmów instruktażowych na potrzeby e-learningu.

mgr Paulina Chechłacz
specjalista ds. metodyki kształcenia na odległość
telefon 22-5601-042
e-mail: paulina.chechlacz@cmkp.edu.pl
ul. Schroegera 82, pok. 201

 • projektowanie szkoleń w formie e-learningowej i hybrydowej;
 • prowadzenie prac koncepcyjnych i wdrożeniowych dotyczących rozwoju e-learningu i poprawy jakości szkoleń e-learningowych/hybrydowych w CMKP oraz rozwoju cyfrowych kompetencji dydaktycznych wykładowców CMKP; 
 • organizowanie i prowadzenie szkoleń dla wykładowców z prowadzenia wykładów (spotkań, webinariów, zajęć online i offline) z wykorzystaniem platform: ClickMeeting, Zoom, Moodle oraz tworzenia materiałów do kursów elearningowych/hybrydowych;
 • opracowywanie informacji do postprodukcji wideo wykładów;
 • koordynacja nagrań wideo wykładów realizowanych przez platformy ClickMeeting i Zoom;
 • moderowanie szkoleń online;
 • przygotowywanie filmów instruktażowych na potrzeby e-learningu.

mgr Radosław Kołodziej
specjalista
telefon 22-5601-037
e-mail: radoslaw.kolodziej@cmkp.edu.pl
ul. Schroegera 82 pok. 201

 • realizacja produkcji audiowizualnej w studiu od strony technicznej, tj. przygotowanie sprzętu i studia do realizacji (oświetlenie, scenografia, dźwięk, konfiguracja urządzeń);
 • realizacja produkcji nagrań wideo i audio w studiu i poza nim na potrzeby kursów specjalizacyjnych i doskonalących CMKP oraz innych jednostek CMKP;
 • wykonywanie postprodukcyjnych prac w zakresie nagrań wideo i audio;
 • przygotowywanie komputerowego montażu materiału audio i wideo oraz prezentacji audiowizualnych;
 • przygotowanie i obsługa webinariów;
 • udzielanie pomocy technicznej słuchaczom i wykładowcom uczestniczącym w webinarach;
 • wspieranie wykładowców w nagrywaniu wykładów przez platformę Zoom, ClickMeeting;
 • tworzenie pokoi webinarowych na platformie e-learningowej CMKP;
 • czyszczenie dysków w ClickMeeting z nagrań (codziennie rano) oraz z plików (raz w tygodniu) na wszystkich subkontach CMKP;
 • bieżąca obsługa platformy e-learningowej CMKP, tj.: zakładanie kursów; tworzenie kont słuchaczy, zamieszczanie materiałów na platformie e-CMKP.

inż. Agnieszka Sochan
specjalista
telefon 22-5601-049
e-mail: agnieszka.sochan@cmkp.edu.pl
ul. Schroegera 82 pok. 313

 • opracowywanie ekranów lekcji e-learningowych;
 • opracowywanie prezentacji do wideowykładów;
 • wsparcie wykładowców w zakresie opracowywania treści multimedialnych tj. prezentacji multimedialnych, schematów, wykresów i innych elementów graficznego prezentowania informacji.
 • bieżąca obsługa platformy e-learningowej CMKP tj.: zakładanie kursów; tworzenie kont słuchaczy, zamieszczanie materiałów na platformie e-CMKP;
 • skład czasopisma CMKP „Wiedza Medyczna”

Sebastian Marcinkowski
st. technik
telefon 22-5601-027
e-mail: sebastian.marcinkowski@cmkp.edu.pl
ul. Schroegera 82 pok. 314

 • projektowanie prezentacji do wideowykładów;
 • opracowywanie informacji do postprodukcji wideowykładów;
 • wsparcie techniczne dla słuchaczy i prelegentów spotkań, webinariów online z wykorzystaniem platform: ClickMeeting, Zoom;
 • przygotowanie materiałów do druku, drukowanie i powielanie;
 • prace introligatorskie;
 • obsługa maszyn poligraficznych: risograf, krajarka, zszywarka, kopiarka, foliarka, oklejarka, kserokopiarka;
 • skład czasopisma internetowego wydawanego przez CMKP i innych w tym zakresie zleconych prac.

mgr Robert Duma
specjalista
telefon 22-5601-094
e-mail: robert.duma@cmkp.edu.pl
ul. Schroegera 82 pok. 314

 • projektowanie graficzne na potrzeby e-learningu;
 • tworzenie animacji na potrzeby e-learningu;
 • przygotowanie prezentacji do wideo-wykładów;
 • postprodukcja wideo wykładów;
 • skład czasopisma online „Wiedza Medyczna”;
 • wspieranie wykładowców w nagrywaniu wykładów przez platformę ZOOM, ClickMeeting;
 • prowadzenie szkoleń dla wykładowców i uczestników kursów specjalizacyjnych i doskonalących z obsługi platform e-learningowych do prowadzenia webinarów np. Zoom, ClickMeeting itp.;
 • wspieranie wykładowców w nagrywaniu wykładów przez platformę Zoom, ClickMeeting;
 • wsparcie techniczne dla słuchaczy wykładów online;
 • bieżąca obsługa platformy e-learningowej CMKP, tj.: zakładanie kursów; tworzenie kont słuchaczy, zamieszczanie materiałów na platformie e-CMKP.

mgr Krzysztof Stępień
specjalista
telefon 22-5601-036
e-mail: krzysztof.stepien@cmkp.edu.pl
ul. Schroegera 82 pok. 201

 • realizacja produkcji audiowizualnej w studiu od strony technicznej, tj. przygotowanie sprzętu i studia do realizacji (oświetlenie, scenografia, dźwięk, konfiguracja urządzeń);
 • realizacja produkcji nagrań wideo i audio w studiu i poza nim na potrzeby kursów specjalizacyjnych i doskonalących CMKP oraz innych jednostek CMKP;
 • wykonywanie postprodukcyjnych prac w zakresie nagrań wideo i audio;
 • przygotowywanie komputerowego montażu materiału audio i wideo oraz prezentacji audiowizualnych;
 • przygotowanie i obsługa webinariów;
 • udzielanie pomocy technicznej słuchaczom i wykładowcom uczestniczącym w webinarach;
 • wspieranie wykładowców w nagrywaniu wykładów przez platformę Zoom, ClickMeeting;
 • tworzenie pokoi webinarowych na platformie e-learningowej CMKP;
 • czyszczenie dysków w ClickMeeting z nagrań (codziennie rano) oraz z plików (raz w tygodniu) na wszystkich subkontach CMKP;
 • bieżąca obsługa platformy e-learningowej CMKP, tj.: zakładanie kursów; tworzenie kont słuchaczy, zamieszczanie materiałów na platformie e-CMKP.

mgr inż. Paweł Malicki
specjalista ds. realizacji materiałów audio i wideo
telefon 22-5601-040
e-mail: pawel.malicki@cmkp.edu.pl
ul. Schroegera 82 pok. 313

 • realizacja produkcji audiowizualnej w studiu od strony technicznej, tj. przygotowanie sprzętu i studia do realizacji (oświetlenie, scenografia, dźwięk, konfiguracja urządzeń);
 • realizacja produkcji nagrań wideo i audio w studiu i poza nim;
 • wykonywanie postprodukcyjnych prac w zakresie nagrań wideo i audio;
 • przygotowywanie komputerowego montażu materiału audio i wideo oraz prezentacji audiowizualnych;
 • przygotowanie i obsługa webinariów;
 • tworzenie materiałów promocyjnych wspierających wdrożenie kształcenia hybrydowego.
Zespół obsługi

mgr inż. Katarzyna Marcinkowska 
koordynator Zespołu obsługi
telefon 22-5601-043
e-mail: katarzyna.marcinkowska@cmkp.edu.pl
ul. Schroegera 82, pok. 309

 • koordynowanie zadaniami Zespołu obsługi;
 • opracowywanie ekranów lekcji e-learningowych;
 • opracowywanie prezentacji do wideowykładów;
 • bieżąca obsługa platformy e-learningowej CMKP tj.: zakładanie kursów; tworzenie kont słuchaczy, zamieszczanie materiałów na platformie e-CMKP;
 • przygotowywanie cotygodniowego harmonogramu ze wskazaniem osób, będących wsparciem technicznym wykładów online.
 • monitorowanie realizacji zadań powierzonych pracownikom zespołu.
 • koordynowanie powierzonych zadań z zakresu wsparcia technicznego wykładów online pracownikom z innych JO CMKP.

Edyta Marciniak
specjalista
telefon 22-5601-047
e-mail: edyta.marciniak@cmkp.edu.pl
ul. Schroegera 82 pok. 310

 • bieżąca obsługa platformy e-learningowej CMKP tj.: zakładanie kursów, tworzenie kont dostępowych dla słuchaczy, przypisywanie słuchaczy i wykładowców do kursów, prowadzenie korespondencji, obsługa telefoniczna;
 • edycja i zamieszczanie materiałów dydaktycznych na platformie e-learningowej, kontrola materiałów zamieszczanych na platformie e-learningowej przez wykładowców;
 • obsługa i wsparcie techniczne osób prowadzących wykłady online, webinaria itp.;
 • wsparcie techniczne dla słuchaczy wykładów on-line;
 • monitorowanie wykładów online;
 • szkolenie z obsługi platformy e-learningowej CMKP pracowników administracyjnych;
 • obsługa administracyjno-biurowa czasopisma: prowadzenie korespondencji, dokumentacji.

Ernest Popielec
technik
telefon 22-5601-038
e-mail: ernest.popielec@cmkp.edu.pl
ul. Schroegera 82 pok. 318

 • przygotowanie oraz obsługa sprzętu i wyposażenia w salach dydaktycznych przy ul. Schroegera;
 • obsługa i wsparcie techniczne osób prowadzących wykłady online, webinaria itp.;
 • wsparcie techniczne dla słuchaczy wykładów on-line;
 • bieżąca obsługa platformy e-learningowej CMKP tj.: zakładanie kursów, tworzenie kont dostępowych dla użytkowników, przypisywanie użytkowników do kursów, prowadzenie korespondencji, obsługa telefoniczna, obsługa poczty e-mail;
 • edycja i zamieszczanie materiałów dydaktycznych na platformie e-learningowej.
 • monitorowanie wykładów online;
 • wsparcie w obsłudze sprzętu audiowizualnego znajdującego się w salach dydaktycznych s1PM i s2PM (ul. Schroegera 82).

Katarzyna Kowalczyk
referent
telefon 22-5601-030
e-mail: katarzyna.kowalczyk@cmkp.edu.pl
ul. Schroegera 82 pok. 318

 • bieżąca obsługa platformy e-learningowej CMKP tj.: zakładanie kursów, tworzenie kont dostępowych dla słuchaczy, przypisywanie słuchaczy i wykładowców do kursów, prowadzenie korespondencji, obsługa telefoniczna;
 • obsługa i wsparcie techniczne osób prowadzących wykłady online, webinaria itp.;
 • wsparcie techniczne dla słuchaczy wykładów on-line;
 • monitorowanie wykładów online;
 • szkolenie z obsługi platformy e-learningowej CMKP pracowników administracyjnych;
 • tworzenie i zamieszczanie testów wiedzy na platformie e-learningowej CMKP.

mgr Aneta Witkowska
specjalista
telefon 22-5601-095
e-mail: aneta.witkowska@cmkp.edu.pl
ul. Schroegera 82 pok. 310

 • bieżąca obsługa platformy e-learningowej CMKP tj.: zakładanie kursów, tworzenie kont dostępowych dla słuchaczy, przypisywanie słuchaczy i wykładowców do kursów, prowadzenie korespondencji, obsługa telefoniczna;
 • obsługa i wsparcie techniczne osób prowadzących wykłady online, webinaria itp.;
 • wsparcie techniczne dla słuchaczy wykładów on-line;
 • monitorowanie wykładów online;
 • szkolenie z obsługi platformy e-learningowej CMKP pracowników administracyjnych;
 • edycja i zamieszczanie materiałów dydaktycznych na platformie e-learningowej;
 • tworzenie i zamieszczanie testów wiedzy na platformie e-learningowej CMKP;
 • tworzenie pokoi webinarowych.