e-Learning

Platforma e-learningowa CMKP na potrzeby kursów specjalizacyjnych i doskonalących dla lekarzy i lekarzy dentystów – e-learning.cmkp.edu.pl 

Platforma e-learningowa CMKP na potrzeby szkoleń dla różnych medycznych grup zawodowych – med-learning.cmkp.edu.pl

E-learning i kształcenie hybrydowe w CMKP
CMKP wspiera tradycyjny tok kształcenia nowoczesnymi formami multimedialnej edukacji. Realizuje kursy w formie e-learningowej (wideowykłady i wykłady online (na żywo) oraz w formie hybrydowej (łączenie tradycyjnej formy kształcenia z e-learningiem).

Organizowanie i prowadzenie szkoleń w formie webinarów
CMKP realizuje szkolenia w formie webinarów prowadzonych „na żywo” dla różnych medycznych grup zawodowych do 5000 osób jednocześnie.

Dział e-Learningu:

 • przygotowuje i wdraża model kształcenia e-learningowego i hybrydowego w CMKP;
 • zajmuje się bieżącą obsługą platformy e-learningowej CMKP;
 • zajmuje się obsługą kursów e-learningowych z wykładami realizowanymi w formie online (streamingowej);
 • projektuje i produkuje wykłady e-learningowe oraz moduły interaktywne do kursów hybrydowych;
 • zajmuje się produkcją, nagraniem i postprodukcją prezentacji audiowizualnych (wideo wykładów);
 • opracowuje strategię testowania i wdrażania zajęć przygotowanych na platformę e-learningową CMKP;
 • zajmuje się organizacją i moderowaniem technicznym szkoleń w formie webinarów prowadzonych „na żywo”;
 • zapewnia wsparcie metodyczne i techniczne w projektowaniu kursów zdalnych oraz w przygotowywaniu i produkcji materiałów multimedialnych (nagrań audio i wideo, animacji, prezentacji itp.), wzbogacających wykorzystanie nowoczesnych technologii w dydaktyce akademickiej.

Wytyczne dotyczące prowadzenia wykładów online na platformie e-learningowej CMKP
Szablon do testów znajdą Państwo poniżej w zakładce „Dokumenty do pobrania”

laptop na biurku obok szklanka i zeszyt z długopisem dział e-Learningu
Jak nagrywamy w studiu CMKP

Do prawidłowej realizacji nagrań (w technologii green box) bardzo ważny jest właściwy
ubiór, prosimy o uwzględnienie poniższych zaleceń – zdecydowanie unikamy:

 • koloru białego, czarnego, szarego i zielonego;
 •  materiałów odbijających światło – satyny, lycry itp;
 •  biżuterii, zegarków i innych elementów stroju, które mogą odbijać światło;
 •  Paniom rekomendujemy długość sukienek lub spódnic – za kolano;
 •  materiałów sztruksowych oraz wzorzystych.

W razie wątpliwości proszę o kontakt z pracownikami obsługującymi studio nagrań:
Radosław Kołodziej (22 5601 037)
Paweł Malicki (22 5601 040)
Robert Duma (22 5601 094)
Ernest Popielec (22 5601 038)
Krzysztof Stępień (22 5601 036)

Dokumenty do pobrania

Zasady prowadzenia zajęć na platformie e-learningowej CMKP określa Zarządzenie Dyrektora nr 92/2021  w sprawie prowadzenia w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego zajęć dydaktycznych  z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Zgłoszenie kursu e-learningowego/hybrydowego – tak jak w przypadku kursów stacjonarnych – formularze

Szablon do testu

Szablon do wideo wykładów

Studio nagrań
Studio nagrań 2
Pracownicy Działu

dr n. społ. Agnieszka Siemińska-Łosko

kierownik Działu e-Learningu
koordynator Zespołu projektowania
telefon 22-5601-041
e-mail: asieminska@cmkp.edu.pl
ul. Schroegera 82, pok. 201

 • koordynowanie zadań Zespołu projektowania;
 • zarządzanie projektami e-learningowymi CMKP;
 • kontakty i współpraca z jednostkami dydaktycznymi CMKP oraz partnerami zewnętrznymi w obszarze e-learningu;
 • planowanie i wdrażanie projektów promujących e-learning w CMKP;
 • organizacja i prowadzenie szkoleń z e-dydaktyki oraz obsługi platformy eCMKP;
 • pomoc dla słuchaczy i wykładowców Centrum – zamieszczanie materiałów dydaktycznych na platformie e-learningowej;
 • konsultacje z obsługi platformy – zaawansowane funkcjonalności;
 • ocena jakości i efektywności e-zajęć;
 • pisanie scenariuszy kursów hybrydowych i e-learningowych
Zespół projektowania

mgr Karolina Rosińska
specjalista ds. metodyki e-learningu
telefon 22-5601-017
e-mail: karolina.rosinska@cmkp.edu.pl
ul. Schroegera 82, pok. 201

 • projektowanie kursów e-learningowych, hybrydowych oraz wsparcie techniczne i metodyczne autorów kursów;
 • opracowywanie struktury, koncepcji, scenariuszy do kursów e-learningowych i hybrydowych, w tym do wideowykładów;
 • wsparcie dla użytkowników (słuchaczy, nauczycieli, kierowników kursów) platformy e-learningowej w zakresie jej obsługi, szczególnie w obszarze
 • opracowania składowych kursu i aktywności, zamieszczania materiałów, zakładania kursów, dodawania użytkowników;
 • tworzenie raportów metodycznych z platformy e-learningowej na użytek innych jednostek CMKP;
 • organizowanie i prowadzenie wewnętrznych szkoleń dla pracowników CMKP w zakresie tworzenia materiałów dydaktycznych na potrzeby e-learningu.
 • szkolenie wykładowców, pracowników administracyjnych z prowadzenia wykładów online (webinariów);
 • przygotowywanie filmów instruktażowych na potrzeby e-learningu.

mgr inż. Paweł Malicki
specjalista ds. realizacji materiałów audio i wideo
telefon 22-5601-040
e-mail: pawel.malicki@cmkp.edu.pl
ul. Schroegera 82 pok. 313

 • realizacja produkcji audiowizualnej w studiu od strony technicznej, tj. przygotowanie sprzętu i studia do realizacji (oświetlenie, scenografia, dźwięk, konfiguracja urządzeń);
 • realizacja produkcji nagrań wideo i audio w studiu i poza nim;
 • wykonywanie postprodukcyjnych prac w zakresie nagrań wideo i audio;
 • przygotowywanie komputerowego montażu materiału audio i wideo oraz prezentacji audiowizualnych;
 • przygotowanie i obsługa webinariów;
 • tworzenie materiałów promocyjnych wspierających wdrożenie kształcenia hybrydowego.

mgr Radosław Kołodziej
specjalista
telefon 22-5601-037
e-mail: radoslaw.kolodziej@cmkp.edu.pl
ul. Schroegera 82 pok. 201

 • realizacja produkcji audiowizualnej w studiu od strony technicznej, tj. przygotowanie sprzętu i studia do realizacji (oświetlenie, scenografia, dźwięk, konfiguracja urządzeń);
 • realizacja produkcji nagrań wideo i audio w studiu i poza nim na potrzeby kursów specjalizacyjnych i doskonalących CMKP oraz innych jednostek CMKP;
 • wykonywanie postprodukcyjnych prac w zakresie nagrań wideo i audio;
 • przygotowywanie komputerowego montażu materiału audio i wideo oraz prezentacji audiowizualnych;
 • przygotowanie i obsługa webinariów;
 • udzielanie pomocy technicznej słuchaczom i wykładowcom uczestniczącym w webinarach;
 • wspieranie wykładowców w nagrywaniu wykładów przez platformę Zoom, ClickMeeting;
 • tworzenie pokoi webinarowych na platformie e-learningowej CMKP;
 • czyszczenie dysków w ClickMeeting z nagrań (codziennie rano) oraz z plików (raz w tygodniu) na wszystkich subkontach CMKP;
 • bieżąca obsługa platformy e-learningowej CMKP, tj.: zakładanie kursów; tworzenie kont słuchaczy, zamieszczanie materiałów na platformie e-CMKP.

inż. Agnieszka Sochan
specjalista
telefon 22-5601-049
e-mail: agnieszka.sochan@cmkp.edu.pl
ul. Schroegera 82 pok. 313

 • opracowywanie ekranów lekcji e-learningowych;
 • opracowywanie prezentacji do wideowykładów;
 • wsparcie wykładowców w zakresie opracowywania treści multimedialnych tj. prezentacji multimedialnych, schematów, wykresów i innych elementów graficznego prezentowania informacji.
 • bieżąca obsługa platformy e-learningowej CMKP tj.: zakładanie kursów; tworzenie kont słuchaczy, zamieszczanie materiałów na platformie e-CMKP;
 • skład czasopisma CMKP „Wiedza Medyczna”

Sebastian Marcinkowski
st. technik
telefon 22-5601-027
e-mail: sebastian.marcinkowski@cmkp.edu.pl
ul. Schroegera 82 pok. 314

 • projektowanie prezentacji do wideowykładów;
 • opracowywanie informacji do postprodukcji wideowykładów;
 • wsparcie techniczne dla słuchaczy i prelegentów spotkań, webinariów online z wykorzystaniem platform: ClickMeeting, Zoom;
 • przygotowanie materiałów do druku, drukowanie i powielanie;
 • prace introligatorskie;
 • obsługa maszyn poligraficznych: risograf, krajarka, zszywarka, kopiarka, foliarka, oklejarka, kserokopiarka;
 • skład czasopisma internetowego wydawanego przez CMKP i innych w tym zakresie zleconych prac.

mgr Robert Duma
specjalista
telefon 22-5601-094
e-mail: robert.duma@cmkp.edu.pl
ul. Schroegera 82 pok. 314

 • projektowanie graficzne na potrzeby e-learningu;
 • tworzenie animacji na potrzeby e-learningu;
 • przygotowanie prezentacji do wideo-wykładów;
 • postprodukcja wideo wykładów;
 • skład czasopisma online „Wiedza Medyczna”;
 • wspieranie wykładowców w nagrywaniu wykładów przez platformę ZOOM, ClickMeeting;
 • prowadzenie szkoleń dla wykładowców i uczestników kursów specjalizacyjnych i doskonalących z obsługi platform e-learningowych do prowadzenia webinarów np. Zoom, ClickMeeting itp.;
 • wspieranie wykładowców w nagrywaniu wykładów przez platformę Zoom, ClickMeeting;
 • wsparcie techniczne dla słuchaczy wykładów online;
 • bieżąca obsługa platformy e-learningowej CMKP, tj.: zakładanie kursów; tworzenie kont słuchaczy, zamieszczanie materiałów na platformie e-CMKP.

mgr Krzysztof Stępień
specjalista
telefon 22-5601-036
e-mail: krzysztof.stepien@cmkp.edu.pl
ul. Schroegera 82 pok. 201

 • realizacja produkcji audiowizualnej w studiu od strony technicznej, tj. przygotowanie sprzętu i studia do realizacji (oświetlenie, scenografia, dźwięk, konfiguracja urządzeń);
 • realizacja produkcji nagrań wideo i audio w studiu i poza nim na potrzeby kursów specjalizacyjnych i doskonalących CMKP oraz innych jednostek CMKP;
 • wykonywanie postprodukcyjnych prac w zakresie nagrań wideo i audio;
 • przygotowywanie komputerowego montażu materiału audio i wideo oraz prezentacji audiowizualnych;
 • przygotowanie i obsługa webinariów;
 • udzielanie pomocy technicznej słuchaczom i wykładowcom uczestniczącym w webinarach;
 • wspieranie wykładowców w nagrywaniu wykładów przez platformę Zoom, ClickMeeting;
 • tworzenie pokoi webinarowych na platformie e-learningowej CMKP;
 • czyszczenie dysków w ClickMeeting z nagrań (codziennie rano) oraz z plików (raz w tygodniu) na wszystkich subkontach CMKP;
 • bieżąca obsługa platformy e-learningowej CMKP, tj.: zakładanie kursów; tworzenie kont słuchaczy, zamieszczanie materiałów na platformie e-CMKP.
Zespół obsługi

mgr inż. Katarzyna Marcinkowska 
koordynator Zespołu obsługi
telefon 22-5601-043
e-mail: katarzyna.marcinkowska@cmkp.edu.pl
ul. Schroegera 82, pok. 309

 • koordynowanie zadaniami Zespołu obsługi;
 • opracowywanie ekranów lekcji e-learningowych;
 • opracowywanie prezentacji do wideowykładów;
 • bieżąca obsługa platformy e-learningowej CMKP tj.: zakładanie kursów; tworzenie kont słuchaczy, zamieszczanie materiałów na platformie e-CMKP;
 • przygotowywanie cotygodniowego harmonogramu ze wskazaniem osób, będących wsparciem technicznym wykładów online.
 • monitorowanie realizacji zadań powierzonych pracownikom zespołu.
 • koordynowanie powierzonych zadań z zakresu wsparcia technicznego wykładów online pracownikom z innych JO CMKP.

Edyta Marciniak
specjalista
telefon 22-5601-047
e-mail: edyta.marciniak@cmkp.edu.pl
ul. Schroegera 82 pok. 310

 • bieżąca obsługa platformy e-learningowej CMKP tj.: zakładanie kursów, tworzenie kont dostępowych dla słuchaczy, przypisywanie słuchaczy i wykładowców do kursów, prowadzenie korespondencji, obsługa telefoniczna;
 • edycja i zamieszczanie materiałów dydaktycznych na platformie e-learningowej, kontrola materiałów zamieszczanych na platformie e-learningowej przez wykładowców;
 • obsługa i wsparcie techniczne osób prowadzących wykłady online, webinaria itp.;
 • wsparcie techniczne dla słuchaczy wykładów on-line;
 • monitorowanie wykładów online;
 • szkolenie z obsługi platformy e-learningowej CMKP pracowników administracyjnych;
 • obsługa administracyjno-biurowa czasopisma: prowadzenie korespondencji, dokumentacji.

Ernest Popielec
technik
telefon 22-5601-038
e-mail: ernest.popielec@cmkp.edu.pl
ul. Schroegera 82 pok. 318

 • przygotowanie oraz obsługa sprzętu i wyposażenia w salach dydaktycznych przy ul. Schroegera;
 • obsługa i wsparcie techniczne osób prowadzących wykłady online, webinaria itp.;
 • wsparcie techniczne dla słuchaczy wykładów on-line;
 • bieżąca obsługa platformy e-learningowej CMKP tj.: zakładanie kursów, tworzenie kont dostępowych dla użytkowników, przypisywanie użytkowników do kursów, prowadzenie korespondencji, obsługa telefoniczna, obsługa poczty e-mail;
 • edycja i zamieszczanie materiałów dydaktycznych na platformie e-learningowej.
 • monitorowanie wykładów online;
 • wsparcie w obsłudze sprzętu audiowizualnego znajdującego się w salach dydaktycznych s1PM i s2PM (ul. Schroegera 82).

Katarzyna Kowalczyk
referent
telefon 22-5601-030
e-mail: katarzyna.kowalczyk@cmkp.edu.pl
ul. Schroegera 82 pok. 318

 • bieżąca obsługa platformy e-learningowej CMKP tj.: zakładanie kursów, tworzenie kont dostępowych dla słuchaczy, przypisywanie słuchaczy i wykładowców do kursów, prowadzenie korespondencji, obsługa telefoniczna;
 • obsługa i wsparcie techniczne osób prowadzących wykłady online, webinaria itp.;
 • wsparcie techniczne dla słuchaczy wykładów on-line;
 • monitorowanie wykładów online;
 • szkolenie z obsługi platformy e-learningowej CMKP pracowników administracyjnych;
 • tworzenie i zamieszczanie testów wiedzy na platformie e-learningowej CMKP.

Aneta Witkowska
specjalista
telefon 22-5601-095
e-mail: aneta.witkowska@cmkp.edu.pl
ul. Schroegera 82 pok. 310

 • bieżąca obsługa platformy e-learningowej CMKP tj.: zakładanie kursów, tworzenie kont dostępowych dla słuchaczy, przypisywanie słuchaczy i wykładowców do kursów, prowadzenie korespondencji, obsługa telefoniczna;
 • obsługa i wsparcie techniczne osób prowadzących wykłady online, webinaria itp.;
 • wsparcie techniczne dla słuchaczy wykładów on-line;
 • monitorowanie wykładów online;
 • szkolenie z obsługi platformy e-learningowej CMKP pracowników administracyjnych;
 • edycja i zamieszczanie materiałów dydaktycznych na platformie e-learningowej;
 • tworzenie i zamieszczanie testów wiedzy na platformie e-learningowej CMKP;
 • tworzenie pokoi webinarowych.