Ochrona danych osobowych

Realizując postanowienia art. 37 ust. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) „RODO” oraz mając na uwadze nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych informujemy, że Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych – Łukasza Wojdyłę, z którym można się skontaktować w sprawie ochrony danych osobowych w następujący sposób:

  • poprzez pocztę elektroniczną na adres e-mail: iod@cmkp.edu.pl
  • listownie na adres Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego ul. Marymoncka 99/103, 01-813 Warszawa
  • telefonicznie pod numerem: 22-5601-004

Wyciąg z dokumentacji wewnętrznej z zakresu ochrony danych osobowych

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – monitoring wizyjny

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – dostęp do informacji publicznej

Wyciąg – Instrukcja anonimizacji materiałów szkoleniowych i dydaktycznych

Komunikat o terminach szkoleń – ochrona danych osobowych