Collegium Iuvenum

Collegium Iuvenum jest organem doradczym Dyrektora CMKP. Najważniejszym zadaniem Collegium Iuvenum jest stworzenie inkubatora młodych kadr CMKP pod kątem optymalnego rozwoju w ramach działalności naukowej, dydaktycznej i zarządzania badaniami naukowymi, poprzez m.in.:

 1. Rozpoznawane barier w rozwoju naukowym/dydaktycznym młodych pracowników i poszukiwanie sposobów ich eliminacji.
 2. Aktywizację i integrację pracowników na wczesnym etapie kariery, zachęcanie ich do nowych przedsięwzięć (naukowych/dydaktycznych) na zasadzie współpracy i otwartego dialogu z innymi pracownikami CMKP.
 3. Promowanie mobilności naukowej pracowników na wczesnym etapie kariery.
 4. Organizowanie warsztatów, seminariów i konferencji dotyczących między innymi:
  • mechanizmów finansowania nauki
  • zarządzania projektami naukowymi i marketingu naukowego
  • nowych trendów naukowych/dydaktycznych i nowych rozwiązań technologicznych w tym zakresie
  • metodologii badań naukowych
  • komunikacji naukowej, sztuki prezentacji, publikowania prac naukowych
  • badań translacyjnych, transferu technologii i popularyzacji nauki
  • zasad etycznych w badaniach naukowych i pracy dydaktycznej

Grupa docelowa: pracownicy badawczo-dydaktyczni i badawczy CMKP, do 45 roku życia (do 5 lat po habilitacji).

Nadchodzące wydarzenia

Forum Młodych Naukowców - 3 czerwca 2023

Archiwum wydarzeń

Skład Collegium Iuvenum

Dr hab. Joanna Bogusławska, prof. CMKP

e-mail: kontaktdoosoby@cmkp.edu.pl

Dr hab. Michał Ciebiera, prof. CMKP

e-mail: kontaktdoosoby@cmkp.edu.pl

Dr hab. Szymon Darocha, prof. CMKP

e-mail: kontaktdoosoby@cmkp.edu.pl

Dr hab. Diana Massalska, prof. CMKP

e-mail: kontaktdoosoby@cmkp.edu.pl

Dr hab. Sławomir Poletajew, prof. CMKP

e-mail: kontaktdoosoby@cmkp.edu.pl

Dr hab. Urszula Religioni, prof. CMKP

e-mail: kontaktdoosoby@cmkp.edu.pl

Dr hab. Tomasz Skirecki, prof. CMKP

e-mail: kontaktdoosoby@cmkp.edu.pl

Dr Anna Litwiniuk

e-mail: kontaktdoosoby@cmkp.edu.pl

Dr Dorota Sys

e-mail: kontaktdoosoby@cmkp.edu.pl