Collegium Iuvenum

Collegium Iuvenum jest organem doradczym Dyrektora CMKP. Najważniejszym zadaniem Collegium Iuvenum jest stworzenie inkubatora młodych kadr CMKP pod kątem optymalnego rozwoju w ramach działalności naukowej, dydaktycznej i zarządzania badaniami naukowymi poprzez m.in.:

 1. Rozpoznawanie barier w rozwoju naukowym/dydaktycznym młodych pracowników i poszukiwanie sposobów ich eliminacji.
 2. Aktywizację i integrację pracowników na wczesnym etapie kariery, zachęcanie ich do nowych przedsięwzięć (naukowych/dydaktycznych) na zasadzie współpracy i otwartego dialogu z innymi pracownikami CMKP.
 3. Promowanie mobilności naukowej pracowników na wczesnym etapie kariery.
 4. Organizowanie warsztatów, seminariów i konferencji dotyczących między innymi:
  • mechanizmów finansowania nauki
  • zarządzania projektami naukowymi i marketingu naukowego
  • nowych trendów naukowych/dydaktycznych i nowych rozwiązań technologicznych w tym zakresie
  • metodologii badań naukowych
  • komunikacji naukowej, sztuki prezentacji, publikowania prac naukowych
  • badań translacyjnych, transferu technologii i popularyzacji nauki
  • zasad etycznych w badaniach naukowych i pracy dydaktycznej

Grupa docelowa: pracownicy CMKP do 45 roku życia (do 5 lat po habilitacji).

Reportaż z I Forum Młodych Naukowców

Ponad 100 osób wzięło udział w I Forum Młodych Naukowców, które odbyło się w sobotę 3 czerwca w CMKP.

Reportaż ze szkolenia z zarządzania projektami badawczymi

Ankieta – potrzeby i wyzwania Młodych Pracowników Naukowych CMKP

Osoba kontaktowa w sprawach związanych z Collegium Iuvenum:

Justyna Górmińska
e-mail: justyna.gorminska@cmkp.edu.pl
tel.: 22 56 93 775 

Zaplanowane kursy:

Meet The Expert - wyjątkowe spotkanie naukowe

3 października o godz. 14.00 (Sala Rady Naukowej)

SZKOŁA SYSTEMATIC REVIEW: Metodologia i Praktyka

8 spotkań online we wtorki o godz. 14.30 (2h, co dwa tygodnie)

Oferta konkursowa NCN. Konkursy krajowe i międzynarodowe

Nr kursu: 16-100/0-00-010-2023
Data: 05.10.2023

Rozliczanie projektów – raporty końcowe NCN

Nr kursu: 16-100/0-00-013-2023
Data: 10.10.2023

Procedura oceny wniosku NCN

Nr kursu: 16-100/0-00-012-2023
Data: 14.11.2023

Konstrukcja wniosku NCN

Nr kursu: 16-100/0-00-011-2023
Data: 16.11.2023

Skład Collegium Iuvenum

Dr hab. Joanna Bogusławska, prof. CMKP

e-mail: joanna.boguslawska@cmkp.edu.pl

Dr hab. Michał Ciebiera, prof. CMKP

e-mail: michal.ciebiera@cmkp.edu.pl

Dr hab. Szymon Darocha, prof. CMKP

e-mail: szymon.darocha@cmkp.edu.pl

Dr hab. Diana Massalska, prof. CMKP

e-mail: dmassalska@cmkp.edu.pl

Dr hab. Sławomir Poletajew, prof. CMKP

e-mail: slawomir.poletajew@cmkp.edu.pl

Dr hab. Urszula Religioni, prof. CMKP

e-mail: urszula.religioni@cmkp.edu.pl

Dr hab. Tomasz Skirecki, prof. CMKP

e-mail: tomasz.skirecki@cmkp.edu.pl

Dr Dorota Sys

e-mail: dorota.sys@cmkp.edu.pl

Dr Anna Litwiniuk

e-mail: anna.litwiniuk@cmkp.edu.pl