FERS1

Wspieranie kształcenia podyplomowego lekarzy w dziedzinach istotnych z punktu widzenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych Polski (FERS1)

1 stycznia 2024 r. Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego rozpoczęło realizację projektu w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dziedziny objęte wsparciem ze środków UE – specjalizacje realizowane w nowym trybie modułowym:

 1. choroby wewnętrzne,
 2. medycyna rodzinna,
 3. chirurgia ogólna,
 4. pediatria,
 5. geriatria,
 6. psychiatria,
 7. psychiatria dzieci i młodzieży,
 8. onkologia kliniczna,
 9. chirurgia onkologiczna,
 10. radioterapia onkologiczna,
 11. patomorfologia,
 12. hematologia.

Całkowita wartość projektu: 135 600 000,00 zł

Wartość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej: 111 897 120,00 zł

Okres realizacji projektu: 01.01.2024 r. – 30.11.2029 r.

Cel projektu

Celem projektu jest zwiększenie liczby lekarzy specjalistów w deficytowych dziedzinach medycyny z punktu widzenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych Polski oraz liczby lekarzy udzielających świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej (POZ).

Analiza potrzeb demograficznych i epidemiologicznych wskazuje na konieczność wspierania kształcenia podyplomowego lekarzy w zakresie:

 • kształcenia specjalizacyjnego z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej i medycyny ogólnej na poziomie specjalistycznym (choroby wewnętrzne, medycyna rodzinna, chirurgia ogólna, pediatria, geriatria, psychiatria oraz psychiatria dzieci i młodzieży);
 • kształcenia specjalizacyjnego w obszarze onkologii (onkologia kliniczna, chirurgia onkologiczna, radioterapia onkologiczna, patomorfologia, hematologia);
 • kształcenia podyplomowego lekarzy udzielających świadczeń w ramach podstawowej opieki zdrowotnej.

W ramach projektu planowana jest organizacja ok. 2500 obowiązkowych kursów specjalizacyjnych zgodnie z programami specjalizacji, w liczbie i rozmieszczeniu gwarantującym pełną dostępność do kursów. Wsparcie obejmie także dofinansowanie kosztów podróży i noclegu ponoszonych przez lekarzy związanych z ich udziałem w obowiązkowych kursach stacjonarnych oraz obowiązkowych stażach specjalizacyjnych, które są realizowane poza miejscem zamieszkania.

Ponadto dla uczestników projektu, zostanie przeprowadzonych ok. 50 kursów z zakresu komunikacji oraz wykonywania wybranych specjalistycznych procedur medycznych lub diagnostycznych. Będą także dofinansowane koszty związane z udziałem lekarzy-uczestników projektu w krajowych i zagranicznych konferencjach szkoleniowych, typu INTERNA Krajowa Konferencja Szkoleniowa Towarzystwa Internistów Polskich lub coroczny Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej.

Realizacja KPON

Uczestnicy projektu lub ich pełnomocnicy i przedstawiciele oraz instytucje uczestniczące we wdrażaniu funduszy Unii Europejskiej, strona społeczna (stowarzyszenia, fundacje) mają możliwość zgłaszania podejrzenia niezgodności Projektu FERS1 z postanowieniami KPON za pomocą:

 1. poczty tradycyjnej – w formie listownej na adres Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa; Ministerstwo Zdrowia,  ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa;
 1. skrzynki nadawczej e-puap Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej lub Ministerstwa Zdrowia.

 (w każdym powyższym przypadku uznaje się zgłoszenie za przekazane w formie pisemnej).

Belka z logo Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego, flagą Rzeczypospolitej Polskiej, flagą Unii Europejskiej z podpisem Dofinansowane przez Unię Europejską i logo Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego