Dział Obsługi Działalności Naukowej i Współpracy z Zagranicą


Kierownik Działu
mgr Lilija Harmoza
telefon 22 5601 061
lilija.harmoza@cmkp.edu.pl

Z-ca Kierownika
mgr Joanna Miernik
Sprawy dotyczące prac badawczych
tel. 22 5601 068
joanna.miernik@cmkp.edu.pl

Justyna Krawczyk
Koordynator systemu POL-on
Sprawy dotyczące prac badawczych
tel. 22 5601 048,
justyna.krawczyk@cmkp.edu.pl

Wioletta Adamczyk
Sprawy dotyczące awansów naukowych
tel. 22 5601 062
wioletta.adamczyk@cmkp.edu.pl

Agata Szczepańska
Kierownik Administracyjny Projektu pt.
„Budowanie zaufania do szczepień ochronnych

z wykorzystaniem najnowszych narzędzi komunikacji
i wpływu społecznego”
tel. 22 5601 063
agata.szczepanska@cmkp.edu.pl