Dział Obsługi Działalności Naukowej i Współpracy z Zagranicą

Kierownik Działu
mgr Lilija Harmoza
telefon 22 5601 061
lilija.harmoza@cmkp.edu.pl

Z-ca Kierownika
mgr Joanna Miernik
Sprawy dotyczące prac badawczych
tel. 22 5601 068
joanna.miernik@cmkp.edu.pl

mgr Justyna Krawczyk
Koordynator systemu POL-on
Sprawy dotyczące prac badawczych
tel. 22 5601 048
justyna.krawczyk@cmkp.edu.pl

mgr Wioletta Adamczyk
Sprawy dotyczące awansów naukowych
tel. 22 5601 062
wioletta.adamczyk@cmkp.edu.pl

mgr Katarzyna Włodarczyk
Sprawy dotyczące prac badawczych
tel. 22 5601 136
katarzyna.wlodarczyk@cmkp.edu.pl

mgr Agata Szczepańska
Kierownik Administracyjny Projektu pt.
„Budowanie zaufania do szczepień ochronnych z wykorzystaniem najnowszych narzędzi komunikacji i wpływu społecznego”
tel. 22 5601 063
agata.szczepanska@cmkp.edu.pl

Łukasz Nowak
tel. 22 5601 064
ul. Schroegera 82, pokój 203
01-828 Warszawa
lukasz.nowak@cmkp.edu.pl