Dział Obsługi Działalności Naukowej i Współpracy z Zagranicą


Kierownik Działu
mgr Lilija Harmoza
telefon 22-5601-061
lilija.harmoza@cmkp.edu.pl

Z-ca Kierownika
mgr Joanna Miernik
Sprawy dotyczące prac badawczych

telefon 22-5601-060
joanna.miernik@cmkp.edu.pl
tel. 22 5601- 062 / 048 / 063,
fax. 22 5693-884

Justyna Krawczyk
Koordynator systemu POL-on

tel. 22 5601 048,
justyna.krawczyk@cmkp.edu.pl