Umiejętności zawodowe lekarzy i lekarzy dentystów

Szanowni Państwo,

w dniu 8 lipca 2023 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 czerwca 2023 r. w sprawie umiejętności zawodowych lekarzy i lekarzy dentystów.

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty: Certyfikat umiejętności zawodowej przyznają towarzystwa naukowe o zasięgu krajowym prowadzące działalność naukową co najmniej przez 5 lat poprzedzających datę złożenia wniosku oraz państwowe instytuty badawcze właściwe dla danej umiejętności zawodowej i wpisane do rejestru prowadzonego w formie ewidencyjno-informatycznej przez dyrektora CMKP.

Aby zgłosić towarzystwo naukowe lub państwowy instytut badawczy do rejestru należy przesłać do CMKP wypełniony i podpisany formularz zgłoszenia oraz dołączyć wymienione w formularzu dokumenty.

Formularz zgłoszenia towarzystwa naukowego lub państwowego instytutu badawczego do rejestru w celu przyznawania certyfikatów umiejętności zawodowych

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 czerwca 2023 r. w sprawie umiejętności zawodowych lekarzy i lekarzy dentystów