Szkoła Nauk Medycznych

Spis Klinik i Zakładów Szkoły Nauk Medycznych wraz z wyszukiwarką kontaktów 2022 (plik PDF)

Dyrektor Szkoły Nauk Medycznych – dziekan

Dr hab. n. med. Michał Mączewski, prof. CMKP

Prodziekani

Prof. dr hab. n. med. Agnieszka Piekiełko – Witkowska
Prof. dr hab. n. med. Artur Niedzielski
Prof. dr hab. n. med. Irena Walecka

Dziekanat Szkoły Nauk Medycznych

Kierownik Dziekanatu SNM
mgr Małgorzata Kiszkowiak
tel. 22 56 93 868
malgorzata.kiszkowiak@cmkp.edu.pl


Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Klinika Chirurgii Dziecięcej i Urologii Dziecięcej
Klinika Chirurgii Gastroenterologicznej i Transplantologii
Klinika Chirurgii Kolorektalnej, Ogólnej i Onkologicznej
Klinika Chirurgii Naczyniowej i Angiologii
II Klinika Chirurgii Naczyniowej i Angiologii
Klinika Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Bariatrycznej
Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Żywienia Klinicznego
Klinika Chirurgii Plastycznej
Klinika Chirurgii Urazowej Narządu Ruchu i Ortopedii
Klinika Chirurgii Urazów Wielonarządowych
Klinika Chorób Kręgosłupa i Ortopedii
Klinika Chorób Układu Krążenia
Klinika Chorób Serca
Klinika Chorób Wewnętrznych, Nefrologii i Transplantologii
Katedra i Klinika Dermatologii i Dermatologii Dziecięcej
Klinika Endokrynologii
Pracownia EndoLab
II Klinika Gastroenterologii
Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Gerontokardiologii
Klinika Geriatrii
Klinika Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej
Klinika Kardiochirurgii
Klinika Kardiologii
Klinika Kardiologii Inwazyjnej
Katedra i Klinika Krążenia Płucnego, Chorób Zakrzepowo-Zatorowych i Kardiologii
Klinika Nefrologii, Chorób Wewnętrznych i Medycyny Rodzinnej
Klinika Neonatologii
Klinika Neurologii i Epileptologii
Klinika Neurochirurgii i Urazów Układu Nerwowego
Klinika Okulistyki
Klinika Onkologii
Klinika Onkologii i Chorób Piersi
Klinika Ortopedii
Klinika Ortopedii i Reumoortopedii
Klinika Ortopedii, Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej
Klinika Otolaryngologii
Klinika Otorynolaryngologii Dziecięcej
Klinika Pediatrii
II Klinika Pediatrii
I Klinika Położnictwa i Ginekologii
II Klinika Położnictwa i Ginekologii
Klinika Położnictwa, Perinatologii i Neonatologii
Klinika Psychiatrii
Klinika Rehabilitacji
Klinika Urologii
II Klinika Urologii
Katedra i Klinika Gastroenterologii, Hepatologii i Onkologii Klinicznej
Katedra i Klinika Hematologii i Transfuzjologii
Katedra Gastroenterologii Dziecięcej
Katedra Kardiochirurgii
Katedra Kardiologii Dziecięcej
Katedra Medycyny Sportowej
Katedra Nefrologii Dziecięcej
Katedra Neurologii Dziecięcej
Katedra Onkologii Dziecięcej
Zakład Biochemii i Biologii Molekularnej
Zakład Immunologii Translacyjnej i Eksperymentalnej Intensywnej Terapii 
Zakład Diagnostyki Radiologicznej i Obrazowej
Zakład Endoskopii Otorynolaryngologicznej
Zakład Fizjologii Klinicznej
Zakład Biologii Komórki i Immunologii
Zakład Kardiologii Perinatalnej i Wad Wrodzonych
Zakład Kardioonkologii 
Zakład Neuroendokrynologii Klinicznej
Zakład Onkologii Molekularnej i Translacyjnej
Zakład Patomorfologii
Zakład Położnictwa
Zakład Radioterapii
Zakład Seksuologii Medycznej i Psychoterapii
Zakład Opiniowania Medycznego
Zakład Zdrowia Prokreacyjnego
Pracownia Echokardiografii
Centrum Alergologii, Pneumonologii i Medycyny Ratunkowej – Ośrodek Symulacji
Zakład Medycyny Ratunkowej
Centrum Stomatologii
Ośrodek Kształcenia Lekarzy Rodzinnych