Szkoła Nauk Medycznych

Spis Klinik i Zakładów Szkoły Nauk Medycznych wraz z wyszukiwarką kontaktów 2022

Dyrektor Szkoły Nauk Medycznych – dziekan

Dr hab. n. med. Michał Mączewski, prof. CMKP

Prodziekani

Prof. dr hab. n. med. Agnieszka Piekiełko – Witkowska
Prof. dr hab. n. med. Artur Niedzielski
Dr hab. n. med. Irena Herniczek-Walecka, prof. CMKP

Dziekanat Szkoły Nauk Medycznych

Kierownik Dziekanatu SNM
mgr Małgorzata Kiszkowiak
tel. 22 56 93 868
malgorzata.kiszkowiak@cmkp.edu.pl


Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Klinika Chirurgii Dziecięcej i Urologii Dziecięcej
Klinika Chirurgii Gastroenterologicznej i Transplantologii
Klinika Chirurgii Kolorektalnej, Ogólnej i Onkologicznej
Klinika Chirurgii Naczyniowej i Angiologii
II Klinika Chirurgii Naczyniowej i Angiologii
Klinika Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Bariatrycznej
Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Żywienia Klinicznego
Klinika Chirurgii Plastycznej
Klinika Chirurgii Urazowej Narządu Ruchu i Ortopedii
Klinika Chirurgii Urazów Wielonarządowych
Klinika Chorób Kręgosłupa i Ortopedii
Klinika Chorób Układu Krążenia
Klinika Chorób Serca
Klinika Chorób Wewnętrznych, Nefrologii i Transplantologii
Klinika Dermatologii
Klinika Endokrynologii
II Klinika Gastroenterologii
Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Gerontokardiologii
Klinika Geriatrii
Klinika Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej
Klinika Kardiochirurgii
Klinika Kardiologii
Klinika Kardiologii Inwazyjnej
Katedra i Klinika Krążenia Płucnego, Chorób Zakrzepowo-Zatorowych i Kardiologii
Klinika Nefrologii i Chorób Wewnętrznych
Klinika Neonatologii
Klinika Neurologii i Epileptologii
Klinika Neurochirurgii i Urazów Układu Nerwowego
Klinika Okulistyki
Klinika Onkologii
Klinika Onkologii i Chorób Piersi
Klinika Ortopedii
Klinika Ortopedii i Reumoortopedii
Klinika Ortopedii, Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej
Klinika Otolaryngologii
Klinika Otorynolaryngologii Dziecięcej
Klinika Pediatrii
II Klinika Pediatrii
I Klinika Położnictwa i Ginekologii
II Klinika Położnictwa i Ginekologii
Klinika Psychiatrii
Klinika Rehabilitacji
Klinika Urologii
II Klinika Urologii
Katedra i Klinika Gastroenterologii, Hepatologii i Onkologii Klinicznej
Katedra i Klinika Hematologii i Transfuzjologii
Katedra Gastroenterologii Dziecięcej
Katedra Kardiochirurgii
Katedra Kardiologii Dziecięcej
Katedra Nefrologii Dziecięcej
Katedra Neurologii Dziecięcej
Katedra Onkologii Dziecięcej
Zakład Biochemii i Biologii Molekularnej
Zakład Immunologii Translacyjnej i Eksperymentalnej Intensywnej Terapii 
Zakład Diagnostyki Radiologicznej i Obrazowej
Zakład Endoskopii Otorynolaryngologicznej
Zakład Fizjologii Klinicznej
Zakład Biologii Komórki i Immunologii
Zakład Kardiologii Perinatalnej i Wad Wrodzonych
Zakład Kardioonkologii 
Zakład Neuroendokrynologii Klinicznej
Zakład Onkologii Molekularnej i Translacyjnej
Zakład Patomorfologii
Zakład Położnictwa
Zakład Radioterapii
Zakład Seksuologii Medycznej i Psychoterapii
Zakład Szkolenia Biegłych
Zakład Opiniowania Medycznego
Zakład Zdrowia Prokreacyjnego
Pracownia Echokardiografii
Centrum Alergologii, Pneumonologii i Medycyny Ratunkowej – Ośrodek Symulacji
Zakład Medycyny Ratunkowej
Centrum Stomatologii
Ośrodek Kształcenia Lekarzy Rodzinnych