Szkoła Nauk Medycznych

Spis Klinik i Zakładów Szkoły Nauk Medycznych wraz z wyszukiwarką kontaktów

Dyrektor Szkoły Nauk Medycznych – dziekan

Dr hab. n. med. Michał Mączewski, prof. CMKP

Prodziekani

Dr hab. n. med. Grzegorz Madycki, prof. CMKP
Prof. dr hab. n. med. Agnieszka Piekiełko – Witkowska
Dr hab. n. med. Artur Niedzielski, prof. CMKP

Dziekanat Szkoły Nauk Medycznych

p.o. Z-cy Kierownika Dziekanatu SNM
Teresa Witkowska
tel. 22 56 93 754
teresa.witkowska@cmkp.edu.pl


Centrum Alergologii, Pneumonologii i Medycyny Ratunkowej – Ośrodek Symulacji
Centrum Symulacji Endoskopowej
Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Klinika Chirurgii Dziecięcej i Urologii Dziecięcej
Klinika Chirurgii Gastroenterologicznej i Transplantologii
Klinika Chirurgii Kolorektalnej, Ogólnej i Onkologicznej
Klinika Chirurgii Naczyniowej i Angiologii
II Klinika Chirurgii Naczyniowej i Angiologii
Klinika Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Przewodu Pokarmowego
Klinika Chirurgii Ogólnej i Żywienia Klinicznego
Klinika Chirurgii Plastycznej
Klinika Chirurgii Urazowej Narządu Ruchu i Ortopedii
Klinika Chorób Kręgosłupa i Ortopedii
Klinika Chorób Serca
Klinika Chorób Wewnętrznych, Nefrologii i Transplantologii
Klinika Dermatologii
Klinika Endokrynologii
Katedra Gastroenterologii Dziecięcej
Katedra Kardiologii Dziecięcej
Katedra i Klinika Gastroenterologii, Hepatologii i Onkologii Klinicznej
Klinika Geriatrii, Chorób Wewnętrznych i Chorób Metabolicznych Kości
Klinika Geriatrii
Katedra i Klinika Hematologii i Transfuzjologii
Klinika Ginekologii Onkologicznej i Położnictwa
Klinika Kardiochirurgii
Klinika Kardiologii
Klinika Kardiologii Inwazyjnej
Klinika Krążenia Płucnego, Chorób Zakrzepowo-Zatorowych i Kardiologii
Katedra Nefrologii Dziecięcej
Klinika Nefrologii i Chorób Wewnętrznych
Klinika Neonatologii
Klinika Neurologii i Epileptologii
Katedra Neurologii Dziecięcej
Klinika Neurochirurgii i Urazów Układu Nerwowego
Katedra Onkologii Dziecięcej
Klinika Okulistyki
Klinika Onkologii
Klinika Onkologii i Chorób Piersi
Klinika Ortopedii
Klinika Ortopedii i Reumoortopedii
Klinika Ortopedii, Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej
Klinika Otolaryngologii
Klinika Otorynolaryngologii Dziecięcej
Klinika Pediatrii
II Klinika Pediatrii
I Klinika Położnictwa i Ginekologii
II Klinika Położnictwa i Ginekologii
Klinika Psychiatrii
Klinika Radioterapii Onkologicznej
Klinika Urologii
II Klinika Urologii
Pracownia Cytometrii Przepływowej
Zakład Biochemii i Biologii Molekularnej
Zakład Cytologii Klinicznej
Zakład Diagnostyki Radiologicznej i Obrazowej
Zakład Endoskopii
Zakład Kardiologii Perinatalnej i Wad Wrodzonych
Zakład Fizjologii Klinicznej
Zakład Immunohematologii
Zakład Medycyny Ratunkowej
Zakład Neuroendokrynologii Klinicznej
Zakład Patomorfologii
Zakład Położnictwa
Zakład Radioterapii
Zakład Seksuologii Medycznej i Psychoterapii
Zakład Zdrowia Prokreacyjnego
Ośrodek Kształcenia Lekarzy Rodzinnych