Lekarze i lekarze dentyści

Szanowni Państwo,

Rekrutacja na kursy specjalizacyjne w 2022 roku odbywa się w następujący sposób:

  1. Lekarze posiadający Elektroniczne Karty Specjalizacyjne (EKS) na kursy specjalizacyjne zgłaszają się poprzez System Monitorowania Kształcenia (SMK).
  2. Lekarze posiadający papierową Kartę Specjalizacyjną na kursy specjalizacyjne zgłaszają się poprzez stronę internetową CMKP.
  3. Rekrutacja na kursy doskonalące odbywa się poprzez stronę CMKP lub zgodnie z informacją podaną w polu „Zgłoszenia na kurs” w szczegółach kursu.

UWAGA!!!   Zgłoszenie na kurs jest jednoznaczne z zaakceptowaniem „Zasad zgłaszania się na kursy…” https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2020/11/Zasady-zglaszania-sie-na-kursy-i-inne-formy-ksztalcenia-podyplomowego-2020.pdf


UWAGA!!!

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w programach specjalizacji lekarskich, lekarze realizujący moduł podstawowy z chorób wewnętrznych, pediatrii, chirurgii ogólnej, otorynolaryngologii lub patomorfologii będą przyjmowani na kursy z modułów specjalistycznych pod warunkiem zrealizowania i zaliczenia danego modułu podstawowego.

Ważny komunikat Dyrektora CMKP w sprawie uznania dorobku naukowego i zawodowego w nowych dziedzinach medycyny

Załącznik do komunikatu Dyrektora CMKP (Styczeń 2017)

Ważne komunikaty dla lekarzy i lekarzy dentystów


Kursy specjalizacyjne i doskonalące

Zasady zgłaszania się na kursy i inne formy kształcenia podyplomowego

2021_Zarządzenie OBOWIĄZUJĄCE OD 3 SIERPNIA 2021_90_2021 w sprawie wprowadzenia do stosowania Regulaminu kursów szkoleniowych organizowanych przez CMKP

Wzory wniosków:

Wniosek-kurs-specjalizacyjny-2022 dla jednostek CMKP 

Wniosek kurs specjalizacyjny 2022 dla jednostek zewnętrznych

Wniosek kurs doskonalący organizowany przez jednostki zewnętrzne 2021 r.

Wniosek na kurs doskonalący organizowany przez CMKP

Wykazy kursów:

Wykaz kursów specjalizacyjnych modułowych na rok 2022

Wykaz kursów specjalizacyjnych dotychczasowych na rok 2022

Wykaz kursów doskonalących na rok 2022

 


Modułowe programy specjalizacji (od 1.10.2014) – AKTUALIZACJA 2018

Specjalizacje lekarskie
Specjalizacje lekarsko-dentystyczne

Programy specjalizacji dotychczasowych (przed 1.10.2014) – AKTUALIZACJA 2018

Specjalności lekarsko-stomatologiczne AKTUALIZACJA 2018
Specjalności podstawowe AKTUALIZACJA 2018
Specjalności szczegółowe AKTUALIZACJA 2018
Archiwalny wykaz programów specjalizacji

Rozporządzenia Ministra Zdrowia

UWAGA! Teksty aktów prawnych prezentowane na stronach internetowych CMKP nie stanowią źródła prawa. Zgodnie z Konstytucją RP oraz ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. 62, poz. 718 z późn. zm.) jedyne źródło prawa na terenie RP stanowią akty normatywne ogłaszane w dziennikach urzędowych.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 maja 2019 w sprawie programu kursu w dziedzinie medycyny rodzinnej

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 stycznia 2013 w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 września 2008 zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 stycznia 2007 zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2005 w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów