Lekarze i lekarze dentyści

Szanowni Państwo,

Rekrutacja na kursy specjalizacyjne w 2020 roku odbywa się w następujący sposób:

  1. Lekarze posiadający Elektroniczne Karty Specjalizacyjne (EKS) na kursy specjalizacyjne zgłaszają się poprzez System Monitorowania Kształcenia (SMK).
  2. Lekarze posiadający papierową Kartę Specjalizacyjną na kursy specjalizacyjne zgłaszają się poprzez stronę internetową CMKP.
  3. Rekrutacja na kursy doskonalące odbywa się poprzez stronę CMKP lub zgodnie z informacją podaną w polu „Zgłoszenia na kurs” w szczegółach kursu.

UWAGA!!!

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w programach specjalizacji lekarskich, lekarze realizujący moduł podstawowy z chorób wewnętrznych, pediatrii, chirurgii ogólnej, otorynolaryngologii lub patomorfologii będą przyjmowani na kursy z modułów specjalistycznych pod warunkiem zrealizowania i zaliczenia danego modułu podstawowego.

Ważny komunikat Dyrektora CMKP w sprawie uznania dorobku naukowego i zawodowego w nowych dziedzinach medycyny

Załącznik do komunikatu Dyrektora CMKP (Styczeń 2017)


Zgodnie z art.19g ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty kursy szkoleniowe objęte programem danej specjalizacji mogą być prowadzone przez jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 19 ust. 1, wyłącznie po uzyskaniu pozytywnej opinii konsultanta krajowego w danej dziedzinie medycyny oraz po uzyskaniu wpisu na listę prowadzoną przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego.

Modułowe programy specjalizacji (od 1.10.2014) – AKTUALIZACJA 2018

Specjalizacje lekarskie
Specjalizacje lekarsko-dentystyczne

Programy specjalizacji dla lekarzy, którzy rozpoczęli specjalizację
zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia z dn. 6 sierpnia 2001 r.

Specjalności lekarsko-stomatologiczne AKTUALIZACJA 2018
Specjalności podstawowe AKTUALIZACJA 2018
Specjalności szczegółowe AKTUALIZACJA 2018

Kursy specjalizacyjne i doskonalące

Wykaz kursów specjalizacyjnych modułowych na rok 2020

Wykaz kursów – Specjalizacje dotychczasowe (przed 1.10.2014)

Wykaz kursów doskonalących na rok 2020