Diagności Laboratoryjni

Kształcenie specjalizacyjne diagnostów laboratoryjnych

Szanowni Państwo,

Informujemy, że na podstawie Art. 30b ust. 16. Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (Dz.U. 206.2245 z późn. zm.) Dyrektor CMKP publikuje na swojej stronie internetowej  i w SMK listę staży kierunkowych oraz listę kursów specjalizacyjnych, objętych programem specjalizacji, które zawierają:

  1. Nazwę i siedzibę podmiotu, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, lub imię, nazwisko i adres osoby fizycznej prowadzącej kurs specjalizacyjny;
  2. Termin, miejsce oraz liczbę osób mogących uczestniczyć w stażu kierunkowym albo kursie specjalizacyjnym.

Zgodnie z Art. 30b ust. 17. w/w ustawy Jednostki szkolące i podmioty, o których mowa w ust. 2 pkt 3, przekazują na bieżąco do CMKP informacje niezbędne do prowadzenia staży kierunkowych i kursów specjalizacyjnych,  za pomocą SMK.

Do czasu wprowadzenia w SMK funkcjonalności umożliwiającej zbieranie powyższych danych prosimy o wypełnienie poniższego formularza i przesłanie go pocztą na adres CMKP.

Informacje wymagane w celu uzyskania wpisu na listę staży kierunkowych dla diagnostów laboratoryjnych (który znajduję się na stronie)

Informacje wymagane w celu uzyskania wpisu na listę kursów specjalizacyjnych dla diagnostów laboratoryjnych (wersja 2019)

Ważne komunikaty dla Diagnostów laboratoryjnych1. Cytomorfologia medyczna (027)

Aktualny program specjalizacji
Cytomorfologia medyczna – program podstawowy – 2018
PIŚMIENNICTWO dla osób realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie cytomorfologii medycznej 2021
Archiwalny program specjalizacji
Cytomorfologia medyczna – program podstawowy – 2007


2. Epidemiologia (029)

Aktualne programy specjalizacji
1 – Epidemiologia – program podstawowy – 2018
2 – Epidemiologia – program uzupełniający – 2018
PIŚMIENNICTWO dla osób realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie epidemiologii 2021
Archiwalne programy specjalizacji
1 – Epidemiologia – program podstawowy – 2007
2 – Epidemiologia – program uzupełniający – 2007


3. Laboratoryjna diagnostyka medyczna (020)

Aktualne programy specjalizacji
1 – Laboratoryjna diagnostyka medyczna – program podstawowy – 2018
2 – Laboratoryjna diagnostyka medyczna – program uzupełniający – 2018

PIŚMIENNICTWO dla osób realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie laboratoryjna diagnostyka medyczna 2021

Archiwalne programy specjalizacji
1 – Laboratoryjna diagnostyka medyczna – program podstawowy – 2005
2 – Laboratoryjna diagnostyka medyczna – program uzupełniający – 2005


4. Laboratoryjna genetyka medyczna (021)

Aktualne programy specjalizacji
1 – Laboratoryjna genetyka medyczna – program podstawowy – 2018
2 – Laboratoryjna genetyka medyczna – program uzupełniający – 2018
Archiwalne programy specjalizacji
1 – Laboratoryjna genetyka medyczna – program podstawowy – 2004
2 – Laboratoryjna genetyka medyczna – program uzupełniający – 2004


5. Laboratoryjna genetyka sądowa (035)

Aktualny program specjalizacji
Laboratoryjna genetyka sądowa – program podstawowy – 2018
PIŚMIENNICTWO dla osób realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie laboratoryjnej genetyki sadowej 2021
Archiwalny program specjalizacji
Laboratoryjna genetyka sądowa – program podstawowy – 2015


6. Laboratoryjna hematologia medyczna (022)

Aktualne programy specjalizacji
1 – Laboratoryjna hematologia medyczna – program podstawowy – 2016
2 – Laboratoryjna hematologia medyczna – program uzupełniający dla diagnostów laboratoryjnych posiadających specjalizację I stopnia w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej/analityki klinicznej – 2016
3 – Laboratoryjna hematologia medyczna – program uzupełniający dla diagnostów laboratoryjnych posiadających specjalizację I stopnia w dziedzinie chorób wewnętrznych lub pediatrii – 2016
4 – Laboratoryjna hematologia medyczna – program uzupełniający dla diagnostów laboratoryjnych posiadających specjalizację I stopnia w dziedzinie transfuzjologii – 2016

PIŚMIENNICTWO dla osób realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie laboratoryjnej hematologii medycznej 2020
Archiwalny program specjalizacji
Laboratoryjna-hematologia medyczna 2004


7. Laboratoryjna immunologia medyczna (023)

Aktualne programy specjalizacji
1 – Laboratoryjna immunologia medyczna – program podstawowy – 2018
2 – Laboratoryjna immunologia medyczna – program uzupełniający – 2018
PIŚMIENNICTWO dla osób realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie laboratoryjnej immunologii medycznej 2021
Archiwalny program specjalizacji
Laboratoryjna _immunologia_medyczna – program podstawowy – 2004


8. Laboratoryjna parazytologia medyczna (028)

Aktualne programy specjalizacji
1 – Laboratoryjna parazytologia medyczna – program podstawowy – 2018
2 – Laboratoryjna parazytologia medyczna – program uzupełniający – 2018
PIŚMIENNICTWO dla osób realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie laboratoryjnej parazytologii medycznej 2021
Archiwalne programy specjalizacji
1 – Laboratoryjna parazytologia medyczna – program podstawowy – 2007
2 – Laboratoryjna parazytologia medyczna – program uzupełniający – 2007


9. Laboratoryjna toksykologia medyczna (026)

Aktualne programy specjalizacji
1 – Laboratoryjna toksykologia medyczna – program podstawowy – 2018
2 – Laboratoryjna toksykologia medyczna – program uzupełniający – 2018
PIŚMIENNICTWO dla osób realizujących ksztalcenie specjalizacyjne w dziedzinie laboratoryjnej toksykologii medycznej 2021
Archiwalne programy specjalizacji
1 – Laboratoryjna toksykologia medyczna – program podstawowy – 2004
2 – Laboratoryjna toksykologia medyczna – program uzupełniający – 2004


10. Laboratoryjna toksykologia sądowa (036)

Aktualny program specjalizacji
Laboratoryjna toksykologia sądowa – program podstawowy – 2018
PIŚMIENNICTWO dla osób realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie laboratoryjnej toksykologii sądowej 2021
Archiwalny program specjalizacji
Laboratoryjna toksykologia sądowa – program podstawowy – 2015


11. Laboratoryjna transfuzjologia medyczna (025)

Aktualne programy specjalizacji
1 – Laboratoryjna transfuzjologia medyczna – program podstawowy – 2018
2 – Laboratoryjna transfuzjologia medyczna – program uzupełniający – 2018
PIŚMIENNICTWO dla osób realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie laboratoryjnej transfuzjologii medycznej 2021
ARCHIWALNE PROGROGRAMY SPECJALIZACJI
1 – Laboratoryjna transfuzjologia medyczna – program podstawowy – 2004
2 – Laboratoryjna transfuzjologia medyczna – program uzupełniający – 2004


12. Mikrobiologia medyczna (024)

Aktualny program specjalizacji
Mikrbiologia medyczna – program odstawowy – 2018
PIŚMIENNICTWO dla osób realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie mikrobiologii medycznej 2021
Archiwalne programy specjalizacji
1 – Mikrobiologia medyczna – program podstawowy – 2005
2 – Mikrobiologia medyczna – program uzupełniający – 2005


13. Zdrowie publiczne (008)

Aktualne programy specjalizacji
Zdrowie publiczne – program podstawowy-2020
Zdrowie publiczne – program uzupełniający – 2020
PIŚMIENNICTWO dla osób realizujących kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie zdrowia publicznego 2021
Archiwalne programy specjalizacji
1 – Zdrowie publiczne – program podstawowy – 2004
2 – Zdrowie publiczne – program uzupełniający – 2004


14. Zdrowie środowiskowe (009)

Archiwalne programy specjalizacji
1 – Zdrowie środowiskowe – program podstawowy – 2004
2 – Zdrowie środowiskowe – program uzupełniający – 2004


Lista ministra podmiotów uprawnionych do prowadzenia staży kierunkowych w ramach specjalizacji diagnostów laboratoryjnych

Lista ministra podmiotów uprawnionych do prowadzenia staży kierunkowych w ramach specjalizacji diagnostów laboratoryjnych – stan na dzień 16.06.2018  ( lista jednostek, w których mogą odbywać staże tylko osoby posiadające papierowe karty specjalizacji)

DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA – 23.01.2020

EPIDEMIOLOGIA 23.01.2020

LABORATORYJNA GENETYKA MEDYCZNA – 23.01.2020

LABORATORYJNA HEMATOLOGIA MEDYCZNA – 23.01.2020

LABORATORYJNA IMMUNOLOGIA MEDYCZNA – 23.01.2020

LABORATORYJNA PARAZYTOLOGIA MEDYCZNA – 23.01.2020

LABORATORYJNA TRANSFUZJOLOGIA MEDYCZNA – 23.01.2020

MIKROBIOLOGIA MEDYCZNA – 23.01.2020

ZDROWIE PUBLICZNE – 23.01.2020