Władze


Dyrektor

prof. dr hab. n. med. Ryszard Gellert


Z-ca Dyrektora ds. Dydaktycznych i Naukowych – Prorektor

prof. dr hab. n. med. Wojciech BikZ-ca Dyrektora ds. Kadr Medycznych – Prorektor

prof. dr hab. n. med. Wojciech ZgliczyńskiZ-ca Dyrektora ds. Operacyjnych

mgr inż. Zbigniew PiotrowskiKwestor

mgr inż. Katarzyna TomaszewskaPełnomocnik Dyrektora ds. nowych projektów realizowanych w CMKP, współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej

dr hab. n. med. Joanna Jędrzejczak,
prof. CMKPPełnomocnik Dyrektora ds. projektu POWER

prof. dr hab. n. med. Jadwiga Słowińska-SrzednickaPełnomocnik Dyrektora ds. Współpracy Naukowej

prof. dr hab. n. med. Ewa HennigPełnomocnik Dyrektora ds. harmonizacji procesu szkolenia specjalizacyjnego

lek. Zbigniew WęgrzynPełnomocnik Dyrektora ds. Informatyzacji

mgr inż. Michał ŚwiątekPełnomocnik Dyrektora ds. Komunikacji i Promocji

Anna Tomczyk-CzerwińskaPełnomocnik Dyrektora ds. kształcenia podyplomowego ratowników medycznych

mgr Marta Opałka