Władze

Wojciech Bik
Z-ca Dyrektora ds. Dydaktycznych i Naukowych – Prorektor
prof. dr hab. n. med. Wojciech Bik

Ryszard Gellert
Dyrektor
prof. dr hab. n. med. Ryszard Gellert

Wojciech Zgliczyński
Z-ca Dyrektora ds. Kadr Medycznych – Prorektor
prof. dr hab. n. med. Wojciech Zgliczyński


Zbigniew Piotrowski
Z-ca Dyrektora ds. Operacyjnych
mgr inż. Zbigniew Piotrowski

Katarzyna Tomaszewska
Kwestor
mgr inż. Katarzyna Tomaszewska


Pełnomocnik Dyrektora ds. nowych projektów realizowanych w CMKP, współfinansowanych ze środków pochodzących z UE
dr hab. n. med. Joanna Jędrzejczak, prof. CMKP

Jadwiga Słowińska-Srzednicka
Pełnomocnik Dyrektora ds. projektu POWER
prof. dr hab. n. med. Jadwiga Słowińska-Srzednicka

Ewa Hennig
Pełnomocnik Dyrektora ds. Współpracy Naukowej
prof. dr hab. n. med. Ewa Hennig

Zbigniew Wegrzyn
Pełnomocnik Dyrektora ds. harmonizacji procesu
szkolenia specjalizacyjnego
lek. Zbigniew WęgrzynPełnomocnik Dyrektora ds. Informatyzacji
mgr inż. Michał Świątek


Pełnomocnik Dyrektora ds. kształcenia podyplomowego
ratowników medycznych
mgr Marta Opałka