Władze

Ryszard Gellert

Dyrektor

prof. dr hab. n. med. Ryszard Gellert

Wojciech Bik

Z-ca Dyrektora ds. Dydaktycznych i Naukowych – Prorektor

prof. dr hab. n. med. Wojciech Bik

Wojciech Zgliczyński

Z-ca Dyrektora ds. Kadr Medycznych – Prorektor

prof. dr hab. n. med. Wojciech Zgliczyński

Zbigniew Piotrowski

Z-ca Dyrektora ds. Operacyjnych - Kanclerz

mgr inż. Zbigniew Piotrowski

Katarzyna Tomaszewska

Kwestor

mgr inż. Katarzyna Tomaszewska

Joanna Jedrzejczak

Pełnomocnik Dyrektora ds. nowych projektów realizowanych w CMKP, współfinansowanych ze środków pochodzących z UE

dr hab. n. med. Joanna Jędrzejczak, prof. CMKP

Jadwiga Słowińska-Srzednicka

Pełnomocnik Dyrektora ds. projektu POWER

prof. dr hab. n. med. Jadwiga Słowińska-Srzednicka

Ewa Hennig

Pełnomocnik Dyrektora ds. Współpracy Naukowej

prof. dr hab. n. med. Ewa Hennig

Michal Swiatek

Pełnomocnik Dyrektora ds. Informatyzacji

mgr inż. Michał Świątek

Marta Opalka

Pełnomocnik Dyrektora ds. kształcenia podyplomowego ratowników medycznych

mgr Marta Opałka

Pełnomocnik Dyrektora ds. rozwoju naukowego i innowacji

Prof. dr hab. n. med. Agnieszka Piekiełko-Witkowska