Szpitale kliniczne

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. Witolda Orłowskiego (CMKP) działa od 1957 r., choć jego tradycje sięgają okresu przedwojennego. Obecnie jest on jednostką organizacyjną Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego.
Profesjonalna kadra, pełne zaplecze diagnostyczne, nowoczesny sprzęt medyczny, ukształtowane długoletnią tradycją – troska i życzliwość dla pacjentów, sprawiają, że cieszy się on zasłużoną, dobrą renomą oraz uznaniem wśród pacjentów.
Wieloprofilowa działalność szpitala obejmuje zarówno leczenie zachowawcze, stacjonarne operacyjne, jak i działalność rehabilitacyjną. Oddziały szpitalne dysponują 337 łóżkami.
Co roku z naszych usług korzysta ok. 20 000 pacjentów.

Strona szpitala


Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Prof. Adama Grucy Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Prof. Adama Grucy w Otwocku, którego organem założycielskim jest Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, jest jednym z największych wysokospecjalistycznych ośrodków urazowo-ortopedycznych w kraju. Dysponuje 423 łóżkami, w tym 126 łóżkami z zakresu rehabilitacji stacjonarnej.
Co roku w szpitalu hospitalizowanych jest blisko 12.000 pacjentów, z czego
ok. 30 % stanowią pacjenci z endoprotezoplastyką stawów biodrowych i kolanowych.
Placówka posiada Oddział Uszkodzeń i Patologii Miednicy oraz Oddział Replantacyjno-Rekonstrukcyjny.
W poradniach specjalistycznych dla dorosłych i dla dzieci rocznie leczy się ponad 60 000 osób. Jednym z priorytetów szpitala jest stałe podnoszenie jakości świadczeń zdrowotnych udzielanych przez wysoce wykwalifikowany personel medyczny. Kadra medyczna szpitala posiada doświadczenia zdobyte w krajowych i zagranicznych ośrodkach. W leczeniu pacjentów wykorzystywane są nowoczesne technologie oraz wysokospecjalistyczny sprzęt medyczny.

Strona szpitala