Dostępność

Koordynator ds. dostępności

Magdalena Zima

Telefon: 22 56 93 769

E-mail: magdalena.zima@cmkp.edu.pl

Tekst łatwy do czytania ETR

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, w skrócie CMKP, znajduje się przy ul. Marymonckiej 99/103 w Warszawie. Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego istnieje od 1971 r. Dyrektorem CMKP jest profesor Ryszard Gellert.

Czym zajmuje się CMKP? CMKP jest instytucją, w której kształcą się podyplomowo medycy z całej Polski. Podyplomowy oznacza odbywający się po otrzymaniu dyplomu wyższej uczelni.

W CMKP kształcą się też doktoranci. Doktorant to osoba, która skończyła studia i chce się dalej uczyć i prowadzić badania.

CMKP prowadzi też szpitale:

  • Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny CMKP im. prof. Witolda Orłowskiego w Warszawie, ul. Czerniakowska 231
  • Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny CMKP im. Prof. Adama Grucy w Otwocku, ul. Konarskiego 13.

CMKP realizuje projekty i prowadzi różne szkolenia dla m.in.: lekarzy i lekarzy dentystów, farmaceutów, fizjoterapeutów, diagnostów laboratoryjnych i ratowników medycznych. Dzięki temu medycy z całej Polski mogą się kształcić i rozwijać w swoim zawodzie.

Jak się z nami skontaktować? Można do nas napisać na adres: Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego ul. Marymoncka 99/103, 01-813 Warszawa

Można do nas zadzwonić pod nr tel. 22 5693700

Można do nas wysłać e-mail: kancelaria@cmkp.edu.pl