Szkoła Zdrowia Publicznego

Spis Zakładów Szkoły Zdrowia Publicznego wraz z wyszukiwarką kontaktów

Dyrektor Szkoły Zdrowia Publicznego – dziekan

dr hab. n. med. Jarosław Pinkas, prof. CMKP

Prodziekani Szkoły Zdrowia Publicznego

dr hab. n. o zdr. Janusz Ostrowski, prof. CMKP
dr n. o zdr. Wojciech Stefan Zgliczyński

Dziekanat Szkoły Zdrowia Publicznego
Kierownik Dziekanatu SZP
mgr Sylwia Piętka
tel: 22-5601-150
sylwia.pietka@cmkp.edu.pl

ul. Kleczewska 61/63
01-826 Warszawa


Zakład Ekonomiki, Prawa i Zarządzania

Zakład Epidemiologii i Promocji Zdrowia

Zakład Geriatrii i Gerontologii

Zakład Gerontoonkologii

Zakład Historii Medycyny

Zakład Organizacji Opieki Zdrowotnej i Orzecznictwa Lekarskiego

Zakład Psychologii Medycznej