Szkoła Zdrowia Publicznego

Zapraszamy do zapoznania się z relacją z wydarzenia.

Spis Zakładów Szkoły Zdrowia Publicznego wraz z wyszukiwarką kontaktów (plik PDF)

Dyrektor Szkoły Zdrowia Publicznego – dziekan

prof. dr hab. n. med. Jarosław Pinkas

Prodziekani Szkoły Zdrowia Publicznego

dr hab. n. o zdr. Janusz Ostrowski, prof. CMKP
dr hab. n. o zdr. Wojciech Stefan Zgliczyński, prof. CMKP

Kontakt

Szkoła Zdrowia Publicznego
ul. Kleczewska 61/63
01-826 Warszawa


Dziekanat Szkoły Zdrowia Publicznego

Kierownik Dziekanatu SZP
mgr Sylwia Piętka
tel.: 22 5601 150
sylwia.pietka@cmkp.edu.pl

mgr Dorota Czubczenko – obsługa organizacyjno-biurowa Zakładu Epidemiologii i Promocji Zdrowia oraz Zakładu Prawa Medycznego i Orzecznictwa Lekarskiego
22 5601 140
dorota.czubczenko@cmkp.edu.pl

mgr Agnieszka Grochowina – obsługa organizacyjno-biurowa Zakładu Medycyny Stylu Życia, Zakładu Komunikacji Medycznej, Zakłady Statystyki Medycznej
22 5601 130
agnieszka.grochowina@cmkp.edu.pl

mgr Jolanta Ostalska-Cybart – obsługa organizacyjno-biurowa Zakładu Epidemiologii Chorób Zakaźnych i Nowotworowych oraz Zakładu Geriatrii i Gerontologii
tel.: 22-5601 132
jolanta.ostalska@cmkp.edu.pl

 

 


Zakład Prawa Medycznego i Orzecznictwa Lekarskiego

Zakład Epidemiologii i Promocji Zdrowia

Zakład Geriatrii i Gerontologii

Zakład Epidemiologii Chorób Zakaźnych i Nowotworowych

Zakład Historii Medycyny

Zakład Medycyny Stylu Życia

Zakład Komunikacji Medycznej

Zakład Statystyki Medycznej

Zakład Pielęgniarstwa

Zakład Szkolenia Biegłych

Zakład Zdrowia Populacyjnego

DYREKTOR – dziekan
prof. dr hab. n. med. Jarosław Pinkas

PROFESOROWIE
dr hab. n. o zdr., dr n. prawn. Anna Augustynowicz, prof. CMKP
dr hab. n. med. Dorota Cianciara, prof. CMKP
dr hab. n. med. Mateusz Jankowski, prof. CMKP
prof. dr hab. n. med. Piotr Jankowski
dr hab. n. med. Janusz Kocik, prof. CMKP
prof. dr. hab. med. Ewa Marcinowska-Suchowierska
dr hab. n. o zdr. Janusz Ostrowski, prof. CMKP
prof. dr  hab. n. med.  Monika Puzianowska-Kuźnicka
dr hab. n. o zdr. Dorota Raczkiewicz, prof. CMKP
dr hab. n. o zdr. Urszula Religioni, prof. CMKP
dr hab. n. hum. Janusz Sytnik-Czetwertyński, prof. CMKP
prof. dr hab. n. med. Łukasz Wicherek
dr hab. n. o zdr. Wojciech Stefan Zgliczyński, prof. CMKP

ADIUNKCI
dr n. med. Justyna Grudziąż-Sękowska
dr n. społ. Aurelia Ostrowska
dr Siamala Simnadurai
dr n. hum. Adam Skowron

ASYSTENCI
mgr Jakub Adamski
lek. Alicja Baska
mgr farm. Urszula Cegłowska
mgr Beata Gellert
dr n. praw. Lidia Janiszewska
dr n. o zdr. Kuba Sękowski
mgr Michał Waszkiewicz
mgr Małgorzata Wywrot

STARSI WYKŁADOWCY
dr n. przyr. Paweł Goryński
dr n. prawn., lek. Iwona Wrześniewska-Wal

WYKŁADOWCY
dr n. med. Agnieszka Jasik
mgr Leszek Kliś
lek. Piotr Winciunas

LEKARZE REZYDENCI
lek. Agnieszka Mazurek
lek. dent. Zuzanna Grzeszczyk-Nojszewska
lek. dent. Agnieszka Osiadło
lek. dent. Sara Shamsa

INŻYNIERYJNO-TECHNICZNI
mgr Mariusz Ruiz

ADMINISTRACYJNI
mgr Dorota Czubczenko
mgr Agnieszka Grochowina
mgr Jolanta Ostalska-Cybart
mgr Sylwia Piętka