Szkoła Zdrowia Publicznego

Spis Zakładów Szkoły Zdrowia Publicznego wraz z wyszukiwarką kontaktów

Dyrektor Szkoły Zdrowia Publicznego – dziekan

dr hab. n. med. Jarosław Pinkas, prof. CMKP

Prodziekani Szkoły Zdrowia Publicznego

dr hab. n. o zdr. Janusz Ostrowski, prof. CMKP
dr n. o zdr. Wojciech Stefan Zgliczyński

Dziekanat Szkoły Zdrowia Publicznego
Kierownik Dziekanatu SZP
mgr Sylwia Piętka
tel: 22-5601-150
sylwia.pietka@cmkp.edu.pl

ul. Kleczewska 61/63
01-826 Warszawa

VI Szkoła Prawa Medycznego


Zakład Prawa Medycznego i Orzecznictwa Lekarskiego

Zakład Epidemiologii i Promocji Zdrowia

Zakład Geriatrii i Gerontologii

Zakład Epidemiologii Chorób Zakaźnych i Nowotworowych

Zakład Historii Medycyny

Zakład Medycyny Stylu Życia

Zakład Psychologii Medycznej