Szkoła Zdrowia Publicznego

Spis Zakładów Szkoły Zdrowia Publicznego wraz z wyszukiwarką kontaktów

Dyrektor Szkoły Zdrowia Publicznego – dziekan

prof. dr hab. n. med. Jarosław Pinkas

Prodziekani Szkoły Zdrowia Publicznego

dr hab. n. o zdr. Janusz Ostrowski, prof. CMKP
dr n. o zdr. Wojciech Stefan Zgliczyński

Kontakt

Szkoła Zdrowia Publicznego
ul. Kleczewska 61/63
01-826 Warszawa


Dziekanat Szkoły Zdrowia Publicznego

Kierownik Dziekanatu SZP
mgr Sylwia Piętka
tel.: 22 5601 150
sylwia.pietka@cmkp.edu.pl

mgr Dorota Czubczenko – obsługa organizacyjno-biurowa Zakładu Epidemiologii i Promocji Zdrowia oraz Zakładu Prawa Medycznego i Orzecznictwa Lekarskiego
22 5601 140
dorota.czubczenko@cmkp.edu.pl

mgr Dominika Gołębiewska-Niezgoda – obsługa organizacyjno-biurowa Zakładu Historii Medycyny, Zakładu Psychologii Medycznej oraz Zakładu Statystyki Medycznej
tel.: 22-5601 130
dominika.golebiewska-niezgoda@cmkp.edu.pl

mgr Jolanta Ostalska-Cybart – obsługa organizacyjno-biurowa Zakładu Epidemiologii Chorób Zakaźnych i Nowotworowych oraz Zakładu Geriatrii i Gerontologii
tel.: 22-5601 132
jolanta.ostalska@cmkp.edu.pl

mgr Małgorzata Wywrot – obsługa organizacyjno-biurowa Zakładu Medycyny Stylu Życia
tel: 22 5601 078
malgorzata.wywrot@cmkp.edu.pl


Zakład Prawa Medycznego i Orzecznictwa Lekarskiego

Zakład Epidemiologii i Promocji Zdrowia

Zakład Geriatrii i Gerontologii

Zakład Epidemiologii Chorób Zakaźnych i Nowotworowych

Zakład Historii Medycyny

Zakład Medycyny Stylu Życia

Zakład Psychologii Medycznej

Zakład Statystyki Medycznej

DYREKTOR – dziekan
prof. dr hab. n. med. Jarosław Pinkas

PROFESOROWIE
dr hab. n. med. Dorota Cianciara, prof. CMKP
dr hab. n. med. Mateusz Jankowski, prof. CMKP
prof. dr hab. n. med. Piotr Jankowski
dr hab. n. med. Janusz Kocik, prof. CMKP
prof. dr. hab. med. Ewa Marcinowska-Suchowierska
dr hab. n. o zdr. Antoni Niedzielski, prof. CMKP
dr hab. n. o zdr. Janusz Ostrowski, prof. CMKP
prof. dr  hab. n. med.  Monika Puzianowska-Kuźnicka
dr hab. n. o zdr. Dorota Raczkiewicz, prof. CMKP
dr hab. n. hum. Janusz Sytnik-Czetwertyński, prof. CMKP

ADIUNKCI
dr n. med. Justyna Grudziąż-Sękowska
dr n. ekon. Greta Kanownik
dr n. społ. Aurelia Ostrowska
dr n. o zdr. Emilia Sarnacka
dr n. med. Daniel Śliż
dr n. o zdr. Wojciech Stefan Zgliczyński

ASYSTENCI
lek. Alicja Baska
dr n. praw. Lidia Janiszewska
mgr Bartosz Kobuszewski
mgr Adam Skowron
mgr Michał Waszkiewicz

STARSI WYKŁADOWCY
dr n. prawn. Anna Augustynowicz
dr n. przyr. Paweł Goryński
dr n. prawn. Dariusz Hajdukiewicz
dr n. med. Jacek Pruszyński
dr n. prawn., lek. Iwona Wrześniewska-Wal

WYKŁADOWCY
dr n. med. Agnieszka Jasik
lek. Piotr Winciunas

LEKARZE REZYDENCI
lek. Agnieszka Bauman
lek. dent. Magdalena Kapica
lek. dent Magda Mazurek
lek. Anna Michalkiewicz
lek. dent. Agnieszka Osiadło
lek. dent. Sara Shamsa

INŻYNIERYJNO-TECHNICZNI
mgr Mariusz Ruiz

ADMINISTRACYJNI
mgr Dorota Czubczenko
mgr Dominika Gołębiewska-Niezgoda
mgr Jolanta Ostalska-Cybart
mgr Sylwia Piętka
mgr Małgorzata Wywrot