Plan Równości Płci dla CMKP

Plan Równości Płci (ang. Gender Equality Plan, GEP) dla Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego jest strategicznym dokumentem utworzonym w celu zapewnienia równości, wolności od dyskryminacji oraz gwarantującym możliwość swobody rozwoju naukowego. Plan Równości Płci dla CMKP opracowany został przez członków Zespołu ds. Opracowania Planu Równości Płci, powołanego Zarządzeniem nr 57/2023 Dyrektora CMKP z dnia 16 maja 2023 r.

Pismo z podpisem dyrektora, leżące na biurku

Plan został podpisany przez prof. Ryszarda Gellerta, dyrektora CMKP i wprowadzony w życie zarządzeniem nr 75/2023 Dyrektora CMKP z dnia 27 czerwca 2023 r. opublikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP).

Zapoznaj się z Planem Równości Płci obowiązującym w CMKP