Biblioteka

Nowy ranking cytowalności czasopism – Journal Citation Reports,

zawierający wskaźniki Impact Factor za rok 2019.

 

 

Kierownik Biblioteki

mgr Renata Seweryniak – Kustosz
renata.seweryniak@cmkp.edu.pl
22-5601-181

ul. Schroegera 82
01-828 Warszawa

tel.: 22-5601-180
tel.: 22-5601-189

email: biblioteka@cmkp.edu.pl

Godziny otwarcia:
pon.-pt.: 8.30 – 15.30
śr.: 8.30 – 18.00
lipiec – sierpień : 8.30 – 15.30

Pracownicy Biblioteki

  • mgr Katarzyna Krucz-Pyrka – Kustosz – 22-5601-180 – katarzyna.krucz@cmkp.edu.pl
  • mgr Marta Święćkowska – Kustosz – 22-5601-189 – marta.swieckowska@cmkp.edu.pl
  • mgr Anna Glińska – Starszy bibliotekarz – 22-5601-183 – anna.glinska@cmkp.edu.pl
  • mgr Alicja Kochańska – Starszy bibliotekarz – 22-5601-184 – alicja.kochanska@cmkp.edu.pl
  • mgr Monika Brodalka – Bibliotekarz – 22-5601-183 – monika.brodalka@cmkp.edu.pl
  • mgr Izabela Karolak – Bibliotekarz – 22-5601-184 – izabela.karolak@cmkp.edu.pl
  • Joanna Sowińska – Bibliotekarz – 22-5601-183 –  joanna.sowinska@cmkp.edu.pl

Rada Biblioteczna

Przewodniczący:

dr hab. n. med. Andrzej Mróz, prof. CMKP

Członkowie:

prof. dr hab. n. med. Jacek Kowalczewski
prof. dr hab. n. med. Joanna Szymkiewicz-Dangel
dr hab. n. med. Tadeusz Pieńkowski, prof. CMKP
dr hab. n. o zdr. Janusz Ostrowski, prof. CMKP
dr n. med. Tomasz Bużański
dr n. med. Izabella Czajka-Oraniec
dr n. med. Dorota Daniewska
dr n. med. Stanisław Szempliński
mgr Renata Seweryniak

 

Bazy bibliograficzne

Bibliografia Publikacji Pracowników CMKP — baza obejmuje publikacje naukowe pracowników CMKP od roku 1992 i stanowi kontynuacje wersji drukowanej zawierającej prace od roku 1982. Bibliografia uzupełniana jest na bieżąco.

Polska Bibliografia Lekarska (PBL) – baza abstraktowa, rejestruje polską literaturę naukową, kliniczną i fachową z zakresu medycyny i nauk pokrewnych od roku 1979 do chwili obecnej.

Medline/PubMed – baza abstraktowa, zawiera opisy bibliograficzne od roku 1950 do chwili obecnej. Korzystając z bazy PubMed w sieci CMKP, macie Państwo bezpośredni dostęp do wszystkich czasopism zagranicznych, które wchodzą w skład baz pełnotekstowych zakupionych przez Bibliotekę CMKP: EBSCO, Pr0Quest. LWW, Springer, Elsevier, Karger, WiIey—BIackweIl.

Web of Science– platforma naukowa firmy Clarivate Analytics, dostępna w ramach Wirtualnej Biblioteki Nauki. Udostępnia bazy do poszukiwania informacji na wybrany temat oraz do prowadzenia analiz cytowań konkretnych publikacji lub autorów, a także narzędzia wspomagające prace naukowca.