Biblioteka

Pracownicy Biblioteki

Kierownik Biblioteki
mgr Renata Seweryniak
Kustosz
renata.seweryniak@cmkp.edu.pl
22-5601-181

mgr Katarzyna Krucz-Pyrka
Kustosz
22-5601-180
katarzyna.krucz@cmkp.edu.pl

mgr Marta Święćkowska
Kustosz
22-5601-180
marta.swieckowska@cmkp.edu.pl

mgr Anna Glińska
Starszy bibliotekarz
22-5601-183
anna.glinska@cmkp.edu.pl

mgr Alicja Kochańska
Starszy bibliotekarz
22-5601-184
alicja.kochanska@cmkp.edu.pl

mgr Monika Brodalka
Bibliotekarz
22-5601-183
monika.brodalka@cmkp.edu.pl

mgr Izabela Karolak
Bibliotekarz
22-5601-184
izabela.karolak@cmkp.edu.pl

Joanna Sowińska
Bibliotekarz
22-5601-183
joanna.sowinska@cmkp.edu.pl

ul. Schroegera 82
01-828 Warszawa

tel.: 22-5601-180
tel.: 22-5601-189

email: biblioteka@cmkp.edu.pl

Godziny otwarcia:
pon.-pt.: 8.30 – 15.30
śr.: 8.30 – 18.00
lipiec – sierpień : 8.30 – 15.30

Open Acces

Zdalny dostęp do zasobów biblioteki CMKP

ORCID

RESEARCHERID – WEB OF SCIENCE

Bibliografia i bibliometria

 


Rada Biblioteczna

Przewodniczący:

prof. dr hab. n. med. Andrzej Mróz

Członkowie:

prof.  dr hab. n. med. Marcin Kurzyna
prof. Stanisław Pomianowski
dr hab. n. med.  Jakub Dobruch, prof  CMKP
dr hab. n. med. Grzegorz Madycki, prof  CMKP
dr hab. n. o zdr. Janusz Ostrowski, prof. CMKP
dr Dorota Daniewska ,
dr Małgorzata Kalisz,
mgr Renata Seweryniak


Bazy bibliograficzne

Bibliografia Publikacji Pracowników CMKP — baza obejmuje publikacje naukowe pracowników CMKP od roku 1992 i stanowi kontynuacje wersji drukowanej zawierającej prace od roku 1982. Bibliografia uzupełniana jest na bieżąco.

Polska Bibliografia Lekarska (PBL) – baza abstraktowa, rejestruje polską literaturę naukową, kliniczną i fachową z zakresu medycyny i nauk pokrewnych od roku 1979 do chwili obecnej.

Medline/PubMed – baza abstraktowa, zawiera opisy bibliograficzne od roku 1950 do chwili obecnej. Korzystając z bazy PubMed w sieci CMKP, macie Państwo bezpośredni dostęp do wszystkich czasopism zagranicznych, które wchodzą w skład baz pełnotekstowych zakupionych przez Bibliotekę CMKP: EBSCO, Pr0Quest. LWW, Springer, Elsevier, Karger, WiIey—BIackweIl.

Web of Science– platforma naukowa firmy Clarivate Analytics, dostępna w ramach Wirtualnej Biblioteki Nauki. Udostępnia bazy do poszukiwania informacji na wybrany temat oraz do prowadzenia analiz cytowań konkretnych publikacji lub autorów, a także narzędzia wspomagające prace naukowca.

CZASOPISMA ZAGRANICZNE PRENUMEROWANE W ROKU 2021

 1. Endoscopy (online)
 2. Journal of the American College of Cardiology
 3. The New England Journal of Medicine (print)
 4. Pediatrics – (print+online)

Open Acces

Wszystkich autorów zainteresowanych publikowaniem w modelu Open Access zachęcamy do korzystania z:

 • programu Springer OPEN CHOICE licencja Compact, finansowanego przez MNiSW.
  WIĘCEJ o tym projekcie >>
 • pilotażowego programu publikowania otwartego Elsevier

Szczegółowe informacje zostały umieszczone na stronie Wirtualnej Biblioteki Nauki.

Wszelkie pytania dotyczące programu prosimy kierować bezpośrednio do wydawnictwa  Elsevier na adres Support@elsevier.com  oraz do WBN na adres   wbn-admins@icm.edu.pl.


Zdalny dostęp do zasobów biblioteki CMKP

Biblioteka umożliwia zdalny dostęp do swoich zasobów pracownikom i doktorantom Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego poprzez system HAN (Hidden Automatic Navigation).

Dostęp do zbiorów elektronicznych Biblioteki poprzez system HAN jest możliwy tylko po zalogowaniu, nie wymaga dodatkowych instalacji ani konfiguracji przeglądarki internetowej.

 1. W celu zalogowania się należy wejść na główną stronę Biblioteki CMKP.
 2. Wybrać zakładkę „Bazy pełnotekstowe” *
 3. Z listy wybrać interesującą nas bazę
 4. Nastąpi przekierowanie na stronę do logowania i wtedy wpisujemy login i hasło (takie jak do poczty CMKP)
 5. Po poprawnym zalogowaniu zostaniemy przekierowani na stronę konkretnej bazy danych i możemy z niej w pełni korzystać .

* Te same kroki obowiązują przy korzystaniu z zawartości konkretnych tytułów dostępnych czasopism,  książek elektronicznych i e- zasobów.


ORCID

Szanowni Państwo, zgodnie z Zarządzeniem Nr 55/2018 Dyrektora CMKP z dnia 26.04.2018 roku uprzejmie informujemy, że pracownicy Centrum Medycznego kształcenia Podyplomowego są zobowiązani do uzyskania międzynarodowego numeru ORCID oraz powiązania z nim własnych publikacji w bazie Scopus oraz Web of Science. ORCID jest uniwersalnym międzynarodowym identyfikatorem, który umożliwia jednoznaczną identyfikację naukowca i jego publikacji, a co za tym idzie usprawnia procesy związane z dokumentowaniem i analizą bibliometryczną dorobku naukowego. O jego uniwersalności świadczy zwiększająca się liczba naukowych baz danych (Scopus, Web of Science) i innych serwisów związanych z nauką, wykorzystujących ORCID do identyfikacji naukowców.

Poniżej zamieszczamy instrukcje i materiały szkoleniowe:

Informacji dotyczących ORCID udzielają również pracownicy Biblioteki CMKP – biblioteka@cmkp.edu.pl , tel. 22-5601-180


RESEARCHERID – WEB OF SCIENCE

reasercherID-logo

ResearcherID to indywidualny identyfikator autora pozwalający jednoznacznie ustalić tożsamość badacza naukowego i jego dorobek publikacyjny poprzez integrację z platformą Web of Science.

  Profil autora pozwala na prezentację:
 • publikacji
 • wskaźnika cytowań
 • indeksu h
 • sieci cytowań
 • i innych informacji o autorze
  ResearcherID to także internetowa platforma, gdzie autor może:
 • gromadzić
 • zarządzać
 • dzielić się swoimi publikacjami i informacjami na temat swojej działalności naukowej

Instrukcja w sprawie uzyskania indywidualnego numeru ResearcherID

Powiązanie publikacji znajdujących się w bazie Web of Science z profilem autora.