zmień wielkość tekstu:

zmień kontrast:

6. Komunikat Dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w sprawie trybu postępowania w celu uznania lekarzowi/lekarzowi dentyście zakwalifikowanych do odbywania specjalizacji przed dniem 1 lipca 2011 r. staży lub kursów szkoleniowych odbytych w kraju lub za granicą za równoważne ze zrealizowaniem elementów programu specjalizacji i ewentualnego skrócenia lekarzowi czasu trwania specjalizacji

Aktualności

Obrona rozprawy doktorskiej – 27.11.2023

Miło nam poinformować, że dziś w CMKP odbyła się obrona rozprawy doktorskiej lek. Anny Posiewki z Kliniki Ginekologii Onkologicznej i Położnictwa CMKP. Jako rozprawę przedstawiła pracę pt. Ultrasonograficzna diagnostyka prenatalna rozszczepu wargi i podniebienia w świetle wyników badań genetycznych i nieprawidłowości stwierdzanych postnatalnie. Promotorem pracy jest dr hab. n. med. Grzegorz Panek, prof. CMKP. Promotorem […]

27.11.2023
Więcej
Aktualności

Kursy React-COV realizowane także w grudniu

Szanowni Państwo, informujemy, że kursy podnoszące kwalifikacje kadry medycznej udzielającej świadczeń zdrowotnych, w tym w związku z chorobą zakaźną, w szczególności COVID-19 będą realizowane również w grudniu 2023 r. Projekt „Kursy podnoszące kwalifikacje kadry medycznej udzielającej świadczeń zdrowotnych, w tym w związku z chorobą zakaźną, w szczególności COVID-19”, został uruchomiony w celu podniesienia kwalifikacji i kompetencji […]

27.11.2023
Więcej
Aktualności

350 lekarzy zakwalifikowanych w dodatkowym etapie postępowania na specjalizacje

Minister Zdrowia podjął decyzję o przeprowadzeniu dodatkowego etapu w jesiennym postępowaniu kwalifikacyjnym. Dodatkowy etap postępowania został uruchomiony w Systemie Monitorowania Kształcenia (SMK) 24 listopada 2023 r. Na miejsca rezydenckie w dziedzinach priorytetowych zostało w nim zakwalifikowanych 350 lekarzy. Lekarz zakwalifikowany w dodatkowym etapie postępowania ma 5 dni na potwierdzenie przyjęcia miejsca specjalizacyjnego za pomocą SMK. […]

24.11.2023
Więcej
Aktualności

Katedra i Klinika Dermatologii i Dermatologii Dziecięcej CMKP otrzymała dofinansowanie

W II rundzie konkursu na badania head-to-head w zakresie niekomercyjnych badań klinicznych lub eksperymentów badawczych, Agencja Badań Medycznych przyznała dofinasowanie dla projektu prof. Ireny Waleckiej, kierownika Katedry i Kliniki Dermatologii i Dermatologii Dziecięcej CMKP w Państwowym Instytucie Medycznym MSWiA. Finansowanie jest przeznaczone na realizację projektu pt. Porównanie skuteczności leczenia chorych z twardziną układową z użyciem inhibitora […]

24.11.2023
Więcej
Aktualności

Obrona rozprawy doktorskiej – 23.11.2023

Miło nam poinformować, że dziś w CMKP odbyła się obrona rozprawy doktorskiej mgr Izabeli Jąderek z Kliniki Psychiatrii CMKP. Jako rozprawę przedstawiła pracę pt. Wpływ zastosowania praktyki uważności (mindfulness) na objawy dysfunkcji seksualnych kobiet i jakości życia zależną od seksu. Promotorem pracy jest dr hab. n. med. Michał Lew-Starowicz, prof. CMKP. Gratulujemy!

23.11.2023
Więcej
Aktualności

Opublikowano wyniki jesiennej rekrutacji na specjalizacje

Po dwóch etapach rekrutacji 4934 lekarzy potwierdziło przyjęcie miejsca specjalizacyjnego: w tym 3939 – w ramach rezydentury i 995 – w trybie pozarezydenckim. W jesiennym postępowaniu kwalifikacyjnym na szkolenia specjalizacyjne złożonych zostało łącznie 7027 poprawnych formalnie wniosków. W tym postępowaniu były dostępne 6262 miejsca w trybie rezydenckim i 10 118 miejsc w trybie pozarezydenckim. To […]

22.11.2023
Więcej
Facebook Instagram Youtube