Zakład Medycyny Stylu Życia

Zakład Medycyny Stylu Życia znajduje się w strukturze Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP i uczestniczy w kształceniu kadry medycznej w zakresie zdrowia publicznego.

Zadania

  • Realizacja zadań dydaktycznych – centralnych i zakładowych
  • Prowadzenie i współuczestniczenie w badaniach naukowych – własnych i poza zakładowych.

 

Kontakt

tel: 22-5601-150
e-mail: aso@cmkp.edu.pl

Pracownicy

Kierownik prof. dr hab. n. med. Jarosław Pinkas
jaroslaw.pinkas@cmkp.edu.pl

PROFESOROWIE

prof. dr hab. n. med. Jarosław Pinkas
jaroslaw.pinkas@cmkp.edu.pl

dr hab. n. o  zdr. Urszula Religioni, prof. CMKP
urszula.religioni@cmkp.edu.pl

prof. dr hab. n. med. Łukasz Wicherek
lukasz.wicherek@cmkp.edu.pl

dr hab. n.o zdr. Wojciech Stefan Zgliczyński, prof. CMKP
wojciech.zgliczynski2@cmkp.edu.pl

ADIUNKCI

dr n. społ. Aurelia Ostrowska
aurelia.ostrowska@cmkp.edu.pl

ASYSTENCI
lek. Alicja Baska
alicja.baska@cmkp.edu.pl

mgr Małgorzata Wywrot
tel: 22 5601 147
malgorzata.wywrot@cmkp.edu.pl