Zakład Medycyny Stylu Życia

Zakład Medycyny Stylu Życia znajduje się w strukturze Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP i uczestniczy w kształceniu kadry medycznej w zakresie zdrowia publicznego.

Zadania

  • Realizacja zadań dydaktycznych – centralnych i zakładowych
  • Prowadzenie i współuczestniczenie w badaniach naukowych – własnych i poza zakładowych.

 

Kontakt

tel: 22-5601-150
e-mail: aso@cmkp.edu.pl

Pracownicy

Kierownik prof. dr hab. n. med. Jarosław Pinkas,

jaroslaw.pinkas@cmkp.edu.pl

PROFESOROWIE
prof. dr hab. n. med. Jarosław Pinkas
jaroslaw.pinkas@cmkp.edu.pl

dr hab. n. med. Mateusz Jankowski, prof. CMKP
mateusz.jankowski@cmkp.edu.pl

ADIUNKCI

dr n. med. Daniel Śliż
daniel.sliz@cmkp.edu.pl

dr n.o zdr. Wojciech Stefan Zgliczyński
wojciech.zgliczynski2@cmkp.edu.pl

ASYSTENCI
lek. Alicja Baska
alicja.baska@cmkp.edu.pl

WYKŁADOWCY
lek. Piotr Winciunas
piotr.winciunas@cmkp.edu.pl